Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2009     Volumen 34     Supplement 1
     
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] TMD_2009_ PROGRAM.pdf ]      
             
   

XXVIII Timočki medicinski dani
Zaječar, 22 – 23. Maj 2009.

  1. XXVIII Timočki medicinski dani, Zaječar, 22-23. maj 2009.
  2. Simpozijum
    „Periferna vaskularna bolest: dijagnostičko-terapijski algoritam”, Zaječar, 21. maj 2009.
  3. Otvaranje III izložba fotografija ″Ad manum medici″, 21. maj 2009, u 16 sati
     
 
 
     
 

 

 

Zbornik sažetaka

Objavljeni sažeci u zborniku ne podležu stručnoj recenziji ni lektorisanju i štampaju se u obliku u kojem su ih autori poslali. Za sve stručne navode i jezičke greške odgovornost snose isključivo autori.
Organizacioni odbor TMD
Uredništvo TMG

     
     
     
 

 

  XXVIII Timočki medicinski dani

Srpsko lekarsko društvo, Podružnica Zaječar,
Zdravstveni centar Zaječar,
Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Gamzigrad”, Gamzigradska Banja
ZZJZ „Timok”, Zaječar
     
     
     
    XXVIII Timočki medicinski dani
Zaječar, 22 – 23. Maj 2009.

KRATKI PROGRAM

     
             
 

22.05.2008.

 

  AMFITEATAR DOMA ZDRAVLJA U ZAJEČARU

09.00-10.00 Prijem i registracija učesnika

10.00-11.00
OTVARANJE XXVIII TIMOČKIH MEDICINSKIH DANA

Kamerni hor LAVIRINT
Program: Antonjin Dvoržak (1841-1904) - Šest moravskih dueta (2,3,5,1)

11.00 - 13.30
DIJAGNOSTIKA
(Radovi)

11.00 -11.30 Predavanje po pozivu: Prof. dr Željko Marković
SKENERSKI PREGLED SRCA I
KORONARNIH KRVNIH SUDOVA 64 MD VCT APARATOM
11.30 - 12.30 USMENE PREZENTACIJE RADOVA
12.30 - 13.30 POSTER PREZENTACIJE RADOVA
13.30-14.00 KOKTEL

14.00 - 16.30
KONZERVATIVNA MEDICINA
(Radovi)

14.00 - 14.30 Predavanje po pozivu: Prof. dr Slobodan Ilić
PRINCIPI I INDIKACIJE RADIONUKLIDNE TERAPIJE
14.30 - 15.30 USMENE PREZENTACIJE RADOVA
15.30 - 16.30 POSTER PREZENTACIJE RADOVA

18.00-22.00
RIMSKO VEČE NA ARHEOLOŠKOM LOKALITETU
FELIX ROMULIANA
  • Bora Dimitrijević: UPOZNAVANJE SA GALERIJEM
  • KONCERT: VIS DOKTORI
  • KOKTEL

Za sve zainteresovane obezbeđen je prevoz autobusima do lokaliteta FELIX ROMULIANA. Polazak autobusa je u 17.30h ispred Doma zdravlja

     
             
 

23.05.2008.

 

  AMFITEATAR DOMA ZDRAVLJA U ZAJEČARU
09.00-11.30 OBLAST HIRURGIJE (Radovi)

09.00 – 09.30 Predavanje po pozivu: Prof. dr Zoran Krstić
TRANSPLANTACIJA SOLIDNIH ORGANA – MIT ILI STVARNOST
09.30 - 10.30 USMENE PREZENTACIJE RADOVA
10.30 - 11.30 POSTER PREZENTACIJE RADOVA

11.30-12.00 KAFE PAUZA

12.00-14.30
EPIDEMIOLOGIJA, SOCIJALNA I PREVENTIVNA MEDICINA, MENADŽMENT U ZDRAVSTVU, ISTORIJA MEDICINE I INFORMATIKA
(Radovi)

12.00 – 12.30 Predavanje po pozivu: Dr Dragana Atanasijević
POTREBE ZA USPOSTAVLJANJEM STRUKTURIRANOG I
FORMALIZOVANOG SISTEMA PROCENE ZDRAVSTVENIH
TEHNOLOGIJA U SRBIJI
12.30 - 13.30 USMENE PREZENTACIJE RADOVA
13.30 - 14.30 POSTER PREZENTACIJE RADOVA

14:30-15:00
DODELA SERTIFIKATA
     
             
      Kontakt adresa:
Emil Vlajić, Zdravstveni centar Zaječar, Rasadnička bb, 19000 Zaječar,
tel.062 8003323, e-mail: vemil@nadlanu.com
     
             
 
 
     
 

Simpozijum:
„Periferna vaskularna bolest: dijagnostičko-terapijski algoritam”

  U okviru XXVIII Timočkih medicinskih dana održaće se satelitski simpozijum, pod nazivom
Periferna vaskularna bolest: dijagnostičko-terapijski algoritam
- Zbornik radova -
     
      Moderator Prof dr Živan Maksimović
Mesto: Zaječar, Amfiteatar Doma zdravlja, Rasadnička bb
Datum: Četvrtak, 21. maj 2009. godine
Vreme: 09.00 do 16.00

PROGRAM

09.00 - 10.00 Prijava i registracija učesnika

10.00 Periferna vaskularna bolest – etiologija, dijagnoza, profilaksa i lečenje – Prof dr Živan Maksimović
10.30 Akutna periferna ishemija – Doc dr D. Kostić i sar.
10.45 Ultrasonografska dijagnostika perifernih vaskularnih oboljenja – Doc. Dr M. Markovic Dr D. Vasić
11.05 Oboljenja i lečenje karotidnih arterija – Prof. dr Đ. Radak i Prof. dr L. Davidović
11.25 Aneurizmatska bolest: klinika i lečenje – Prof dr L. Davidović i sar
12.00 Hronična ishemija: klinika i lečenje – Dr I. Činara i sar.
12.20 Oboljenja supraaortnih grana, TOC i mikroangiopatije – Doc. dr N. Ilijevski i sar.
12.40 Mesto hiperbarične oksigenacije u lečenju periferne vaskulanre bolesti -
         Dr D. Vujinović i Dr R. Kostrić
12.55 Akutna i hronična venska insuficijencija - Doc dr S. Cvetković i sar.
13.10 Dermatološki aspekti venskih oboljenja – Dr O. Andonović
13.25 Oboljenja limfatika: terapijski principi – Prim dr M. Ignjatović
13.40 Fizikalna terapija u perifernoj vaskularnoj bolesti – Dr Rondović, Dr Kostić
13.50 - 14.05 Inotech - komercijalna prezentacija (Dr V. Đoković)

14.05 - 14.20 PAUZA

14.20 - 15.00 Okrugli sto: Primarni, sekundarni i tercijalni nivo zdravstvene zaštite vaskularnih bolesnika – Prof dr Ž. Maksimović, Prof dr L. Davidović i Prof. dr Đ. Radak

15.00 - 15.15 PAUZA

15.15 - 16.00 Edukativni film: Ultrasonografija krvnih sudova – Dr sci med D. Vasić


Prijava se vrši elektronskim putem, on-line. Pratite link koji je dat na sajtu Timočkog medicinskog glasnika (www.tmg.org.rs). Popunjavanjem i slanjem elektronskog formulara bićete registrovani i dobiti uputstva o načinu uplate kotizacije.
Za članove SLD-a kotizacija iznosi 1000.00 din, (za ostale 2000.00 din.).
Učesnici skupa dobiće sertifikat, u skladu sa pravilnikom o KME.

Kontakt adresa:
Emil Vlajić, Zdravstveni centar Zaječar, Rasadnička bb, 19000 Zaječar
e-mail: vemil@nadlanu.com

     
             
             
      [ Program ] Radovi ] Indeks autora ] TMD_2009_ PROGRAM.pdf ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend