Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2006     Volumen 31     Broj 1-2
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 

Sadržaj

ORIGINALNI RADOVI

Dragoslav Kalinović, Ljubica Milošević, Vera Najdanović-Mandić
Konizacija - metoda definitivnog lečenja malignih lezija u ranom stadijumu

Ivanka Milošević Manojlović, Dragana Ćirić, Dragan Glišić, Dragijana Jović
Prikaz potrošnje krvi i krvnih komponenti u Zdravstvenom centru Zaječar

Goran Stanković, Dragan Stanojević, Zorica Omanović, Miodrag Lukić, Igor Kuzmanović,
Borivoje Kostić

Fiberoptčka bronhoskopija u Bronhološkoj ambulanti Zdravstvenog centra Zaječar - naše početno jednogodišnje iskustvo

PRIKAZ BOLESNIKA

Dragoslav Kalinović, Miroslav Cokić, Slobodan Žikić, Tatjana Penčić, Nenad Urošević
Prvi porođaj u epiduralnoj anesteziji na Akušerskom odeljenju u Zaječaru - prikaz slučaja

Bojan Vujin, Dragan Benc, Svetozar Srdić, Dejan Vučković, Biljana Radišić, Marko Kovač
Familijarna hipertrofična kardiomiopatija - prikaz slučaja

PREGLEDI

Adnan Bajraktarević, Aida Đulepa-Đurđević, Lutvo Sporišević, Hakam Khatib
Herpes Simplex virus infekcija novorođenčadi - savremeni menadžment

Slađana Jovanović, Miloš Protić, Ljiljana Jovanović, Marija Bogdanović Živkov
Kontinuirana medicinska edukacija kod nas i u svetu

ISTORIJA MEDICINE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Srebrica Knežević
Studije medicine, jedna neispunjena Cvijićeva želja

Gordana Živković
Narodno lečenje neplodnosti kod žena

Miroslav Cokić, Branislava Stanojević, Jasmina Diković, Dragana Sotirović, BorkaVukić
40 godina razvoja zaječarske anestezije

IN MEMORIAM

 
     
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 13 Dec 2010