Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2018     Volumen 43     Supplement 1
     
      [ Program ] [ Indeks autora ]      
             
   

XXXVII Timočki medicinski dani
Zaječar, 10–12. maj 2018.

Radovi - Zbornik sažetaka

Objavljeni sažeci u zborniku ne podležu stručnoj recenziji ni lektorisanju i štampaju se u obliku u kojem su ih autori poslali.
Za sve stručne navode i jezičke greške odgovornost snose isključivo autori.
Organizacioni odbor TMD
Uredništvo TMG

     
 
 
     
 


Zbornik sažetaka radova

u .pdf formatu
 

III nacionalna simpozijuma

XXXVII Timočki medicinski dani - Sesije

 

  XXXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI

Organizator:
- Srpsko lekarsko društvo, Podružnica Zaječar

Suorganizatori:
- Zdravstveni centar Zaječar
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad"

1. Datum i mesto održavanja
10-12. maj 2018. godine (četvratk, petak, subota) u Zaječaru

2. Akreditacija
Organizator Srpsko lekarsko društvo, Podružnica Zaječar
Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, Beograd
E-mail adresa: sld.podruznicazajecar@gmail.com; bratimirkajelenkovic@gmail.com 

XXXVII TIMOČKI MEDICINSKI DANI I dan ("Imunizacija - savremeni aspekti") je na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA Srbije, Broj. 153-02-3452/2017-01 OD 18.11.2017., Beograd, akreditovani kao “Nacionalni seminar 1. kategorije”.
Ciljna grupa - Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
Trajanje nastave – različito za svaki Simpozijum
Broj bodova za Nacionalni simpozijum (I dan):
Za predavača – 12. Za pasivno učešće – 6

XXXVII TIMOČKI MEDICINSKI DANI II dan ("Aktuelnosti u hirurgiji i srodnim granama 2018.") i III dan ("Konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti 2018." ) su na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA
Srbije, Broj. 153-02-3452/2017-01 OD 18.11.2017, Beograd, akreditovani kao “Nacionalni simpozijum”.
Ciljna grupa - Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari, Medicinske sestre, Zdravstveni tehničari
Trajanje nastave – različito za svaki Simpozijum
Broj Bodova za Nacionalni simpozijum (II i III dan:
Za predavača - 8
Za usmenu prezentaciju - 7
Za poster prezentaciju - 5
Za pasivno učešće – 4
Maksimalni broj slušalaca/ke – 270
Po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora).

III nacionalna simpozijuma

Dan Datum Tema simpozijuma Evidencioni broj Vrsta edukacije / Predavači
I dan 10. maj
2018.
Imunizacija - savremeni aspekti A-1-2777/178
(red 125)
Nacionalni seminar 1. kategorije

prof. dr Srđan Pašić, prof. dr Zoran Radovanović, prim. dr Predrag Kon, prof. dr Vladimir Petrović, dr Srđa Janković, dr Goranka Lončarević, prim. mr sci. med. dr Predrag Marušić, dr Brankica Vasić

II dan 11. maj
2018.
Aktuelnosti u
hirurgiji i srodnim
granama 2018.
A-1-2709/17
(red 43)
Nacionalni simpozijum

prof. dr Ivan Stefanović, prof. dr Aleksandar Milošević, prof. dr Vladimir Ćuk, dr Paja Momčilov, prof. dr Janko Đurić, prof. dr Dimitrije Segedi, prim. dr Vera Najdanović Mandić, prof. dr Goran Jovanović, prof. dr Ivica Stančić, prof. dr Rade Živković, prof. dr Dejan Marković

III dan 12. maj
2018.
Konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti 2018. A-1-2710/17 (red 44) Nacionalni simpozijum

prof. dr Branko Beleslin, prof. dr Ana Đorđević Dikić, ass. dr sci. med. dr Marija Zdravković, prim. dr sci. med. dr Dušan Bastać, prim. dr sci. med. dr Vladimir Mitov, prof. dr Vladislav Vukomanović, prof. dr Bojko Bjelaković, ass. dr sci. med. dr Sergej Prijić, dr sci. med. dr Marina Đorđević Spasić, prim. dr sci. med. dr Aleksandar Aleksić, prim. dr sci. med. dr Željka Aleksić, mr sci. med. dr Zoran Joksimović, prim. dr Bojana Cokić, prim. mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković

 

*Svaki dan je posebno akreditovan kao Nacionalni sipozijum

ČLANOVI ORGANIZACIONOG ODBORA
Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zajecar
- Rasadnicka bb, 19000 Zaječar

 • Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenkovic pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zajecar, Rasadnicka bb; Decije odeljenje. Predsednik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar
 • Dr Ljiljana Jovanović. Pedijatrijska služba. ZC Zajecar, Rasadnicka bb.Zaječar. 19000. Sekretar Predsedništva SLD Podružnica Zaječar
 • Prim Dr sci.med. dr Dušan Bastac. Specijalista internista; subspecijalista kardiolog, internista subspecijalista kardiolog Internisticka ordinacija Dr Bastac Ul Kosancicev Venac 16 19 000 Zajecar
 • Dr sci. med. dr Vladimir Mitov Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Prim Mr sci. med. dr Predrag Marušic Epidemiolog ZZJZ "Timok" Sremska 13, Zajecar 19 000
 • Dr Zoran Jelenkovic,urolog,Rrepublicki fond zdravstevnog osiguranja,Filijala Zajecar, Zajecar.
 • Prim dr Vera Najdanovic Mandic, specijalista ginekologije i akušerstna.Služba za zdravstvenu zaštitu žena. DZ, ZC Zajecar, Rasadnicka bb.
 • Prim dr Vesna Petkovic, stomatolog,specijalista stomatološke protetike. Privatna stomatološka ordinacija „Protektdent“. Ul Narodni front 41 a, Zaječar
 • Dr Aleksandar Petrović, infektolog. Infektivno odeljenje. ZC Zajecar, Rasadnicka bb.
 • Dr Rade Kostić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"; Gamzigradska banja Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja
 • Dr Brankica Vasić- Pedijatar. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Goran Jović. Na sepcijalizaciji iz Oralne hirurgije.Stomatološka služba.DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Biljana Popović. Ginekolog akušer. privatna ginekološka ordinacija “GEOFEMINA”. Zaječar
 • Dr Biljana Stanković. Lekar opšte medicine.Služba opšte medicine. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Miloš Protić. Specijalista Opšte meidcine. Služba opšte medicine. DZ ,ZC Zaječar.
 • Dr Danijela Ćirić. Lekar opšte medicine. ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
 • Dr Marko Jović.Lekar na specijalizaciji iz Dečije hirurgije. Opšta bolnica Zaječar. ZC Zaječar.
 • Dr Tanja Bogdanović. Lekar opšte medicine. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu predđškolske i školske dece. DZ ,ZC Zaječar.
 • Mr Sc Zoran Joksimović. Specijalista Internista, magistar medicinskih nauka. Internistička ordinacija „JOKSIMOVIĆ“ Bor.

Zdravstveni centar Zajecar, Zaječar - Rasadnička bb, 19000 Zaječar:
- Direktor Zdravstvenog centra Zaječar: Dr Miroslav Stojanović, specijalista MFH
- Direktor Bolnice: Dr Jovan Stevanović, spec. interne medicine
- Direktor Doma zdravlja: Dr Bojana Radojević, specijalista pedijatrije

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad"
Gamzigradska banja, adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja:
- Direktor Dr Rade Kostić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

Suorganizatori simpozijuma
Suorganizator simpozijuma XXXVII Timočki medicinski dani II dan: "Aktuelnosti u hirurgiji i srodnim granama 2018. Petak, 11 maj, 2018. godine, Amfiteatar DZ ZC Zaječar je GINEKOLOŠKO AKUŠERSKA SEKCIJA SLD

Suorganizator simpozijuma XXXVII Timočki medicinski dani III dan: "Konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti 2018." Subota,12 maj,2018. godine,Amfiteatar DZ ZC Zaječar je KARDIOLOŠKA SEKCIJA SLD

Članovi naučnog odbora
Predsednik:
Prim Dr sci.med. dr Dušan Bastać, Specijalista internista; subspecijalista kardiolog. Internistička ordinacija Dr Bastać Ul Kosančićev Venac 16, 19000 Zaječar

Članovi:
- Prim. Dr sci. med. dr Nebojša Paunkovic. Ordnacija „Dr Paunkovic“, Zajecar
- Prim. Dr sci. med. dr Željka Aleksic. Nuklearna medicina ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Služba za nuklearnu medicinu
- Prim. Dr sci. med. dr Vladimir Mitov. Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
- Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenkovic, pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zajecar,
Rasadnicka bb; Dečje odeljenje
- Prim. Dr sci. med. dr Aleksandar Aleksić, Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zajecar,
Rasadnicka bb, Interno odeljenje
- Prim. mr sci. med. dr Predrag Marušić, Epidemiolog ZZJZ "Timok", Sremska 13, 19000 Zaječar
- Prim. mr sci. med. dr Miodrag Ðordević, Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zajecar,
Rasadnicka bb, Interno odeljenje
- Prim. Dr sci. med. dr Biserka Janković Tirmenštajn, internista - nefrolog; Magistar nefrologije ZC
Zaječar, Rasadnička bb, Odeljenje hemodijalize
- Mr sci. med. dr Olica Radovanović, specijalista socijalne medicine, Zavod za javno zdravlje "Timok",
Zaječar. ul. Sremska 13;19000 Zaječar.


III nacionalna simpozijuma

I simpozijum: Imunizacija - savremeni aspekti

II simpozijum: Aktuelnosti u hirurgiji i srodnim granama 2018.

III simpozijum: Konzervativna i preventivna medicina - savremeni aspekti 2018.


XXXVII Timočki medicinski dani - sesije

Sesije:
Hirurgija i srodne grane - usmene prezentacije
Hirurgija i srodne grane - poster prezentacije

Sesije:
Konzervativna medicina i dijagnostika - usmene prezentacije
Konzervativna medicina i dijagnostika - poster prezentacije
Javno zdravlje - usmene prezentacije
Javno zdravlje - poster prezentacije
Istorija medicine i umetnosti - poster prezentacije
Istorija medicine i umetnosti - usmene prezentacije
Mladi autori - usmene prezentacije

     
             
             
      [ Program ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend