Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2015     Volumen 40     Broj 1
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2015, Volumen 40, Broj 1.

SADRŽAJ

 


 

     
 
 
     
 

 

         
 


Preuzmite ceo broj u .pdf formatu

 

ORIGINALNI RADOVI

Slobodan Savović, Sofija Bolinovska
Korelacija između subjektivne procene težine bolesti i radiološkog nalaza kod obolelih od hroničnog rinosinuzitisa

Enes Slatina, Amra Avdanović
Karakteristike akutnih trovanja kod djece

PREGLED LITERATURE

Dejan Petrović, Biserka Tirmenštajn Janković, Milenko Živanović, Mina Poskurica,
Julija Marjanović, Milan Radovanović

Kardiomiopatija povezana sa hemodijalizom: etiopatogeneza, dijagnostika i lečenje

PRIKAZ SLUČAJA

Marija Trenkić Božinović, Saša Novak, Marija Radenković, Aleksandar Veselinović
Bilateralna perzistentna hialoidna arterija u odraslog pacijenta

Nebojša Paunković, Emil Vlajić, Jane Paunković
Ishemijski cerebralni infarkt izazvan kompletnom opstrukcijom leve arterije carotis interne – prikaz bolesnika

Goran Ilić
Bilijarni ileus – prikaz slučaja

Aleksandra Lučić-Prokin, Željko Živanović, Sonja Lukić, Jelena Šekarić, Petar Slankamenac, Vladimir Manojlović
Tranzitorni ishemijski atak u prijemnoj ambulanti - očekuj neočekivano

ISTORIJA MEDICINE

Petar Paunović
Pozorište, škola zdravlja – glumci, učitelji zdravlja

PRIČA O SLICI

Ada Vlajić
Anri de Tuluz Lotrek: Loža sa pozlaćenom maskom, litografija (La loge au mascaron doré), 1893.
 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace