Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

XXII TMD - Poziv ] [ XXII TMD - Program ] Sažeci radova ] Indeks autora ]
       
Home
Početak

 

XXII Timočki medicinski dani :::

PROGRAM (okvirni)

 

Timočki medicinski glasnik. Vol-49 (2024) broj 1-2.
Timočki medicinski glasnik. Vol-48 (2023) broj 4.
Timočki medicinski glasnik. Vol-48 (2023) broj 2-3.
Timočki medicinski glasnik. Vol-48 (2023) broj 1.
Timočki medicinski glasnik. Vol-47 (2022) broj 4.
Timočki medicinski glasnik. Vol-47 (2022) broj 2-3.
Timočki medicinski glasnik. Vol-47 (2022) broj 1.
Timočki medicinski glasnik. Vol-46 (2021) broj 4.
Timočki medicinski glasnik. Vol-46 (2021) broj 3.
Timočki medicinski glasnik. Vol-46 (2021) broj 2.
Timočki medicinski glasnik. Vol-46 (2021) broj 1.
Timočki medicinski glasnik. Vol-45 (2020) broj 4.
XXXIX Timočki medicinski dani
Timočki medicinski glasnik. Vol-45 (2020) broj 3.
Timočki medicinski glasnik. Vol-45 (2020) broj 1-2.
VI simpozijum Medicina u umetnosti, novembar 2019.
Timočki medicinski glasnik. Vol-44 (2019) broj 4.
Timočki medicinski glasnik. Vol-44 (2019) broj 3.
Timočki medicinski glasnik. Vol-44 (2019) broj 2.
Timočki medicinski glasnik. Vol-44 (2019), XXXVIII Timočki medicinski dani - Radovi
Timočki medicinski glasnik. Vol-44 (2019) broj 1.
Medicinski i medikolegalni faktori koji utiču na prirodni priraštaj u Srbiji, poseban osvrt na probleme Istočne Srbije
4. Zaječarski simpozijum interventne kardiologije
Peti simpozijum "Medicina u umetnosti"
Timočki medicinski glasnik. Vol-43 (2018) broj 4.
XXXVII Timočki medicinski dani - Radovi
Timočki medicinski glasnik. Vol-43 (2018) broj 3.
Timočki medicinski glasnik. Vol-43 (2018) broj 2.
Timočki medicinski glasnik. Vol-43 (2018) broj 1.
Timočki medicinski glasnik. Vol-42 (2017) broj 4.
Vol-42 (2017) broj 3.
Vol-42 (2017) broj 2.
Vol-42 (2017) broj 1.
Četvrti simpozijum "Medicina u umetnosti"
XXXVI Timočki medicinski dani - Radovi
Vol-41 (2016) broj 4.
Vol-41 (2016) broj 3.
Vol-41 (2016) broj 2.
Vol-41 (2016) broj 1.
Medicina u umetnosti, 2016 - Program
XXXV Timočki medicinski dani - Radovi
Vol-40 (2015) broj 4.
Vol-40 (2015) broj 3.
Vol-40 (2015) broj 2.
Vol-40 (2015) broj 1.
XXXIV Timočki medicinski dani - Radovi
XXXIII Timočki medicinski dani - Radovi
Vol-39 (2014) broj 4.
Vol-39 (2014) broj 3.
Vol-39 (2014) broj 2.
Vol-39 (2014) broj 1.
XXXIII Timočki medicinski dani
Vol-38 (2013) broj 4.
Vol-38 (2013) broj 3.
Vol-38 (2013) broj 2.
Vol-38 (2013) broj 1.
XXXII Timočki medicinski dani
Vol-37 (2012) broj 4.
Vol-37 (2012) broj 3.
Vol-37 (2012) broj 2.
Vol-37 (2012) broj 1.
XXXI Timočki medicinski dani
Vol-36 (2011) broj 4.
Vol-36 (2011) broj 3.
Vol-36 (2011) broj 2.
Vol-36 (2011) broj 1.
XXX Timočki medicinski dani
Vol-35 (2010) broj 3-4.
Vol-35 (2010) broj 1-2.
Vol-34 (2009) broj 3-4.
Vol-34 (2009) broj 2.
Vol-34 (2009) broj 1.
XXIX Timočki medicinski dani
XXVIII Timočki medicinski dani
Vol-33 (2008) broj 3-4.
Vol-33 (2008) broj 1-2.
XXVII Timočki medicinski dani
Vol-32 (2007) broj 4.
Vol-32 (2007) broj 2-3.
Vol-32 (2007) broj 1.
XXVI Timočki medicinski dani
Vol-31 (2006) broj 4.
Vol-31 (2006) broj 3.
Vol-31 (2006) broj 1-2.
XXV TMD 2006.
Vol-30 (2005) broj 1.
Vol-30 (2005) broj 2.
Vol-30 (2005) broj 3.
Vol-30 (2005) broj 4.
Vol-30 (2005) Suppl 1
Vol-29 (2004) broj 1.
Vol-29 (2004) broj 2.
Vol-29 (2004) broj 3.
Vol-29 (2004) broj 4.
Vol-29 (2004) Suppl 1
Vol-29 (2004) Suppl 2
Vol-28 (2003) br. 1-2.
Vol-28 (2003) br. 3-4.
Vol-28 (2003) Suppl 1
Vol-27 (2002) br. 1-4.
Zaječarski simpozijum interventne kardiologije - ZASINK 2016

