Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2008     Volumen 33     Broj 1-2
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 

Sadržaj

 
  ORIGINALNI RADOVI

Marina Miljević, Vidosava Jagodić-Torbica, Bojana Bulić, J. Jelić
Pregled dece obolele od hroničnih nezaraznih oboljenja, mogućnost prevencije, rana dijagnostika

Marija Kržanović, Slađana Jovanović
Dijabetesno stopalo - problemi pacijenata i zdravstvenih radnika

Nataša Nikolić, Slavojka Rajić, Radica Nikolić, Nataša Rančić
Mikrobiološka ispravnost kolača i sladoleda i higijensko stanje objekata za njihovu pripremu i usluživanje na teritoriji grada Niša

Igor Maljković, Miodrag Jovanović, Dragoslav Božilović, Danijela Ivanović
Carpal tunnel syndroma - Dijagnostika i hirurško lečenje - naša iskustva

Vesna Stojanović Kamberović, Goran Bjelogrlić, Snežana Babac, Rade Kosanović
Mometazon fuorat u terapiji alergijskog rinitisa

Ljubica Milošević, Tihomir Kostić, Dragoslav Kalinović, Jasmina Diković
Karcinom ovarijuma - bolest koja dolazi


PRIKAZ BOLESNIKA

Adnan Bajraktarević, Lutvo Sporišević, Kenan Karavdić, Zlatan Zvizdić, Khatib Hakam
Eradikacija pseudomonas aeruginosa infekcije kod 19-godišnjeg mladića sa cističnom fibrozom, bronhiektazijama i pneumotoraksom

Goran Bjelogrlić, Milovan Dimitrijević, Vesna Stojanović Kamberović, Goran Videnović
Asimptomatski ekspanzivni tumor parafaringealnog prostora, kao uzgredni nalaz mr endokranijuma

Dragana Joksimović Stevanović
Herpes zoster sine herpete - prikaz slučaja


PREGLEDI

Snežana Petrović , Branislav Lazić, Slađana Anđelić, Miljan Jović
Savremeni stavovi o zbrinjavanju utopljenika


ISTORIJA MEDICINE

Bojan Pešić, Saška Pešić, Slaviša Ristić, Zoran Milosavljević, Saša Lazović
Traktat o kilama - istorijski razvoj operativne tehnike


DODATAK

 
     
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design