Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

XXII TMD - Poziv ] XXII TMD - Program ] Sažeci radova ] Indeks autora ]
       

XXII TIMOČKI MEDICINSKI DANI

Hotel "Lepenski Vir", Donji Milanovac
10. i 11. Oktobar. 2003.

Poštovane koleginice i kolege,
Pozivamo vas da i ove godine aktivno učestvujete u radu XXII TIMOČKIH MEDICINSKIH DANA koji će se održati 10. i 11. oktobra 2003. godine u hotelu "Lepenski Vir" u Donjem Milanovcu.

Teme sastanka i propozicije
Rokovi
Obaveštenja
Prateće manifestacije i zabavni deo
Uputstvo za pisanje sažetka
Organizatori i organizacioni odbor
Osobe za kontakt

Teme sastanka i propozicije

Teme sastanka su:
a) Preventivna medicina
b) Sve oblasti medicine i stomatologije.

Učešće na sastanku je bez kotizacije.
Predviđene su sledeće forme rada:

 1. Plenarna predavanja (predavanja po pozivu)
 2. Usmena prezentacija stručnih radova
 3. Poster sesija sa usmenom prezentacijom

Svi načini prezentacije imaju podjednak tretman. Jedan autor može biti nosilac samo jednog rada i koautor u još dva rada. Vreme za usmeno izlaganje je ograničeno te Odbor zadržava pravo da donese odluku o načinu prezentacije rada. Za usmeno izlaganje radova autorima su na raspolaganju videobim, dijaprojektor i grafoskop. Poster prirediti po uobičajenim standardima Posteri će biti izloženi tokom čitavog trajanja sastanka, a diskusije o posterima biće u plenarnoj sali.

Rokovi

Molimo Vas da sažetke radova, priređene prema uputstvu, dostavite najkasnije do 01.09.2003. godine.

Obaveštenja

Timočki medicinski dani ove godine traju dva dana. Prevoz iz Zaječara do Donjeg Milanovca, tj. hotela Lepenski Vir i nazad biće organizovan. U cenu aranžmana ulazi: prevoz, prenoćište i svečana večera.
Dopunska obaveštenja se mogu dobiti od članova organizacionog odbora pismeno, telefonom, faksom ili e-mail-om.

Prateće manifestacije i zabavni deo

Odvijanje sastanka biće upotpunjeno uobičajenim pratećim manifestacijama kao što su: promocija knjiga i časopisa, izložbe farmaceutskih proizvoda, opreme i stručne literature.
Sažeci prihvaćenih radova biće štampani u Zborniku sažetaka.
U večernjim časovima je planirana i svečana večera za sve učesnike.

Uputstvo za pisanje sažetka

U prvi red VELIKIM SLOVIMA upisati nazive institucija iz kojih su autori, u drugi red, takodje VELIKIM SLOVIMA, naslov rada, i u treći red imena i prezimena svih autora (najviše 6). Zatim, napisati tekst sažetka koji treba da sadrži ciljeve, metode, rezultate i zaključke rada u najviše 200 reči. Tekst pisati TaimsNewRoman fontom veličine 10 point-a ili kvalitetnom pisaćom mašinom. Pored štampanog primerka, poželjno je sažetak rada poslati i u elektronskoj formi (u “Word for Windows” formatu, na disketi ili e-mail-om). Sažetke radova poslati tako da u Zaječar stignu najkasnije do 01.09.2003. godine.
Obavezno naglasiti način izlaganja rada (usmeno, poster, može i usmeno ili poster).

Radove slati na adresu:
Dr Emil Vlajić,
Zdravstveni centar Zaječar,
Rasadnička bb, 19000 Zaječar
e-mail adresa: vemil@ptt.yu

Organizatori

 • Podružnica Srpskog lekarskog društva Zaječar
 • ZZZZ "Timok", Zaječar
 • Zdravstveni centar Zaječar
 • Zavod za rehabilitaciju "Gamzigradska Banja"

Organizacioni odbor

 • Predsednik:
  Dr Ljuba Đorđević
 • Sekretar:
  Dr Vesna Petković
 • Članovi:
  Dr Jelica Radenković
  Dr Rade Kostić
  Dr Dragica Rondović
  Dr Jovica Pavlović
  Dr Miljko Čikarić
  Dr Jasmina Strainić
  Dr Slaviša Kostić
  Dr Andrija Milošević
  Dr Mirko Nikolić
  Dr Jasmina Ristić
  Dr Milenko Živanović
  Dr Emil Vlajić

Osobe za kontakt:

 • tel: 019-422-543
  Dr Ljuba Đorđević
 • tel: 019-425-811
  (lokal 265) – Dr Jelica Radenković
  (lokal 245) – Dr Vesna Petković
  (lokal 226) - Dr Emil Vlajić

Adresa:
Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar
Fax: 019-420-672, e-mail: vemil@ptt.yu

 

XXII TMD - Poziv ] XXII TMD - Program ] Sažeci radova ] Indeks autora ]

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design