Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2012     Volumen 37     Supplement 1
     
      [ Program ] [ Radovi ] Indeks autora ]      
             
   

XXXI Timočki medicinski dani
Zaječar, 17–19. maj 2012.

Radovi - Zbornik sažetaka

Objavljeni sažeci u zborniku ne podležu stručnoj recenziji ni lektorisanju i štampaju se u obliku u kojem su ih autori poslali.
Za sve stručne navode i jezičke greške odgovornost snose isključivo autori.
Organizacioni odbor TMD
Uredništvo TMG

     
 
 
     
 

 

 

Satelitski simpozijum

"Hitna stanja u svakodnevnom radu"

XXXI Timočki medicinski dani

 1. Plenarna predavanja - Usmena predavanja
 2. Sesija:
  Konzervativna medicina i dijagnostika - Usmene prezentacije
 3. Sesija:
  Konzervativna medicina i dijagnostika - Poster prezentacije
 4. Sesija
  Preventivna medicina i javno zdravlje - Usmene prezentacije
 5. Sesija
  Preventivna medicina i javno zdravlje - Poster prezentacije
 6. Sesija:
  Hirurgija i srodne grane - Usmene prezentacije
 7. Sesija:
  Hirurgija i srodne grane - Poster prezentacije
 8. Sesija:
  Istorija medicine i Umetnost i medicina
 9. Sesija:
  Kazuistika - Usmene prezentacije
 10. Sesija:
  Kazuistika - Poster prezentacije
 11. Sesija:
  Radovi mladih lekara - Usmene prezentacije
     
             
             
      [ Program ] [ Radovi ] Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend