Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2009     Volumen 34     Broj 1
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2009, Volumen 34, Broj 1.

SADRŽAJ

     
 
 
     
 

 

         
      REČ UREDNIKA
Gost urednik Prof. dr Živan Maksimović

PREGLEDNI ČLANCI

PERIFERNA VASKULARNA BOLEST – ETIOLOGIJA, DIJAGNOZA, PROFILAKSA I LEČENJE Živan Maksimović

AKUTNA ISHEMIJA EKSTREMITETA
Dušan Kostić, Živan Maksimović, Slobodan Cvetković, Miroslav Marković, Nikola Ilić, Igor Končar

ULTRASONOGRAFSKA DIJAGNOSTIKA PERIFERNIH VASKULARNIH OBOLJENJA
Miroslav Marković, Dragan Vasić, Oliver Radmili, Dragica Jadranin, Marko Dragaš, Igor Končar, Milica Vraneš, Živan Maksimović

OBOLJENJA I LEČENJA KAROTIDNIH ARTERIJA
Đorđe Radak, Nenad Ilijevski, Lazar Davidović, Živan Maksimović, Slobodan Cvetković, Dušan Kostić, Dragan Marković

ANEURIZMATSKA BOLEST - KLINIKA I LEČENJE
Lazar Davidović, Marko Dragaš, Živan Maksimović, Igor Končar, Nikola Ilić

HRONIČNA ISHEMIJA ESKTREMITETA: KLINIKA I LEČENJE
Ilijas S. Činara

OBOLJENJA SUPRAAORTALNIH GRANA I SINDROM GORNJE APERTURE TORAKSA (TOS)
Nenad Ilijevski, Dušan Kostić, Miroslav Miličić, Dragoslav Nenezić, Petar Popov, Predrag Gajin, Ilija Kuzmanović, Dragica Jadranin, Marko Dragaš, Đorđe Radak

PERIFERNA VASKULARNA OBOLJENJA I TERAPIJA HIPERBARIČNIM KISEONIKOM
Danica Vujnović, Rade Kostić

AKUTNA I HRONIČNA VENSKA INSUFICIJENCIJA
Slobodan Cvetković, Ilija Kuzmanović, Dragica Jadranin, Miroslav Marković, Ilijas Činara, Lazar Davidović, Živan Maksimović, Nenad Ilijevski

DERMATOLOŠKI ASPEKTI VENSKIH OBOLJENJA
Olivera Tomanović Andonović, Katarina Đukić, Zorana Đaković

OBOLJENJA LIMFATIKA: TERAPIJSKI PRINCIPI
Mile Ignjatović

FIZIKALNA TERAPIJA VASKULARNIH BOLESNIKA
Dragica Rondović, Rade Kostić
 
     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace