Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2016     Volumen 41     Supplement 2
     
             
             
   

Treći simpozijum "Medicina u umetnosti"
Zaječar, 4. novembar 2016. 

     
 
 
     
 


Zbornik sažetaka radova

u .pdf formatu
 

 

 

Program Trećeg simpozijuma

Amfiteatar Doma Zdravlja, Zaječar, 6. 11. 2015. godine

10.00 Svečano otvaranje i pozdravna reč organizatora

10:30-13:00 Medicina u umetnosti: ŠIRINA

1. Mile Ignjatović: Umetnost i medicina
2. Kornelia Đaković Švajcer: Farmacija i apotekarstvo kao inspiracija umetnicima
3. Bojana Cokić: Umetnost dojenja
4. Ljubomir Panajotović: Karikiranje medicine u umetničkim delima
5. Miloš Protić: Skrivena anatomija u Sikstinskoj Kapeli
6. Jelena Petrović: Glumci i depresija: Mit ili realnost
7. Dragana Mitrović: Crtani filmovi, novi koncept lečenja malignih bolesti kod dece
8. Danijela Ćirić: Gaudi – odakle potiče ideja za trenkadis?

13:00-13:30 Pauza za izložbe i koktel

13:30-15:30 Medicina u umetnosti: DUBINA

9. Dušan Đurić: Mensula Jovis – Direrova „Melanholija I“
10. Emil Vlajić: Suicid – umetnička inspiracija
11. Bratimirka Jelenković: Gojaznost u umetničkim delima
12. Marija Mandić: Iscrtavanje podlaktnog gipsa kao deo Pop Art umetnosti
13. Maja Radanović Performans Marine Abramović "Umetnik je prisutan" u Muzeju savremene umetnosti u Njujorku
14. Maja Radanović Transkakcioni osvrt na izložbu Danijela Hirsta "Nova Religija"
15. Dejan Dimić: Uticaj astme na stvaralaštvo Marsela Prusta
16. Mirjana Stojković-Ivković Umetničko stvaralaštvo i njgeova terapijska svojstva u lečenju alkoholizma – primer Tuluz Lotrek

15:30-15:45 Kratka pauza za odmor

15.45-17:45 Medicina u umetnosti: GRANICE

17. Miljana Mladenovic-Petrovic Kupite kaleidoskop
18. Violeta Simić Hamlet danas
19. Jasmina Nikolić Šekspir i psihoanaliza
20. Katarina Mitić: Epilepsija kao inspiracija Dostojevskom
21. Katarina Mitić: Laza Lazarević - pisac, lekar i naučnik
22. Ana Bojčić: Jovan Jovanović Zmaj – umetnik u medicini i lekar u umetnosti
23. Ana Bojčić: Delo Frenka Netera, delo umetnika i lekara

18:00 Dodela sertifika. Svečano zatvaranje

     
             
             
             
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend