Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2012     Volumen 37     Supplement 1
     
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ]      
             
   

XXXI Timočki medicinski dani
Zaječar, 17–19. maj 2012.

 1. Zbornik radova
 2. Akreditacije
 3. Kratki program
 4. Detaljan program
 5. XXXI Timočki medicinski dani - Zbornik sažetaka, Zaječar, 18-19. maj 2012.
 6. Satelitski simpozijum "Hitna stanja u svakodnevnoj praksi", Zaječar, 17. maj 2012.
 7. Otvaranje VI izložbe fotografija lekara fotoamatera "Ad manum medici", Zaječar, 18. maj 2012.
 8. Uputstva autorima i opšte informacije
 9. Organizatori
     
 
 
     
 


Zbornik sažetaka

u .pdf formatu

Preuzmite
detaljan program

u .pdf formatu
 

 

  Akreditacije:

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-1025/2011-01
Datum: 15.11.2011. godine. B e o g r a d. 
Na osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (''Sl. Glasnik RS'', broj 107/05) Zdravstveni savet Republike Srbije je doneo

ODLUKU

o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta i u sredstvima javnog informisanja 17.12.2010. godine (broj: 153-02-4246/2010-02) u januarskom roku 2011. godine
 

Red 13
REDNI BROJ A-1-3693/11
ORGANIZATOR Srpsko lekarsko društvo, Podružnica  Zaječar
ADRESA ORGANIZATORA Džordža Vašingtona 19, Beograd
E- mail adresa bratimirkajelenkovic@gmail.com
Cena KE 3.500,00 RSD
DATUM I MESTO ODRŽAVANjA 18 - 19.05.2012. ZC Zaječar, Amfiteatar DZ Zaječar, Rasadnička bb, Zaječar
TEMA XXXI Timočki medicinski dani
PREDAVAČI Prof dr Slavića Đukić Dejanović, Prim.dr sci med. Vojislav Ćurčić, Prof. Dr Ivan Tasić, Prof. Dr Maja Jovanović, Prof. Dr Miodrag Vrbić, Prof. Dr Biljana Kocić, Prof. Dr Aleksandar Vuksanović, Prof. Dr Bogavac Mirjana, Prof. Dr Tatjana Ille, Prof dr Nevenka Rončević, Doc. dr Aleksandar Stojadinović, Prof. dr Zorica Živković
VRSTA EDUKACIJE Domaći simpozijum prve kategorije
CILjNA GRUPA Akreditovano samo za lekare i  stomatologe
TRAJANjE NASTAVE U SATIMA 15 sati
BROJ BODOVA ZA PREDAVAČA 13
BROJ BODOVA ZA PASIVNO UĆEŠĆE 7
BROJ BODOVA ZA USMENU PREZENTACIJU NA KONGRESU/SIMPOZIJUMU 11
BROJ BODOVA ZA POSTER PREZENTACIJU NA KONGRESU/SIMPOZIJUMU 9
NAPOMENA  

 


Domaći kurs 1. kategorije
“Hitna stanja u svakodnevnom radu”
Datum: 17. maj 2012. (četvrtak)
Mesto održavanja: Amfiteatar DZ Zaječar; Rasadnička bb,19000 Zaječar

Akreditacija:
red
Republika Srbija.
ZDRAVSTVENI SAVET. Broj: 153-02-321/2012-01, red 327.
Datum: 01.03.2012. godine, Beograd
REDNI BROJ A-1-1171/2012
ORGANIZATOR Srpsko Lekarsko Društvo-Podružnica Zaječar
ADRESA ORGANIZATORA Džordža Vašingtona 19, Beograd
E- mail adresa bratimirkajelenkovic@gmail.com
PREDLOŽENI DATUM I MESTO ODRŽAVANjA 17.05.2012. Z.C. Zaječar - Amfiteatar
VRSTA EDUKACIJE Domaći kurs 1. kategorije
TEMA EDUKACIJE Hitna stanja u svakodnevnom radu
CILjNA GRUPA ZA EDUKACIJU Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti
PREDAVAČI Doc.dr Dušan Đurić, Prof.dr sci Vesela RAdonjić, Doc.dr Srđan Milovanović, Prof.dr sci med Ana Šijački, Prof Goran Jovanović, Prof.dr sc Vesna Kilibarda, Ass dr sc Snežana Đorđević, Ass mr sci Maja Đorđević,Dr sci med Tatjana Milenković, Mr sci med Aleksandar Aleksić, Prim mr sci med Miodrag Đorđević, Prim.mr sci med dr Bratimirka Jelenković
TRAJANjE NASTAVE U SATIMA 7,30
BROJ BODOVA ZA PREDAVAČA 12
BROJ BODOVA ZA PASIVNO UĆEŠĆE 6
Cena KE (Din) Za članove SLD 1.500,00, a za ostale 2.500,00
NAPOMENA sadržaj KE opravdava izbor ciljnih grupa
PODACI ORGANIZATORA:
 
Naziv: "Srpsko lekarsko društvo-Podružnica Zaječar"
Sedište i adresa: Rasadnička b.b., 19000 Zaječar, Srbija
Matični broj udruženja: 07325843. PIB: 102207416.
Delatnost udruženja: 9412- Delatnosti strukovnih udruženja

TEKUĆI RAČUN: Komecijalna banka AD Beograd, Ekspozitura Zaječar
Broj računa: 205-0000000167929-22

Telefon: 0628039570 * Faks: 019/442-276
e-mail: sld.podruznicazajecar@gmail.com 
POPUNJENU PRIJAVU DOSTAVITI ORGANIZATORU
E-MAILOM NA: sld.podruznicazajecar@gmail.com

 

     
     
     
 

 

  Kratki program

XXXI Timočki medicinski dani
17-19. maj 2012, Zaječar


Četvrtak, 17.  maj 2012.

Satelitski simpozijum "Hitna stanja u svakodnevnom radu"

Mesto održavanja: Amfiteatar Doma Zdravlja u Zaječaru, Rasadnička bb.

08:00-09:00 REGISTRACIJA UČESNIKA

09:00-09:10 SVEČANO OTVARANJE

09:15-09:30 TEST PROVERE ZNANJA "ULAZNI TEST"

 • 09:30-10:00 Dr sci. med Tatjana Milenković: AKUTNA ADRENALNA INSUFICIJENCIJA KOD DECE (Predavanje)
 • 10:00-10:10 Dr sci. med Tatjana Milenković: AKUTNA ADRENALNA INSUFICIJENCIJA KOD DECE (Rešavanje kliničkih problema)
 • 10:10-10:40 Ass. mr sci med Maja Đorđević: AKUTNA TROVANJA KOD DECE (Predavanje)
 • 10:40-10:50 Ass. mr sci med Maja Đorđević: AKUTNA TROVANJA KOD DECE (Rešavanje
  kliničkih problema)
   
 • 10:50-11:0 KAFE PAUZA
   
 • 11:00-11:30 Prof. dr sc. farm. Vesna Kilibarda: AKUTNA TROVANJA LEKOVIMA (Predavanje)
 • 11:30-12:00 Ass. dr sc. farm Snežana Đorđević: ULOGA SALIVE U PRAĆENJU KONCENTRACIJA ANTIEPILEPTIKA U BOLESNIKA NA TERAPIJI I U AKUTNIM TROVANJIMA OVIM LEKOVIMA (Predavanje)
 • 12:00-12:40 Prof. dr Goran Jovanović: SAVREMENI PRISTUPI RIZIČNIM BOLESNICIMA U
  STOMATOLOŠKOJ PRAKSI (Predavanje)
   
 • 12:40-13:00 KAFE PAUZA
   
 • 13:00-13:30 Doc dr Dušan Đurić: DELIRIJUM, DEFINICIJE, TERMINOLOGIJA,
  PATOFIZIOLOGIJA (Predavanje)
 • 13:30-14:00 Prof. dr sci. farm. Vesela Radonjić: DELIRIJUM, LEKOVI KOJI GA MOGU
  UZROKOVATI (Predavanje)
 • 14:00-14:30 Doc. dr Srđan Milovanović: DELIRIJUM, DIJAGNOZA, DIFERENCIJALNA
  DIJAGNOZA, LEČENJE (Predavanje)
   
 • 14:30-15:30 PAUZA ZA RUČAK
   
 • 15:30-16:00 Prof dr Ljubomir Panajotović: OPEKOTINE, PREVENCIJA I LEČENJE (Predavanje)
 • 16:00-16:30 Mr sci med Aleksandar Aleksić: NEKA OD HITNIH STANJA U
  ENDOKRINOLOGIJI (Predavanje)
 • 16:30-16:45 Mr sci med Aleksandar Aleksić: NEKA OD HITNIH STANJA U
  ENDOKRINOLOGIJI (Rešavanje kliničkih problema)
   
 • 16:45-17:00 KAFE PAUZA
   
 • 17:00-17:30 Prim. mr sci med Miodrag Đorđević: AKUTNE KOMPLIKACIJE DIJABETESA
  (Predavanje)
 • 17:30-17:45 Prim. mr sci med dr Miodrag Đorđević: AKUTNE KOMPLIKACIJE DIJABETESA
  (Rešavanje kliničkih problema)
 • 17:45-18:15 Prim. mr sci med Bratimirka Jelenković: AKUTNE KOMPLIKACIJE DIJABETESA
  KOD DECE I MLADIH (Predavanje)
 • 18:15-18:30 Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković: AKUTNE KOMPLIKACIJE DIJABETESA KOD DECE I MLADIH (Rešavanje kliničkih problema)
   
 • 18:30-19:00 TEST PROVERE ZNANJA "IZLAZNI TEST"
   
 • 19:00-19:30 DODELA SERTIFIKATA. SVEČANO ZATVARANJE

Petak, 18. Maj 2012.

XXXI TIMOČKI MEDICINSKI DANI
Mesto održavanja: Amfiteatar Doma Zdravlja u Zaječaru, Rasadnička bb.

 • 08.00-09.00 Registracija učesnika
  (Registracija učesnika biće moguća za sve vreme trajanja TMD)
 • 09.00-09.40 SVEČANO OTVARANJE XXXI TIMOČKIH MEDICINSKIH DANA
  Mesto održavanja: Amfiteatar Doma Zdravlja u Zaječaru
  Radno Predsedništvo:
  Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković; Predsednik Organizacionog odbora
  Prim. dr sc. med Dušan Bastać, Predsednik Naučnog odbora
  dr Emil Vlajić, glavni urednik Timočkog medicinskog glasnika
  Pozdravna reč
  dr Stanislav Tadić; Direktor ZC Zaječar
  Prim. mr sci med Bratimirka Jelenković; Predsednik Organizacionog odbora
  Dr sc. med Dušan Bastać; Predsednik Naučnog odbora
   
 • UMETNIČKI PROGRAM: Ansambl LAVIRINT

09:40-14.15 PLENARNA PREDAVANJA
Mesto održavanja: Sala A (Amfitetar DZ Zaječar)

 • 09.40-10.00 Prim.dr sc.med. Vojislav Ćurčić: ADOLESCENCIJA: OD KREATIVNOSTI
  DO (AUTO) DESTRUKTIVNOSTI
 • 10.00-10.20 Prof. dr Biljana Kocić: ZNAČAJ EDUKACIJE ZDRAVSTVENIH RADNIKA
  IZ OBLASTI HIV INFEKCIJE
 • 10.20-10.40 Prof dr Ivan Tasić: SEKUNDARNA PREVENCIJA KORONARNE BOLESTI
 • 10.40-11.40 Sesija: KONZERVATIVNA MEDICINA I DIJAGNOSTIKA

USMENE PREZENTACIJE RADOVA
Mesto održavanja: Sala A (Amfitetar DZ Zaječar)
Radno Predsedništvo:
Prof. dr Ivan Tasić, Prim. dr sc.med. Vojislav Ćurčić; dr sci med Dušan Bastać

11.40-11.55 KAFE PAUZA

11:55-12.55 PLENARNA PREDAVANJA
Mesto održavanja: Amfitetar DZ Zaječar

 • 11.55-12.15 Prof. dr Maja Jovanović: TERAPIJA HRONICNIH HEPATITISA B I C
 • 12.15-12.35 Prof. dr Miodrag Vrbić: PROTEJSKA PRIRODA INFEKTIVNIH BOLESTI
 • 12.35-12.55 Prof. dr Aleksandar Vuksanović: TRANSPLANTACIJA BUBREGA
 • 12.55-13.30 Sesija: KONZERVATIVNA MEDICINA I DIJAGNOSTIKA

14:15-16.00 PLENARNA PREDAVANJA
Mesto održavanja: Amfitetar DZ Zaječar

 • 14.15-14.35 Prof. dr Tatjana Ille: SAVREMENA POSTAVKA MEDICINSKIH
  ISTRAŽIVANJA
 • 14.35-14.55 Prof. dr Mirjana Bogavac: BAKTERIJSKE INFEKCIJE GENITALIJA ‐
  POTENCIJALNI UZROK PREVREMENIH POROĐAJA
 • 14.55-15.20 Prof. dr Zorica Živković: UTICAJ FAKTORA SPOLJNE SREDINE NA RAZVOJ
  RESPIRATORNIH PROBLEMA KOD DECE (SINPHONIE PROJEKAT U SRBIJI)
 • 15.20-15.40 Prof. dr Nevenka Rončević: DECA I MLADI UKLJUČENI U ŽIVOT I/ILI RAD
  NA ULICI
 • 15.40-16.00 Doc. dr Aleksandra Stojadinović: MENTALNO ZDRAVLJE ADOLESCENATA

16.15-17.15 Sesija: PREVENTIVNA MEDICINA I JAVNO ZDRAVLJE
USMENE PREZENTACIJE RADOVA
Mesto održavanja: Sala A (Amfitetar DZ Zaječar)
Radno Predsedništvo:
Prof. Nevenka Rončević; Doc. dr Aleksandra Stojadinović; Mr sci med Bratimirka Jelenković

17.15-18.00 Sesija: PREVENTIVNA MEDICINA I JAVNO ZDRAVLJE
POSTER PREZENTACIJE RADOVA
Mesto održavanja: poster sala (nisko prizemlje Doma zdravlja)
Radno Predsedništvo:
Prim.dr VeraNajdanović-Mandić; dr Mila Otašević, dr Dragana Petović Kenić

18.00-18.30 OTVARANJE III SMOTRE LIKOVNOG STVARALAŠTVA "ALTER EGO"

20.30 SVEČANA VEČERA
Mesto održavanja: hotel "KASTRUM" Gamzigradska banja


Subota, 19. Maj 2012.

09.00-09.20
UVODNO PREDAVANJE

Prof dr Ljubomir Panajotović: MELANOM KOŽE - EPIDEMIOLOGIJA, ETIOLOGIJA, FAKTORI RIZIKA I PREVENCIJA NASTANKA

09.20-10.20 Sesija: HIRURGIJA I SRODNE GRANE
USMENE PREZENTACIJE RADOVA
Mesto održavanja: Sala A (Amfitetar DZ Zaječar)
Radno Predsedništvo: Prof. dr Ljubomir Panajotović; dr Zoran Jelenković; dr Vladimir Ristić

10.20-11.20 Sesija: HIRURGIJA I SRODNE GRANE
POSTER PREZENTACIJE RADOVA
Mesto održavanja: poster sala (nisko prizemlje Doma zdravlja)
Radno Predsedništvo: dr Novica Lučić, dr Boris Gluščević, dr Tatjana Milaćević

09.20-11.20 Sesija: MEDICINA I UMETNOST, ISTORIJA MEDICINE
USMENE I POSTER PREZENTACIJE RADOVA
Mesto održavanja: Sala B (Biblioteka DZ Zaječar)
Radno Predsedništvo: Tomislav D. Jovanović, Prim.dr Petar Paunović, Prim. dr Bojana Cokić
U okviru sesije ISTORIJA MEDICINE biće predstavljen Projekat pod pokroviteljstvom Instituta za javno
zdravlje Niš. Izložba "ONI SU LEČILI LJUDE", Autor: dr Stanko Marjanović. Slike su na platnu u
kombinovanoj tehnici, planirano je 20 slika

11.20-12.00 KOKTEL

12.00-13.15 Sesija: KAZUISTIKA
USMENE PREZENTACIJE RADOVA
Mesto održavanja: Sala A (Amfitetar DZ Zaječar)
Radno Predsedništvo: Prof. dr Nebojša Paunković, dr sci med Željka Aleksić; dr Zoran Joksimović

13.15-14.15 Sesija: KAZUISTIKA
POSTER PREZENTACIJE RADOVA
Mesto održavanja: poster sala (nisko prizemlje Doma zdravlja)
Radno Predsedništvo: dr Zoran Joksimović, dr Velina Petković, dr Ljiljana Jovanović

14.15-14.30 KAFE PAUZA

14.30-16.00 Sesija: RADOVI MLADIH AUTORA

USMENE PREZENTACIJE RADOVA
Mesto održavanja: Sala A (Amfitetar DZ Zaječar)
Radno Predsedništvo: dr Emil Vlajić, Prim. dr Predrag Marušić, Prim. dr Vesna Petković

NASLOV SESIJE: KONZERVATIVNA MEDICINA I DIJAGNOSTIKA
- USMENE PREZENTACIJE -

 1. DušanBastać, Dragan Lović, Vesna Stojanov, Predrag Marušić, Ljiljana Bocić, Marija
  Drobnjaković, Marija Jovanović, Jasna Božinović
  STOPA PREVALENCIJE ARTERIJSKE HIPERTENZIJE NA TERITORIJI OPŠTINE ZAJEČAR U 2011. GOD. – EPIDEMIOLOŠKA ANKETA UDRUŽENJA ZA HIPERTENZIJU SRBIJE
 2. Zorka Dimitrijević
  PRIMENA I EFIKASNOST FIKSNIH KOMBINACIJA ANTIHIPERTENZIVA U LEČENJU  ARTERIJSKE HIPERTENZIJE
 3. Dragana Stamatović , K. Starinac , Z. Živković
  EFIKASNOST PERORALNOG ACIKLOVIRA U LEČENJU HERPETIČNOG GINGIVOSTOMATITISA PREDŠKOLSKE DECE
 4. Ivan Poček
  UTICAJ RE-IRADIJACIJE NA PREŽIVLJAVENJE PACIJENTATA KOD UZNAPREDOVALOG KARCINOMA RECTUMA
 5. Jasmina Strajnić
  KOMPJUTERIZOVANA TOMOGRAFIJA: DIJAGNOSTIČKI DOPRINOS 3D REKONSTRUKCIJE U RUTINSKOJ PRAKSI
 6. Zaviša Smiljanić, Stefan Smiljanic, Srbislav Pajić
  ESTETSKA PROTETSKA REHABILITACIJA NA IMPLANTATIMA U ANTERIORNOM SEGMENTU MAKSILE