Start
Mapa Site-a
 
10.10.2003, petak Sala Vreme
PRIJEM GOSTIJU   10.00 - 11.00
POZDRAVNA REČ I PLENARNA PREDAVANJA
Predsedavajući: Nebojša Paunković, Ljubiša Đorđević, Jelica Radenković
"A" 11.00 - 12.00


1
SAVREMENI DOMETI U MIKROBIOLOŠKOJ DIJAGNOSTICI
Branislava Savić
2
POVEZANOST IZMEĐU MALNUTRICIJE, INFLAMACIJE I ATEROSKLEROZE KOD BOLESNIKA NA HEMODIJALIZI
Biserka Tirmenštajn Janković
 

REZERVISAN TERMIN
(Prezentacija farmaceutskih firmi)
  12.00 - 12.30
KOKTEL   12.30 - 13.00
RUČAK   13.00 - 14.00
RAD PO SEKCIJAMA

Hirurgija
Onkologija
Ginekologija
Pedijatrija
Interna medicina
Opšta medicina
Stomatologija
Prezentacije publikacija
Istorija medicine
 

H I R U R G I J A (13+1)
Predsedavajući: Ljubomir Panajotović, Ljubiša Narodović, Slobodan Kitanović
"A" 14.00 - 15.45

3
HIRURŠKO LEČENJE DEKUBITUSA
Lubomir Panajotović, Jefta Kozarski, S. Cvetanović, Igor Maljković

4
DEKUBITUSI-OPERATIVNI PRISTUP
Milomir Gačević, Dobrica Jevtović, Boban Đorđević, Nikola Ostojić, Bojan Stević

5
REHABILITACIJA OPEČENIH BOLESNIKA
Igor Maljković, Ljubomir Panajotović, Jefta Kozarsk. S. Cvetanović

6
TRAM REŽANJ U REKONSTRUKCIJI DOJKE
Jefta Kozarski, Boban Đorđević, Ljubomir Panajotović,Igor Maljković

7
LAPARASKOPSKE HOLECISTEKTOMIJE NA HIRURŠKOM ODELJENJU OPŠTE BOLNICE U ZAJEČARU, JANUAR 1999 - AVGUST 2003 GODINE
Ljubiša Narodović, Kostić T. Marinković M. Đoković V. Milačević T. Kero M.

8
LAPAROSKOPSKA HIRURGIJA U BORU U PERIODU 1999-2003
Bogdanović G, Joksimović G.

9
LAPAROSKOPSKE I KLASIČNE HOLECISTEKTOMIJE ZA PERIOD 1999-2002
Jasmina Diković, Dragana Sotirović, Miroslav Cokić

10
OPERATIVNO ZBRINJAVANJE HERNIJA NA HIRURŠKOM ODELJENJU OPŠTE BOLNICE U ZAJEČARU, JANUAR 1999 - AVGUST 2003 GODINE
Ljubiša Narodović, T. Kostić, M Marinković, V Djoković, T Milačević, M. Kero

11
MESTO I ULOGA PARCIJALNIH ENDOPROTEZA DANAS
Slobodan Kitanović, Ljubinko Todorović, Dragoslav Božilović

12
KRANIO CERABRALNA TRAUMA
Jasmina Strajnić, Stanislav Tadić

13
ANESTEZIOLOŠKA AMBULATNA U ZDRAVSTVENOM CENTRU ZAJEČAR
Miroslav Cokić, S. Branislava, T Penčić, D. Sotirović, J. Diković, S. Milenković, Lj Milošević, N Urošević

14
AUTOLOGNE TRANSFUZIJE U ELEKTIVNIM HIRURŠKIM PROCEDURAMA
Biljana Paraskijević

15
SEPTORINOPLASTIKE
M. Čikarić, A Kamenković, M. Nikolić, V. Milićević

16 poster
PSEUDOANEURIZMA - KASNA KOMPLIKACIJA AORTO FEMORALNOG DAKRONSKOG GRAFTA
Jasmina Strajnić, Stanislav Tadić
 
O N K O L O G I J A (10)
Predsedavajući: Vesna Đorđević- Lalošević, Slobodan Milosavljević, Borivoje Kostić
"A" 16.00 - 17.15

17
TERAPIJA KANCERSKOG BOLA ORALNIM OPOIDNIM ANALGETICIMA U ZC ZAJEČAR U DVOGODIŠNJEM PERIODU
Vesna Đorđević-Lalošević, Borka Vukić i Miodrag Đorđević

18
UČESTALOST TUMORA NA TERITORIJI OPŠTINE NEGOTIN U PERIODU OD 1998-2002. GODINE
Vojislava Stuparević, Zoran Stojiljković, Srđan Bogičić, Dragica Milovanović

19
HIRURGIJA PRIMARNOG MELANOMA KOŽE
Ljubomir Panajotović, Jefta Kozarski, Srđan Cvetanović, Igor Maljković

20
MALIGNI TUMORI ŽELUCA
Dragan Perišić, Milica Čekerevac, Slavka Đorđević, Zorica Dimitrijević, Biljana Vukašinović, Boban Stanojević

21
MALIGNOMI KOLOREKITUMA NA NAŠEM MATERIJALU U 2002 GODINI
Slobodan Milosavljević, Srđan Đorđević

22
INCIDENCA KARCINOMA PROSTATE U PERIODU 1999. DO 2002. GOD. NA TERITORIJI OPŠTINE NEGOTIN
Ninoslav Dimitrijević, Živorad Didić, Biljana Paraskijević, Danijela Mikulović, Dragan Šujeranović, Mirjana Mirić

23
INCIDENCA UZNAPREDOVALOG KARCINOMA DOJKE
Dragan Perišić, Slavka Đorđević, Zorica Dimitrijević, Dragoslav Kalinović

24
OBOLJENJA DOJKE U BORSKOM OKRUGU U PERIODU 1999-2003
G. Bogdanović, S. Dimitriev, Ž. Marjanović,
V. Marjanović


25
MAMILLOSCOPYA – JEDNOSTAVNA I KORISNA METODA U DIJAGNOSTICI PROMENA NA MAMILI I AREOLI
Miloš Kračunović, Nataša Kračunović

26
MALIGNE BOLESTI MATERICE U GINEKOLOŠKO – AKUŠERSKOJ SLUŽBI NEGOTIN U PERIODU 1993 DO 2002 GODINE
Jevrosima Puslojić, Nada Mihajlović
 
G I N E K O L O G I J A (11) 
Predsedavajući: Miloš Kračunović, Ljubica Milošević, Lidija Petrović
"A" 17.30 - 18.45

27
ODSTRANJIVANJE CISTE BARTOLINIJEVE ŽLEZDE KAUSTIČNIM SREDSTVOM – JEDNA ZABORAVLJENA METODA
Ljubica Milošević, Jasmina Diković, Vera Najdanović-Mandić, Dragoslav Kalinović

28
TUBARNI ABORTUS KOD AMPULARNE VANMATERIČNE TRUDNOĆE
Boban Stanojević, Dragan Perišić, Dragoslav Kalinović

29
KONIZACIJA-METODA DEFINITIVNOG LEČENJA MALIGNIH LEZIJA U RANOM STADIJUMU
Dragoslav Kalinović, Ljubica Milošević, Vera Najdanović-Mandić

30
VAGINALNE OPERACIJE U KOREKCIJI POREMEĆAJA STATIKE GENITALNIH ORGANA ŽENE U PERIODU OD 1993 DO 2002 GODINE NA GINEKOLOŠKO-AKUŠERSKOM ODELJENJU U ZAJEČARU
Goran Zdravković, Slavka Jovanović, Vera Najdanović-Mandić

31
EKTOPIČNA TRUDNOĆA / GINEKOLOŠKA BOLEST KOJA JE I DANAS SA NAJVIŠE DIJAGNOSTIČKIH POGREŠAKA
Lidija Petrović, Miroljub Mijajlović, Gavrilo Vasilev

32
POROĐAJ POSLE KARCINOMA GRLIĆA MATERICE
Vera Najdanović-Mandić, Ljubica Milošević, Dragoslav Kalinović

33
VAGINALNI PORODJAJ NAKON CARSKOG REZA NA GAO NEGOTIN
Jasmina Puslojić, Nada Mihajlović

34
KARLIČNI POROĐAJ I POMOĆ AKUŠERA
Dragoslav Kalinović, Ljubica Milošević, Dragan Perišić, Vera Najdanović-Mandić

35
ULOGA ANESTEZIOLOGA U REANIMACIJI ASFIKTIČNOG NOVOROĐENČETA KOD CARSKOG REZA
Jasmina Diković, Ljubica Milošević, Bojana Cokić

36
BRONHIJALNA ASTMA U TRUDNOĆI: UTICAJ NA TOK TRUDNOĆE I NEONATALNI STATUS
Zoran Roško, Zorica Redžić Roško, Vera Najdanović Mandić, Biljana Popović

37
LICHEN SCLEROSUS ET ATROPHICUS VULVAE I LOKALNI TRETMAN TESTOSTERONSKOM KREMOM
Nada Mihajlović, Jevrosima Puslojić, Miloš Kračunović
 
P E D I J A T R I J A (15+3)
Predsedavajući: Jordan Trokanović, Bojana Cokić, Bratimirka Jelenković
"B" 14.00 - 16.15

38
PUŠENJE RODITELJA ČESTI UZROK ALERGIJA KOD DECE
Jasminka Kukubajova-Belić, Jelena Josimovska

39
UROGENITALNI PROBLEMI U DECE ZA UPIS U ŠKOLU U OPŠTINI NEGOTIN
Srđan Bogicić, Jordan Trokanvić, M. Nikolić

40
ESCHERICHIA COLLI KAO NAJČEŠĆI UZROČNIK KOLONIZACIJE VULVE I VAGINE NOVORODJENČETA I U RANOM DETINSTVU
Srđan Bogicić, V. Stuparević, Z. Stoiljković, Jordan Trokanović

41
PROCENA UHRANJENOSTI (GOJAZNOSTI) U DVE GENERACIJE RODJENE 1967. I 1985. GODINE
Bratimirka Jelenković, Ivica Milošević, Nena Čukić i Marijana Mihajlović

42
ANTROPOMETRIJSKI PARAMETRI U DVE GENERACIJE ROĐENE 1967. I 1985. GODINE
Ivica Milošević, Bratimirka Jelenković, Nena Čukić i Marijana Mihajlović

43
UČESTALOST NISKOG RASTA U DECE UZRASTA 3-10 GODINA BEZ ZNAKOVA PUBERTETA
Bratimirka Jelenković, Nena Čukić, Marijana Mihajlović i Bojana Ružić

44
POTREBE I MOTIVISANOST SREDNJOŠKOLSKE OMLADINE DA SE JAVE U SAVETOVALIŠTE ZA MLADE
Nena Čukić i Bratimirka Jelenković i Marijana Mihajlović

45
INFORMISANOST SREDNJOŠKOLSKE OMLADINE O REPRODUKTIVNOM ZDRAVLJU
Marijana Mihajlović, Nena Čukić i Bratimirka Jelenković

46
KLINIČKE ODLIKE DECE DIJABETIČNIH MAJKI HOSPITALIZOVANIH U ODSEKU NEONATOLOGIJE U PERIODU 1998.-2002. GODINE
Ljiljana Jovanović, Bratimirka Jelenković i Miodrag Đorđević

47
UČESTALOST PRODUŽENE ŽUTICE U ODOJČADI ROĐENOJ 2002- 2003. GODINE
Snežana Živković, Bratimirka Jelenković, Ljiljana Janačković, Lidija Pešić i Ljiljana Jovanović

48
YY-SINDROM, PRIKAZ SLUČAJA
Bojana Cokić i saradnici

49
TURNER-OV SINDROM U NOVOROĐENČETA-PRIKAZ SLUČAJA
Bojana Cokić i saradnici

50
PRIKAZ SLUČAJA: SY ANGELMAN
B. Vasić, M. Đurić

51
EMBRIONALNI TUMORI U DECE - PRIKAZ BOLESNIKA
Jordan Trokanvić, M Kračunović, M. Nikolić, V. Stuparević

52
TORTIKOLIS
M. Jolić, N. Ristović

53 poster
SISTEMATSKI PREGLEDI DECE ZA UPIS U ŠKOLU I NEKE UOČENE ANOMALIJE I PATOLOŠKA STANJA
Bogicić S, Trokanvić J.

54 poster
POREĐENJE LIPIDNOG STATUSA DECE U RASPONU OD PET GODINA
Dušica Stevanović, Vinka Jovanović

55 poster
ZNAČAJ RANE DIJAGNOSTIKE I REHABILITACIJE DECE SA POSEBNIM POTREBAMA
Nensi Mitrović, Danijela Stanković
 
I N T E R N A   M E D I C I N A
Predsedavajući: Dušan Bastać, Zoran Joksimović, Miodrag Ž. Đorđević
"B" 16.30 - 18.45

56
NOVINE U KARDIOLOGIJI SA EVROPSKOG KARDIOLOŠKOG KONGRESA-BEČ 2003
Dušan Bastać

57
PRIMENA PERFUZIONE SCINTIGRAFIJE MIOKARDA U DETEKCIJI I VERIFIKACIJI KORONARNE BOLESTI - NAKON BOLNIČKOG LEČENJA
Vladimir Mitov, Nebojša Paunković, Željka Aleksić, Dušan Bastać, Ivan Milošević, Andrija Milošević, Darko Vugdelija, Dragana Adamović, Danijela Nikolić, Aleksandar Aleksić, Darko Marković

58
INCIDENCA AKUTNOG KORONARNOG SINDROMA U PRVOM ŠESTOMESEČJU 2003. GODINE NA TERITORIJI OPŠTINE ZAJEČAR
D. Vugdelija, V. Mitov, D.Adamović, D. Nikolić, A. Milošević

59
RUTINSKA PROCENA DIJASTOLNE DISFUNKCIJE LEVE KOMORE U KORONARNOJ BOLESTI PUTEM DOPPLER EHOKARDIOGRAFIJE ZA VREME ERGOMETRIJSKOG EHO STRES TESTA
Dušan Bastać

60
NESTEROIDNI ANTI INFLAMATORNI LEKOVI I ORGANI ZA VARENJE
Zoran Joksimović

61
UČESTALOST ATROFIČNOG GASTRITISA U GASTROSKOPSKIM NALAZIMA U PERIODU 1997-2002
A. Milošević, D. Vugdelija, J. Stevanović

62
DISPEPTIČNI SINDROM I HP INFEKCIJA
A.Milošević

63
DEFINISANJE NUTRITIVNOG STATUSA BOLESNIKA NA LEČENJU PONAVLJANIM HEMODIJALIZAMA PRIMENOM KOMPLEMENTARNIH METODA
Biserka Tirmenštajn Janković

64
ANEMIJA U HBI: ZNAČAJ OSNOVNE BUBREŽNE BOLESTI I FAKTORA KOMORBITETA
Svetlana Žikić, Biserka Trimenštajn Janković

65
STANJE ARTERIJSKE CIRKULACIJE DONJIH EKSTREMITETA KOD RADNO AKTIVNIH PREGLEDANIH U PERIODU MAJ 02 - JUN 03
Branka Nikolić, Zoran Nikolić

66
ZNAČAJ CIKLINA D1 U DIFERENCIJALNOJ DIJAGNOSTICI LIMFOMA MANTLE ZONE
D. Vugdelija

67
AMBULANTNA TERAPIJA DIJABETESA U OPŠTINI ZAJEČAR
Miodrag Ž. Đorđević, Ljubinka Nikolić, Vesna Đorđević-Lalošević

68
REZISTENTNA TUBERKULOZA – RASTUĆI PROBLEM
Miroslav Jevtić, Gordana Antonijević, Milovan Šarović

69
VANPLUĆNI UZROCI PLEURALNIH IZLIVA
D.Savić-Popović, B.Mladenović, M.Šarović, D.Sibinović

70 poster
BEZBEDNOST I PROGNOSTIČKI ZNAČAJ DIPIRIDAMOL STRES TESTOVA PRIMENJENIH U PERFUZIONOJ SCINTIGRAFIJI MIOKARDA
Vladimir Mitov, Nebojša Paunković, Željka Aleksić, Dušan Bastać, Aleksandar Aleksić

71 poster
KORONARNA (ISHEMIJSKA) BOLEST OSOBA SA BOLOM U GRUDIMA
Miloš Protić, Olgica Stanojević, Mmarija Bogdanović-Živkov, Svetlana Mladenović

72 poster
TUBERKULOZA KOD ALKOHOLIČARA – PRIKAZ SLUČAJA
Gordana Antonijević

73 poster
IZLEČENI ASPIRACIONI ABSCES PLUĆA
Biljana Avramović Milićević, Dragica Savić Popović, Dušan Sibinović, Slavoljub Rajković

74 poster
ULOGA OFTALMOLOGA U TIMSKOM PRISTUPU LEČENJA TUBERKULOZE
Miško Ledina, Ljiljana Ledina
 
O P Š T A  M E D I C I N A
Predsedavajući: Ljubinko Todorović, Ćirković Slavica, Mirjana Trajković - Dimitrijević
"C" 14.00 - 16.15

75
ETIKA U MEDICINI DANAS
Ljubinko Todorović

76
PRAVA PACIJENATA U NOVOM SISTEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Jasminka Kukubajova-Belić, Jelena Josimovska

77
EPILEPSIJA I ANTIDEPRESIVI
Vesna Ivetić, Vesna Zarić, Mira Popović, Nada Naumović

78
PREVALENCA NEKIH FAKTORA RIZIKA ZA ZDRAVLJE RADNIKA HOTELA "LEPENSKI VIR" U DONJEM MILANOVCU
Slobodan Jovanović, Selimir Micić, Srđan Đergović

79
UČESTALOST IZOLACIJE SALMONELE IZ KOKOŠIJIH JAJA
Predrag Marušić, M. Čobeljić, M. Marušić

80
NEKI DEMOGRAFSKI POKAZATELJI OPŠTINE ZVEZDARA (BEOGRAD) 2002. GODINE I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ODRASLIH
Jovica Lučanin, Branka Grujić

81
ULOGA ZDRAVSTVENOG VASPITANJA U BORBI PROTIV BRUCELOZE U ISTOČNOJ MAKEDONIJI
Jasminka Kukubajova-Belic, Jelena Josimovska, Milka Kamcheva

82
HIPERTENZIJA NAKON ČETIRI GODINE ZDRAVSTVENO VASPITNE INTERVENCIJE U OPŠTOJ POPULACIJI I KOD STARIH
Mirjana Trailović- Dimitrijević

83
ZDRAVSTVENO STANJE PRUŽNIH RADNIKA SEKCIJE ZA ODRŽAVANJE PRUGE NOVI SAD
Zora Okiljević, Sava Vlahović, Voja Rašović

84
TENTAMEN SUICIDI OSOBA LEČENIH NA NPO U ZAJEČARU 1998-2002. GOD.
Milorad Zastranović, Mara Nikić, Milan Genčić, Andrija Vicković, Marina Marinković, Jelena Stojanović

85
SOCIJALNI STATUS OSOBA SA TENTAMEN SUICIDOM
Milorad Zastranović, Mara Nikić, Milan Genčić, Andrija Vicković, Marina Marinković, Jelena Stojanović

86
NAJČEŠĆI OBLICI ARTERIJSKE I VENSKE INSUFICIJENCIJE KOD BOLESNIKA DIJAGNOSTIKOVANIH I LEČENIH U ZAVODU ZA REHABILITACIJU GAMZIGRADSKA BANJA
D. Rondović, Ž. Maksimović, R. Kostić, Z. Damnjanović, D. Nešić

87
DEJSTVO KINEZITERAPIJE I VACUSAC-a KOD OBOLELIH OD PERIFERNE OBLITERANTNE ARTERIOSKLEROTIČNE BOLESTI
Ž. Damnjanović, R. Kostić, D. Rondović

88
NAŠA ISKUSTVA U ZBRINJAVANJU POLITRAUMATIZOVANIH - PREHOSPITALNI TRETMAN
Vesna Tasić, Slobodan Milosavljević

89
SAOBRAĆAJNE NESREĆE NA PODRUČJU GRADA KNJAŽEVCA - PREHOSPITALNI TRETMAN –
Negovan Vasilijić, Lela Mihajlović, Emilio Miletić, Mladen Timilijić, Dejan Bogdanović

90 poster
FIZIOLOŠKE ULOGE AZOT MONOKSIDA (NO)
Danijela Stanković, Nensi Mitrović

91 poster
OSOBENOSTI RADA I RADNIH USLOVA NA HRONIČNI MORBIDITET MONTERA NA IZGRADNJI DALEKOVODA
Rada Ilić, Zoran Stanojević, Ljubiša Tikić

92 poster
OBRAZOVNI NIVO, VRSTA RADA I MORBIDITET
B. Petković-Medved, Z. Okiljević, V. Nešić

93 poster
PRIVREMENA NESPOSOBNOST ZA RAD RADNIKA SA DEGENERATIVNIM REUMATIZMOM KIČMENOG STUBA
Zoran Stanojević, Ljubiša Tikić, Rada Ilić

94 poster
MEDICINSKI UZROCI IZOSTAJANJA S POSLA U JEDNOM RUDNIKU UGLJA
Ljubiša Tikić, Rada Ilić, Zoran Stanojević

95 poster
UTICAJ EKSTRAKATA LISTA I BOBICA LOVORA (LAURUS NOBILIS L.) I DERIVATA FULERENA NA PRODUKCIJU KISEONIČNIH RADIKALA I LIPIDNU PEROKSIDACIJU LIPOZOMA
M. Popović, B. Kaurinović, V. Ivetić
 
S T O M A T O L O G I J A (4+6) ,
Predsedavajući: Aleksandar Popović, Slobodan Stojanović, Vesna Petković
"C" 16.30 - 17.30

96
PREVALENCIJA, STRUKTURA I TERAPIJA MALOKLUZIJA U DECE OPŠTINE PRIJEPOLJE
Svetlana Lisičić, Ivan Marković, Milica Martinović, Nada Sadović

97
LOKALNA PRIMENA FLUORIDA U PREVENCIJI KARIJESA
Ivan Marković, Gordana Adamović, Milica Martinović

98
ORALNO ZDRAVLJE PETNAESTOGODISNJAKA POSLE DVADESETGODISNJEG RADA ORDINACIJE ZA SREDNJOSKOLSKU OMLADINU
Milica Martinović, Ivan Marković, Svetlana Lisičić, Nada Sadović

99
ORALNA HIRURGIJA U OKVIRU TIMSKOG RADA
Slobodan Stojanović, Aleksandar Popović, Vesna Petković, Zorica Petrović-Simić, Gordana Đonović, Goran Jović

100 poster
ULOGA ZDRAVSTVENO – VASPITNOG RADA U REDUKCIJI KARIJESA
Ljubica Ivanković, Snežana Tomić, Ruzmarinka Milovanović

101 poster
UČESTALOST POJAVE AFTI KAO POSLEDICA IRITACIJE SLUZOKOŽE USNE DUPLJE HIRURŠKIM KONCEM
Dragan Mišić, Žika Golubović

102 poster
VEZNI ELEMENTI PARCIJALNE PROTEZE
Vesna Petković, Ivanka Ilić

103 poster
RETENCIJA PARCIJALNE PLOČASTE ZUBNE PROTEZE POMOĆU INTERDENTALNIH PREČKI
Lidija Trailović, Nebojša Krunić

104 poster
PRIKAZ PREPARATA PROAFTOLA U LEČENJU APHTAE, ULCUS DECUBITALIS-A I HERPES SIMPLEX-A
Marina Veljović, V. Mikić

105 poster
O PREVALENCIJI DENTALNOG KARIJESA KOD UČENIKA ČETVRTIH RAZREDA GIMNAZIJE
Marija Milić, Višica Vukadinović
 
PREZENTACIJE PUBLIKACIJA  "A" 19.00 - 20.00

106
PROMOCIJA KNJIGE "ZDRAVSTVO ZAJEČARA"
Srećko Nikolić

107
TIMOČKI MEIDICINSKI GLASNIK NA INTERNETU
Emil Vlajić
 
SVEČANA VEČERA   20.30
     
11.10.2003, subota Sala Vreme
I S T O R I J A  M E D I C I N E 
Predsedavajući: Srebrica Knežević, Petar Paunović, Jelena Josimovska
"B" 9.30 - 10.00

108
OSNIVANJE SEKCIJE ZA ISTORIJU MEDICINE SLD I NJENI PRVI ZBORNICI RADOVA
Srebrica Knežević

109
SRPSKA MEDICINA U SREDNJEM VEKU
Anka Lalović

110
PROFESIONALNI ODNOS FARMACEUTA I LEKARA OD 13. DO 20. VEKA: ETIČKI I STRUČNI ASPEKT
Parojčić Dušanka, Stupar Dragan, Stupar Mirjana

111
SOCIJALNO MEDICINSKE USTANOVE U MAKEDONIJI IZMEDJU DVA RATA
Jelena Josimovska

112
ZDRAVSTVENA KULTURA ZLOTA 70-IH GODINA XX VEKA
Petar Paunović

113
RAZVOJ STOMATOLOŠKE SLUŽBE U ZAJEČARU
Jovanka Stevanović

114
VASPITANJE ZA ZDRAVLJE U TRADICIONALNOJ KULTURI PIROTSKOG KRAJA
Dragoljub Zlatković

115
NARODNI OBIČAJI VEZANI ZA ZDRAVLJE
Aleksandar Rajić

116
ELEMENTI ZAŠTITE ZDRAVLJA U OBREDNOJ PRAKSI GODIŠNJEG CIKLUSA
Suzana Mijić

117
PSIHOSUGESTIVNA TEŽNJA ZDRAVLJU
Srebrica Knežević

118
ZMIJA U TRADICIONALNOM LEKARSTVU
Sofija Kostić, Gordana Živković

119
O NARODNOM LEČENJU U SEVEROISTOČNOJ SRBIJI - ETNOGRAFSKI ZAPISI –
Živka Romelić

120
NARODNO LEČENJE NEPLODNOSTI KOD ŽENA
Gordana Živković

121
BRAKOVI MALOLETNIKA – SOCIJALNO ZDRAVSTVENI PROBLEM U SELIMA BORSKE OPŠTINE: SLATINA I ZLOT
Dragan Stojmenović

122
SVETI SAVA - VELIČINA I PRILIKE
Milan Rajčević
 
IZLET DO NEOLITSKOG NALAZIŠTA "LEPENSKI VIR"   10.30
 
       
       
XXII TMD - Poziv ] [ XXII TMD - Program ] Sažeci radova ] Indeks autora ]

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design