Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2009     Volumen 34     Supplement 1
     
      [ Program ] [ Radovi ] Indeks autora ] TMD_2009_ PROGRAM.pdf ]      
             
   

XXVIII Timočki medicinski dani
Zaječar, 22 – 23. Maj 2009.

Radovi - Zbornik sažetaka

Objavljeni sažeci u zborniku ne podležu stručnoj recenziji ni lektorisanju i štampaju se u obliku u kojem su ih autori poslali. Za sve stručne navode i jezičke greške odgovornost snose isključivo autori.

Organizacioni odbor TMD
Uredništvo TMG

     
 
 
     
 

 

 
  1. DIJAGNOSTIKA
  2. KONZERVATIVNA MEDICINA
  3. OBLAST HIRURGIJE
  4. EPIDEMIOLOGIJA, SOCIJALNA I PREVENTIVNA MEDICINA, MENADŽMENT U ZDRAVSTVU, ISTORIJA MEDICINE I INFORMATIKA
     
             
             
      [ Program ] [ Radovi ] Indeks autora ] TMD_2009_ PROGRAM.pdf ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend