Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

[ Home ] [ Poziv ] [ Program ] [ Sažeci radova ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]

XXII Timočki medicinski dani :::
Indeks autora

Autor broj sažetka Autor broj sažetka
Adamović Dragana 57, 58 Janačković Ljiljana 47
Adamović Gordana 97 Janković Vojislav 10
Aleksić Željka 57, 70 Janković Ivana 10
Aleksić Aleksandar 57, 70 Jelenković D. 10
Antonijević Gordana 68, 72 Jelenković Bratimirka 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Avramović – Milićević Biljana 73 Jevtić Miroslav 68
Bastać Dušan 56, 57, 59, 70 Jevtović Dobrica 4
Bogdanović Dejan 89 Joksimović G. 8
Bogdanović G. 8, 24 Joksimović Zoran 60
Bogdanović-Živkov Marija 71 Jolić M. 52
Bogicić Srdjan 18, 39, 40, 53 Josimovska Jelena 38, 76, 81, 111
Božilović Dragoslav 11 Jovanović Ljiljana 46, 47
Cokić Miroslav 9, 13 Jovanović Vinka 54
Cokić Bojana 35, 48, 49 Jovanović Slavka 30
Cvetanović Srđan 3, 5, 19 Jovanović Slobodan 78
Čukić Nena 41, 42, 43, 44, 45 Jović Goran 99
Čekerevac Milica 20 Kalinović Dragoslav 23, 27, 28, 29, 32, 34
Čikarić M. 15 Kamčeva Milka 81
Čobeljić M. 79 Kamenković Aleksandar 15
Damnjanović Z. 86, 87 Kaurinović B. 95
Didić Živorad 22 Kero M. 7, 10
Diković Jasmina 9, 13, 27, 35 Kitanović Slobodan 11
Dimitriev S. 24 Knežević Srebrica 108, 117
Dimitrijević Zorica 20, 23 Kostić Tihomir 7, 10
Dimitrijević Ninoslav 22 Kostić Rade 86, 87
Đergović Srđan 78 Kostić Sofija 118
Đoković Vladica 7, 10 Kozarski Jefta 3, 5, 6, 19
Đonović Gordana 99 Kračunović Nataša 25
Đorđević Slavka 20, 23 Kračunović Miloš 25, 37, 51
Đorđević Srđan 21 Krunić Nebojša 103
Đorđević Miodrag 17, 46 Kukubajova-Belic Jasminka 38, 76, 81
Đorđević Boban 4, 6 Lalović Anka 109
Đorđević- Lalošević Vesna 17, 67 Ledina Ljiljana 74
Đorđević Ž. Miodrag 67 Ledina Miško 74
Đurić M. 50 Lisičić Svetlana 96, 98
Gačević Milomir 4 Lučanin Jovica 80
Genčić Milan 84 Maksimović Ž. 86
Golubović Žika 101 Maljković Igor 3, 5, 6, 19
Grujić Branka 80 Marinković Marina 84, 85
Ilić Rada 91, 93, 94 Marinkovic Mikica 7, 10
Ilić Ivanka 102 Marjanović V. 24
Ivanković Ljubica 100 Marjanović Ž. 24
Ivetić Vesna 77, 95 Marković Darko 57
       
Autor broj sažetka Autor broj sažetka
Marković Ivan 96, 97, 98 Ostojić Nikola 4
Martinović Milica 96, 97, 98 Panajotović Lubomir 3, 5, 6, 19
Marušić M. 79 Paraskijević Biljana 14, 22
Marušić Predrag 79 Parojčić Dušanka 110
Micić Selimir 78 Paunković Nebojša 57, 70
Mihajlović Nada 26, 33, 37 Paunović Petar 112
Mihajlović Marijana 41, 42, 43, 44, 45 Penčić Tanja 13
Mihajlović Lela 89 Perišić Dragan 20, 23, 28, 34
Mijajlović Miroljub 31 Pešić Lidija 47
Mijić Suzana 116 Petković Boban 85
Mikić V. 104 Petković Vesna 99, 102
Mikulović Danijela 22 Petković-Medved B. 92
Milačević T. 7 Petrović Lidija 31
Milenković S. 13 Petrović-Simić Zorica 99
Miletić Emilio 89 Popović Biljana 36
Milić Marija 105 Popović Mira 77, 95
Milićević Vladica 15 Popović Aleksandar 99
Milosavljević Slobodan 21, 88 Protić Miloš 71
Milošević Ljubica 13, 27, 29, 32, 34, 35 Puslojić Jasmina 33
Milošević Ivan 57 Puslojić Jevrosima 26, 37
Milošević Ivica 41, 42 Rajčević Milan 122
Milošević Andrija 57, 58, 61, 62 Rajić Aleksandar 115
Milovanović Dragica 18 Rajković Slavoljub 73
Milovanović Ruzmarinka 100 Rašović Voja 83
Mirić Mirjana 22 Redžić-Roško Zorica 36
Mišić Dragan 101 Ristović Nenad 52
Mitov Vladimir 57, 58, 70 Romelić Živka 119
Mitrović Nensi 55, 90 Rondović D. 86, 87
Mladenović Svetlana 71 Roško Zoran 36
Mladenović B. 69 Ružić Bojana 43
Najdanović-Mandić Vera 27, 29, 30, 32, 34, 36 Sadović Nada 96, 98
Narodović Ljubiša 7, 10 Savić Branislava 1
Naumović Nada 77 Savić - Popović Dragica 69, 73
Nešić D. 86 Sibinović Dušan 69, 73
Nešić V. 92 Sotirović Dragana 9, 13
Nikić Mara 84, 85 Stanković Danijela 55, 90
Nikolić Milinko 15, 39 Stanojević Branislava 13
Nikolić Zoran 65 Stanojević Boban 20, 28
Nikolić Srećko 106 Stanojević Zoran 91, 93, 94
Nikolić Danijela 57, 58 Stanojević Olgica 71
Nikolić Branka 65 Stevanović Jovanka 61, 113
Nikolić Ljubinka 67 Stevanović Dušica 54
Nikolić M. 51 Stević Bojan 4
Okiljević Zora 83, 92 Stojanović Jelena 84, 85
       
Autor broj sažetka Autor broj sažetka
Stojanović Slobodan 99 Urošević N. 13
Stojiljković Zoran 18, 40 Vasić B. 50
Stojmenović Dragan 121 Vasilev Gavrilo 31
Strajnić Jasmina 12, 16 Vasiliji Negovan 89
Stupar Dragan 110 Veljović Marina 104
Stupar Mirjana 110 Vicković Andrija 84, 85
Stuparević Vojislava 18, 40, 51 Vlahović Sava 83
Šarović Milovan 68, 69 Vlajić Emil 107
Šujeranović Dragan 22 Vugdelija Darko 57, 58, 61, 66
Tadić Stanislav 12, 16 Vukadinović Višica 105
Tasić Vesna 88 Vukašinović Biljana 20
Tikić Ljubiša 91, 93, 94 Vukić Borka 17
Timilijić Mladen 89 Zarić Vesna 77
Tirmenštajn-Janković Biserka 2, 63, 64 Zastranović Milorad 84, 85
Todorović Ljubinko 11, 75 Zdravković Goran 30
Tomić Snežana 100 Zlatković Dragoljub 114
Trailović- Dimitrijević Mirjana 82 Žikić Svetlana 64
Trailović Lidija 103 Živković Gordana 120, 118
Trokanović Jordan 39, 40, 51, 53 Živković Snežana 47
[ Home ] [ Poziv ] [ Program ] [ Sažeci radova ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design