NASLOV SESIJE: KONZERVATIVNA MEDICINA I DIJAGNOSTIKA
- POSTER PREZENTACIJE -

 1. Vinka Repac , Zoranka Vlatković , Branislava Stanimirov , Ivan Antić
  REFRAKCIONA MANA KAO UZROK GLAVOBOLJE DECE ŠKOLSKOG UZRASTA
 2. Božo Nešić, Mihat Ašotić, Damjan Nešić, Staniša Lazić , Dragan Miljković
  NOVE MOGUĆNOSTI U LECENJU BAKTERIJSKIH INFEKCIJA
 3. Mihat Ašotić
  PROMENE U LUMBALNOM DELU KIČME POSLE ARTROZE JEDNOG KUKA
 4. Lela Mihajlović-Jovanović , Zorana Beatović
  PSIHIJATRIJSKE SMETNJE ŽRTAVA NASILJA U OPŠTINI KNJAŽEVAC 2010/11.
 5. Vesna Petković
  REPARATURA PROTEZE – HITNOST U STOMATOLOŠKOJ PROTETICI
 6. DanicaVujnović, Rade Kostić
  MESTO HIPERBARIČNE OKSIGENACIJE U TERAPIJI ULCUS CRURIS-A
 7. Nadežda Đurić, R. Mitrović, B. Jeremić, M. Matović, Z. Đurić, N. Pakević
  UČESTALOST KARCINOMA PROSTATE U VALJEVSKOJ OPŠTINI, OKRUG KOLUBARA, U PERIODU JANUAR 2002 – DECEMBAR 2011
 8. J. Drmončić Putica, N. Z. Živković
  AKUTNI OTITIS MEDIA U PEDIJATRIJSKOJ PRAKSI
 9. Marijana Janković , D.Janković , Z. Okiljević
  EFEKTI PSIHIJATRIJSKIH SIMPTOMA KOD ZAVISNIKA OD DROGA POSLE PRIMENE KBT
 10. Ivana Hrnjaković Cvjetković , V.Milošević , V.Jerant Patić , J.Radovanov , G.Kovačević ,
  D.Cvjetković , S.Stefan – Mikić , A.Patić , I.Elez , V.Filko
  SEROLOŠKA ISPITIVANJA TOKSOPLAZMOZE I TERATOGENIH VIRUSA U ŽENA GENERATIVNE DOBI
 11. Jelena Zvekić-Svorcan , B Stanimirov, K. Filipović
  FAKTORI RIZIKA ZA POSTAVLJANJE DIJAGNOZE OSTEOPOROZE
 12. Dragica Rondović , Rade Kostić, Žaklina Damnjanović
  ULTRAZVUČNI NALAZ KAROTIDNIH ARTERIJA KOD BOLESNOKA SA CEREBROVASKULARNIM INSULTOM
 13. Marija Ilić , Vesna Šavija‐Đorđević, Jasmina Strajnić , Zvonimir Adamović , Borislav Miletić
  MOGUĆNOSTI RAZLIČITIH DIJAGNOSKIČKIH METODA KOD TRAUME BUBREGA ZATVORENOG TIPA
 14. Borislav Miletić, Jasmina Strajnić, Marija Ilić
  ULOGA I ZNAČAJ MSCT U DIJAGNOSTICI I EVALUACIJI INTRAKRANIJALNIH HEMORAGIJA
 15. Dragana Ilić Videnović
  ZNAČAJ ODREĐIVANJA SRČANE FREKVENCE U PROCENI PROGNOZE KORONARNE BOLESTI I HIPERTENZIJE

NASLOV SESIJE: PREVENTIVNA MEDICINA I JAVNO ZDRAVLJE
- USMENE PREZENTACIJE -

 1. Bratimirka Jelenković, Brankica Vasić, Ivana. Novaković, B. Petrović, M. Radičev
  FAKTORI RIZIKA ZA KARDIOVASKILARNA OBOLJENJA ( KVO) KOD DEČAKA UZRASTA 10. GODINA U JUSAD STUDIJI
 2. Brankica Vasić, Bratimirka Jelenković, Maja Cukić
  DOJENJE U PRVIM MESECIMA ŽIVOTA U OPŠTINI ZAJEČAR
 3. Ljiljana Jovanović , Bratimirka Jelenković , Bojana Cokić , Mirko Nikolić , Brankica Vasić
  AKUTNA TROVANJA I INGESTIJA KOD DECE I MLADIH KOJI SU OD 2002. DO 2011. GODINE LEČENI U DEČIJEM ODELJENJU ZDRAVSTVENOM CENTRU ZAJEČAR
 4. Dragana Stanojević, Biljana Jaredić
  DEPRESIVNOST KOD ADOLESCENATA NA KOSOVU I METOHIJI
 5. Slavica Stojiljković, R. Milivojević. S. Stojiljković, Lj.Milivojević
  STRUKTURA POREMEĆAJA MENTALNOG ZDRAVLJA RADNIKA HEMIJSKE INDUSTRIJE KRUŠEVAC
 6. Milena Jokšić, S.Šijačić, D.Nikolić, E Berčenji, L. Andrić, M. Dimitrašković, R.Jokšić-Mazinjanin
  SUICIDUM - TENTAMEN SUICIDII U RADU SLUŽBE HITNE MEDICINSKE POMOĆI U BEČEJU
 7. Ljilljana Pešić , Z. Milošević
  IMUNIZACIJA STARIH LICA OD INFLUENCE
 8. Dragana Petović Kenić, Suzana Cvetković, Dragana Joksimović
  VAKCINACIJA PROTIV SEZONSKOG GRIPA U PERODU OD 2009‐2011.GOD. NA PODRUČJU DZ LESKOVAC

NASLOV SESIJE: PREVENTIVNA MEDICINA I JAVNO ZDRAVLJE
- POSTER PREZENTACIJE -

 1. Nikola Tiodorović, Zoran Milošević, Dragan Nikolić, S. Ristić, M. Marjanović, R. Marković
  INTERAKCIJE IZMEĐU EKONOMIJE, ZDRAVLJA I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
 2. Verica Pavlović
  PREVENTIVNI PREGLEDI U TOKU PRVE GODINE ŽIVOTA
 3. Olica Radovanović, Snežana Tošić, Jasmina Radosavljević, Vlastimir Bađević
  STANDARDI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA SEKUNDARNOM NIVOU OKRUGA ZAJEČAR I BOR
 4. Biljana Kostadinović, Brankica Vasić
  PREVALENCA ASTME U DECE ŠKOLSKOG UZRASTANA TERITORIJI OPŠTINE ZAJEČAR
 5. ZorankaVlatković, V. Repac , I.Lukić , B.Stanimirov , I.Antić
  PUŠENJE ILI ZDRAVLJE
 6. Vesna Milošević, G. Kovačević, I. Hrnjaković‐Cvjetković, V. Jerant-Patić, J. Radovanov,
  V. Filko
  ZASTUPLJENOST INFEKCIJA HEPATITIS VIRUSIMA I HIV VIRUSOM U POPULACIJI
  JUŽNOBAČKOG OKRUGA
 7. Vesna Glišić , G. Papović-Đukić, V. Petković , Goran Ilić
  SPECIFIČNOSTI ZDRAVSTVENOG STANJA ZAPOSLENIH U ZONI JONIZUJUĆEG ZRAČENJA
 8. VeraNajdanović-Mandić, Zoran Roško
  PERINATALNI MORTALITET ZAJEČARSKOG PORODILIŠTA 2008-2011.
 9. Verica Pavlović
  KOŠTANO-MIŠIĆNI DEFORMITETI UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA U BELOPALANAČKOJ OPŠTINI
 10. Marijana Genić, M. Otasevic, R. Kosic, T.Trimčević
  BEZBEDNO SEKSUALNO PONAŠANJE
 11. Mila Otašević, R. Kosić, M. Genić, B.Ugrinić-Sklopić
  PRVI SEKSUALNI ODNOS – KADA JE PRAVO VREME?
 12. Biljana Vukašinović , Slađana M.
  HIPERTENZIJA – KOMPARATIVNI PREGLED NA LEČENJE PRE 10 GODINA I DANAS
 13. Snežana Markišić Milojković, Merima Atanasković
  UNOS VITAMINA C I ANEMIJA KOD DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG UZRASTA
 14. Miloš Protić, Ljiljana Jovanović
  ELEKTRONSKI KARTON U SLUŽBI OPŠTE MEDICINE DOMA ZDRAVLJA U ZAJEČARU – ZAPAŽANJA IZABRANIH LEKARA I MEDICINSKIH TEHNIČARA
 15. Marina Kostić
  EPIDEMIOLOŠKE KARAKTERISTIKE BAKTERIJSKIH MENINGITA NA PODRUČJU NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA
 16. Nadežda Đurić, R. Mitrović, B. Jeremić, M. Matović, Z. Đurić, N. Pakević
  UČESTALOST KARCINOMA PROSTATE U VALJEVSKOJ OPŠTINI, OKRUG KOLUBARA, U PERIODU JANUAR 2002 – DECEMBAR 2011.

NASLOV SESIJE: HIRURGIJA I SRODNE GRANE
- UVODNO PREDAVANJE -

 1. Ljubomir Panajotović , R. Panajotović, M. Panajotović
  MELANOM KOŽE - EPIDEMIOLOGIJA, ETIOLOGIJA, FAKTORI RIZIKA I PREVENCIJA NASTANKA

NASLOV SESIJE: HIRURGIJA I SRODNE GRANE
- USMENE PREZENTACIJE -

 1. Stojan Sekulić, A.Sekulić-Frković, A.S.Sekulić
  HIRURŠKI TRETMAN POVREDA DEBELOG CREVA
 2. Boris Gluščević, Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Predrag Stošić, Danijel Milosavljević,
  Radomir Radivojević, Vukašin Jovanović
  MINI INCIZIONA HIRURGIJA KUKA
 3. Veljko Jovanović, Branimir Kraljević, Predrag Stošić, Danijel Milosavljević, Boris Gluščević,
  Radomir Radivojević, Vukašin Jovanović
  SUBTOTALNA ENDOPROTEZA KUKA KOD STARIH OSOBA
 4. Danijel Milosavljević, Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Predrag Stošić, Boris Gluščević,
  Radomir Radivojević, Vukašin Jovanović
  TOTALNA ARTROPLASTIKA KUKA KOD OBOLELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA
 5. Vladimir Ristić
  LIGAMENTOPLASTIKE PREDNJEG UKRŠTENOG LIGAMENTA KOLENA U SUBOTICI
 6. Vladimir Ristić
  REZULTATI LEČENJA OŠTEĆENJA HRSKAVICE KOLENOG ZGLOBA
 7. Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Predrag Stošić, Daniel Milosavljević, Boris Gluščević,
  Radomir Radivojević, Vukašin Jovanović
  TOTALNA ARTROPLASTIKA KOLENA KOD OBOLELIH OD REUMATOIDNOG ARTRITISA
 8. Radomir Radivojević, Branimir Kraljević, Veljko Jovanović , Predrag Stošić, Daniel Milosavljević,
  Boris Gluščević, Vukašin Jovanović
  HIRURŠKO LEČENJE REUMATSKOG DEFORMITETA PREDNJEG STOPALA

NASLOV SESIJE: HIRURGIJA I SRODNE GRANE
- POSTER PREZENTACIJE -

 1. Predrag Stošić, Branimir Kraljević, Veljko Jovanović, Danijel Milosavljević, Boris Gluščević,
  Radomir Radivojević, Vukašin Jovanović
  HIRURŠKO REŠAVANJE PERIPROTETIČKIH PRELOMA
 2. Novica Lučić, Nenad Pavlović, Dragoslav Jovanović, Željko Ilić, Branko Živković, Miodrag
  Jovanović, Miodrag Kostić
  PRVA ISKUSTVA SA PRIMJENOM ORALNOG ANTIKOAGULANSA (PRADAXA) U
  TROMBOPROFILAKSI KOD ELEKTIVNE ALOPLASTIČNE HIRURGIJE KUKA
 3. Aleksandar Ćirić , Danijela Stanković
  TUR(P) SINDROM - ANESTEZIOLOŠKA RAZMATRANJA
 4. Z. Antić, J. Vidić, Z. Antić , A. Rakonjac, G. Vidić, D. Mustur, J. Terzić
  PRELOMI PROKSIMALNOG OKRAJKA BUTNE KOSTI U BOLESNIKA STARIJE ŽIVOTNE DOBI
 5. Ljubica Milošević, Miodrag Jevremović, Stevan Meilanović
  POREMEĆAJ STATIKE UNUTRAŠNJIH POLNIH ORGANA ŽENE I NJIHOVA OPERATIVNA KOREKCIJA 2002 – 2011.
 6. Miroslav Miljković, I Matić
  BILIJARNI ILEUS NA NAŠEM ODELJENJU U PROTEKLIH 10 GODINA
 7. Danijela Stanković., B.Stošić , A.Ćirić, N. Rangelov, S.Petrović
  EFIKASNOST PREEMPTIVE ANALGEZIJE KOD KRATKOTRAJNIH GINEKOLOŠKIH INTERVENCIJA
 8. Radovan Mitrovic, N. Pakević, N. Đurić, M. Matović, Z. Đurić, B. Jeremić
  PERKUTANO LEČENJE VELIKIH CISTA BUBREGA SKLEROZACIJOM I PRODUŽENOM DRENAŽOM
 9. Mila Stošić, Mladen Dostanić, Milan Stamenić, Branko Milaković,Branislava Baljozović, Valentina
  Aleksić
  ANESTEZIOLOŠKI PRISTUP KOD OBOLELIH OD AKUTNE INTERMITENTNE PORFIRIJE
 10. Nada Radulović
  UČESTALOST POROĐAJA SA KARLIČNOM PREZENTACIJOM U PORODILIŠTU OB “STEFAN VISOKI”
 11. Miroslav Miljković, I. Matić, O. Matkić
  UROĐENI MEGACOLON KAO POSLEDICA MEHANIČKOG ILEUSA
 12. Biljana Paraskijević, Biljana Todorović‐Kazimirović
  TRANSFUZIJSKA TERAPIJA KOD AKUTNOG MASIVNOG GUBITKA KRVI
 13. Miomir Marković, J. Marković , B. Jovanović , M. Jovanović
  DNEVNA HIRURGIJA U SPECIJALNOJ HIRURŠKOJ BOLNICI "MG STENS" U PIROTU
 14. Ivan Matić, Miroslav Miljković, Marija Anđelković Matić, Zdravko Habe
  BENIGNI TUMORI ŽUČNE KESE U NAŠOJ PRAKSI
 15. Tatjana Milaćević., Ivica Milosavljević
  DA LI SU APSORPTIVNE OBLOGE POMAK U LEČENJU OPEKOTINA?
 16. Igor Maljković
  REKONSTRUKTIVNA HIRURGIJA DOJKE

NASLOV SESIJE: ISTORIJA MEDICINE, UMETNOST I MEDICINA
- USMENE PREZENTACIJE -

 1. Nebojša Paunković, Dž. Paunković, R. Paunović
  DOPRINOS SLUŽBE ZA NUKLEARNU MEDICINU ZDRAVSTENOJ ZAŠTITI STANOVNIŠTVA JUGOISTOČNE SRBIJE
 2. Petar Paunović
  O RADU ŠKOLSKIH POLIKLINIKA I AMBULANTI TIMOČKE OBLASTI MORAVSKE BANOVINE I DEČJEG OPORAVILIŠTA NA OZRENU - IZMEĐU DVA SVETSKA RATA
 3. Tomislav D. Jovanović
  PRIKAZ KNJIGE „OSNOVI IZ RENTGENOLOGIJE“ IZDATE 1934. GODINE
 4. Tomislav I. Nedeljković , Ivan II Nedeljković
  ČEŠKO-SRPSKA PORODICA BURIAN: PROF.ING VOJTEH ADALBERT, JOVANKA, ING.JAROSLAV I PROF.DR JOVAN V. BURIAN - ZNAČAJ ZA ISTORIJU NAUKE I MEDICINE TIMOČKE KRAJINE I SRBIJE U 19. I 20.VEKU
 5. Miomir Marković , J. Marković , B. Jovanović , M.Jovanović
  DR MILORAD (MILUTINA) GLIŠIĆ (1896 - 1968)
 6. Tanja Šuluburić , D.Šuluburić
  RAZVOJ ZDRAVSTVA U DRAGAČEVU DO DRUGOG SVETSKOG RATA
 7. Emil Vlajić, Ada Vlajić
  NEUROBIOLOŠKI ASPEKTI KREATIVNOSTI
 8. Bojana Cokić
  MEDICINA I UMETNOST

NASLOV SESIJE: ISTORIJA MEDICINE, UMETNOST I MEDICINA
- POSTER PREZENTACIJE -

 1. Goran Čukić
  "ENCIKLOPEDIJA ZDRAVLJA"

NASLOV SESIJE: KAZUISTIKA
- USMENE PREZENTACIJE -

 1. Nebojša Paunković, Džejn Paunković, Kosta Nikolić
  UDRUŽENA POJAVA GRAVES‐OVE I PLUMMER-OVE BOLESTI – PRIKAZ BOLESNIKA
 2. Aleksandra Paunović, S. Petrović, S. Strainović
  TETANUS – BOLEST KOJA JE PALA U ZABORAV
 3. N. Pakević, R.Mitrović, Z. Đurić, B. Jeremić, M. Matović, N. Đurić
  SPONTANA RUPTURA BUBREŽNOG ANGIOMIOLIPOMA
 4. Zoran Joksimović , Hakija Bašić , Dušan Bastać
  METAHRONI KOLOREKTALNI KARCINOM– PRIKAZ SLUČAJA
 5. Ivana Stojanovic, D. Mladenović
  LIPOSARKOM NOSA - PRIKAZ SLUČAJA
 6. Nataša Stanulov, Dragana Dujin Pecarski, Mirna Kuzman
  OSTEOSARKOM EWING
 7. Slobodan Stojiljković
  POREMEĆAJI REPOLARIZACIJE MIOKARDA KOD SPORTISTA - PRIKAZ SLUČAJA
 8. Mirko Nikolić, Bojana Cokić, Bratimirka Jelenković, Ljiljana Jovanović, Brankica Vasić
  DEČAK SA METILMALONSKOM ACIDEMIJOM-PRIKAZ SLUČAJA

NASLOV SESIJE: KAZUISTIKA
- POSTER PREZENTACIJE -

 1. N.Trailović , M.Trailović , V.Brujić , N.Marković , I. Trailović , L.Trailović
  LICHEN PLANUS EXFOLIATIVUS‐ PRIKAZ SLUČAJA
 2. Biserka Stajić
  KRVARENJE IZ DIGESTIVNOG TRAKTA
 3. Ljiljana Jovanović, Bojana Cokić, Mirko Nikolić, Bratimirka Jelenković, Brankica Vasić
  EFFUSIO PLEURAE KOD DESETOGODIŠNJEG DEČAKA - PRIKAZ SLUČAJA
 4. Miodrag Branković
  STRES HIPERGLIKEMIJA KOD PACIJENTA SA AIM – PRIKAZ SLUČAJA
 5. Dejan Cvjetković , I. Hrnjaković Cvjetković , B.Tomašev , J. Jovanović, S. Stefan-Mikić, S. Sević
  TEŠKA PNEUMONIJA IZAZVANA VIRUSOM INFLUENCE A (H1N1)
 6. Vesna V. Radović
  NATRIJUM-VALPROAT JE INDUKOVAO ATAKSIJU KOD 7 GODINA STAROG PACIJENTA
 7. Vesna V. Radović
  PARACETAMOL JE INDUKOVAO KRVARENJE IZ NOSA KOD 23 GODINE STAROG PACIJENTA
 8. I.Lukić., B. Stanimirov V. Repac I.Antić
  DIJAGNOSTIKA I LEČENJE HIPOTROFIJE INFRASPINATUSA - PRIKAZ SLUČAJA
 9. Z. Antić , J.Vidić , Z. Antić , J. Terzić , G. Vidić , D. Mustur , V.Slavić
  POJAVA HRONIČNOG AUTOIMUNSKOG HEPATITISA U BOLESNICE SA ULCEROZNIM KOLITISOM
 10. Nadežda Đurić., R. Mitrović, B. Jeremić, M. Matović, Z. Đurić, N. Pakević
  LH RH AGONOSTI U TERAPIJI KARCINOMA PROSTATE - PRIKAZ SLUČAJEVA
 11. Velina Petković , V. Glišić, A. Petković
  URTICARIA E FRIGORE - URTIKARIJA NA HLADNOĆU - PRIKAZ SLUČAJA
 12. Emilio Miletić, D. Milijić, D. Mitrović, Ž. Milojić, I. Radosavljević
  AKUTNI EDEM PLUĆA – PRIKAZ SLUČAJA
 13. Damir Husović, Faruk Pašović, Aladin Husović, Mirsala Islamović-Aličković, Dejan Belojica
  REANIMACIJA U SLUŽBI HITNE POMOĆI U NOVOM PAZARU
 14. Radmila Kosić, Mila Otašević, Marijana Genić
  MULTIPLA SKLEROZA KOD ADOLESCENTKINJE - PRIKAZ SLUČAJA
 15. Biljana Vukašinović , Slađana M.
  SISTEMSKA ATEROSKLEROZA – PRIKAZ SLUČAJA
 16. N.Rangelov, D.Stanković, S.Petrović, A.Nikolić
  PERIOPERATIVNE ANAFILAKTIČNE REAKCIJE KOD PEDIJATRIJSKOG PACIJENTA PODVRGNUTOG HITNOM HIRURŠKOM ZBRINJAVANJU
 17. Željka Aleksić, Aleksandar Aleksić , Vladimir Mitov , Aleksandar Jolić , Dušan Vešović
  AMIODARONOM INDUKOVANA TIROTOKSIKOZA KOD PRETHODNO SUBKLINIČKI HIPOTIROIDNOG PACIJENTA NA TERAPIJI AMIODARONOM – PRIKAZ SLUČAJA
 18. Dušica Milovanović
  ARTERITIS TEMPORALIS - PRIKAZ SLUČAJA
 19. Nada Radulović
  ZAPUŠTENA VANMATERIČNA TRUDNOĆA
 20. Bojan Pešić, Saška Pešić
  EDEMI NOGU
 21. Bojan Pešić, Slobodan Milosavljević, Slaviša Ristić, Zoran Milosavljević, Srđan Djordjević, Saša
  Lazović, Igor Milosavljević, Saška Pešić
  KARCINOM KOLONA - DIJAGNOSTIKA
 22. Mirjana Ćeranić, S. Arsenijević, Z. Džida
  PREDIKTIVNI ZNAČAJ ELEKTOENCEFALOGRAFIJE U PRAĆENJU OPORAVKA DETETA OBOLELOG OD CEREBELLITIS VARICELLOSA
 23. Brankica Vasić, B. Jelenković, M. Antić
  PROBLEMI U SVAKODNEVNOM ŽIVOTU DEVOJČICE SA KRANIOFARINGEOMOM -PRIKAZ SLUČAJA
 24. Bratimirka Jelenković, Ljiljana Jovanović, Bojana Cokić,Mirko Nikolić, Brankica Vasić
  PREVREMENI PUBERTET‐PRIKAZ NEKOLIKO OBLIKA
 25. Aladin Husović, Damir Husović, Mirsala Islamović‐Aličković, Faruk Pašović, Bilsena Kurtanović
  ZBRINJAVANJE ALERGISKE REAKCIJE U SLUZBI HITNE MEDICINSKE POMOĆI U NOVOM PAZARU
 26. Biserka Stajić
  GOJAZNOST KOD DECE I KOMPLIKACIJE

NASLOV SESIJE: RADOVI MLADIH LEKARA
- USMENE PREZENTACIJE -

 1. Miloš Bogoslović, Milena Potić, Dragana Mitrović
  UPOTREBA BENZODIAZEPINA KOD PACIJENATA U ORDINACIJI IZABRANOG LEKARA U DOMU ZDRAVLJA DOLJEVAC
 2. Žaklina Savić Mitić, Mirko Trailović, Dragiša Mitić
  POZNAVANJE I PRIMENA METODA KONTRACEPCIJE MEĐU ADOLESCENTIMA U DOMU UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA U ZAJEČARU
 3. Dragana Mitrović, Rajko Zdravković , Jovica Đorđević , Danijela Ćirić , Emilio Miletić, Miloš
  Bogoslović , Ana Zlatković
  ZLOUPOTREBA ALKOHOLA, DUVANA I DROGA KOD MLADIH U KNJAŽEVCU
 4. Jelena Nikodijević Dobrosavljević
  EPILEPSIJE IZAZVANE TOPLOM VODOM
 5. Maja Mladenović
  EPILEPSIJA I ASTROCITOM: POVEZANOST, UZROK I MEĐUSOBNA POJAVA
 6. Marija Jović , Sanja Stanojević - Dikić
  ETIOLOGIJA HRONIČNOG KALKULOZNOG HOLECISTITISA U OSOBA UZRASTA DO 30 GODINA HIRURŠKI TRETIRANIH U OPŠTOJ BOLNICI LESKOVAC
 7. Miljana Mladenović-Petrović, Verica Pavlović
  UROĐENE MANE U DEČJOJ POPULACIJI NA TERITORIJI OPŠTINE BELA PALANKA OD 2000-2011. GOD.
 8. Marko Cvetković
  GASTROINTESTINALNI TUMOR ŽELUCA – (NE)SPECIFIČNOST SIMPTOMA I DIJAGNOSTIKA
 9. Saška Milisavljević , Biljana Milošević, Milena Veličković
  NIVO GLIKEMIJE I TEŽINA NEUROLOŠKOG DEFICITA KOD PACIJENATA SA AKUTNIM ISHEMIJSKIM MOŽDANIM UDAROM
 10. Maja Cukić, Brankica Vasić , Bratimirka Jelenković, Marina Cukić
  STANJE UHRANJENOSTI DECE PRED POLAZAK U PRVI RAZRED GENERACIJE 1994. I 2004. GODINE

Uputstva autorima

Usmene prezentacije
Trajanje usmene prezentacije radova ograničeno je na 8 minuta.
Diskusija na kraju sesija. Molimo autore da se pridržavaju satnice, kako bi uvažili sve kolege.

Poster prezentacije
Nakon sesije usmenih predavanja, komisija će obići postere. Autori postera dužni su biti ispred svojih
postera u naznačeno vreme. Posteri moraju biti postavljani na panoe najkasnije 15 minuta pre
početka poster sesije i uklonjeni sa panoa najkasnije 30 minuta nakon završetka poster sesije.
Molimo autore postera da se pridržavaju ovog redosleda.

Opšte informacije

MESTO ODRŽAVANJA: Dom zdravlja, ZC "Zaječar", Zaječar, Rasadnička bb
Kongresne sale:
SALA A - Amfiteatar Doma zdravlja,
SALA B - Biblioteka Doma zdravlja,
POSTER SALA - nisko prizemlje Doma zdravlja

REGISTRACIONI PULT se nalazi u prostoru ispred kongresnih sala.

ID kartica
Svi registrovani učesnici će dobiti ID Karticu prilikom preuzimanja materijala.
Prisustvo radnom delu i drugim aktivnostima u okviru Timočkih medicinskih dana moguće je samo
uz ID Karticu
Za vreme Timočkih medicinskih danaa biće organizovana prateća izložba farmaceutske industrije

Evaluacija kongresa
Svi radovi prihvaćeni od strane Naučnog odbora biće objavljeni u Zborniku sažetaka sa
XXXI Timočkih medicinskih dana. Da bi sažetak prihvaćenog rada bio objavljen u Zborniku
sažetaka, neophodno je da se autor rada registruje i uplati kotizaciju.
Elementi programa Timočkih medicinskih dana koji su uključeni kotizacijom:

 • prisustvo svim predavanjima,
 • torba i materijal,
 • kafe pauze,
 • svečana večera

Vaučer za svečanu večeru dobićete prilikom registracije. Molimo da ga ponesete sa sobom
ID KARTICU

Organizacioni odbor XXX Timočkih medicinskih dana


ORGANIZATORI
Srpsko lekarsko društvo, Podružnica Zaječar
Zdravstveni centar Zaječar
Specijalna bolnica za rehabilitaciju ”Gamzigrad”, Gamzigradska Banja
Zavod za javno zdravlje "Timok", Zaječar

SUORGANIZATOR
Agencija Easy Travel, Niš

SPONZORI:
Pharmanova
Hemofarm, član STADA grupe
PharmaSwiss, Choose More Life
Lundbeck

 
POČASNI ODBOR  
Prof. dr Radoje Čolović
Prof. dr Nedeljko Radlović
Prof. dr Žarko Pavić
Prof. dr Nebojša Paunković
Prof. dr Dragiša Filimonović
Prim. Dr sc. med Petar Paunović
Dr sc. med Jovanka Filimonović
Dr sc. med Srećko Nikolić
Prim. dr Radoš Žikić
Prim. dr Jovan Protić
   
NAUČNI ODBOR  
Predsednik
Prim. dr sc. med Dušan Bastać 
Članovi:
Prof. dr Nebojša Paunković
Prim. dr sc. med Željka Aleksić
Mr. sc. med Biserka Tirmenštajn
Janković
Mr. sc. med Danijela Nikolić
Mr. sc. med Vladimir Mitov
Mr. sc. med. Bratimirka Jelenković
Mr. sc. med Miodrag Đorđević
Mr. sc. med Predrag Marušić
Mr. sc. med Aleksandar Aleksić
   
ORGANIZACIONI ODBOR  
Predsednik
Prim mr. sc. Bratimirka Jelenković
 
Članovi:
Prim. dr sc. med Dušan Bastać
Prim. dr. sc. med Željka Aleksić
Mr sc. med Aleksandar Aleksić
Mr. sc. med Vladimir Mitov
Mr. sc. med Predrag Marušić
dr Emil Vlajić
dr Zoran Jelenković
dr Vera Najdanović Mandić
dr Vesna Petković
dr Aleksandar Petrović
dr Žaklina Damjanović

     
             
             
             
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend