Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2013     Volumen 38     Broj 1
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2013, Volumen 38, Broj 1.

SADRŽAJ

 


Preuzmite ceo broj u .pdf formatu

     
 
 
     
 

 

         
     

ORIGINALNI RADOVI

Saša Milićević, Zoran Bukumirić, Aleksandra Karadžov Nikolić, Rade Babović, Aleksandar Ćorac, Vladimir Piščević
Demografske karakteristike i funkcionalni oporavak pacijenata sa kliničkim sindromima kod povreda kičmene moždine
Demographic characteristics and functional recovery of patients with clinical syndrome in spinal cord injury

Marina J. Janjić, Zoran J. Janjić
Učestalost porođaja adolescentkinja s obzirom na njihovo nacionalno i socijalno poreklo
Frequency of adolescent birth with regard to their national and social origin

Ana M. Dević, Aleksandar P. Dević
Uticaj tibolona i hormonske supstitucione terapije na aktivnost ostekalcina kod žena u postmenopauzi
The influence of hormone replacement therapy (HRT) and tibolone to the activity of osteocalcin in postmenopausal women

Igor Trandafilović, Vesna Pašić, Željko Nikolić
Istraživanje stavova stanovništva o važnosti rekreativnog bavljenja sportom
Researching the population´s attitudes regarding the importance of recreational sports


PREGLED LITERATURE

Tatjana Sokolović, Milica Lazović, Dušan Đurić, Vlada Cekić
Indukcija apoptoze jedan od mehanizama citotoksičnosti antiproliferativnog efekta hipericina
Apoptosis induction as one of the mehanisms of cytotoxixity and antiproliferative action of hypericin

Aleksandar Ćirić, Radmilo Janković, Srđan Denčić
Multimodalni pristup u prevenciji postoperativne mučnine i povraćanja (POMP)
Multimodal approach in prophylaxis of postoperative nausea and vomiting (PONV)

Dejan Petrović, Predrag Đurđević, Biserka Tirmenštajn-Janković, Milenko Živanović
Mijelomski bubreg: etiopatogeneza, dijagnostika i lečenje
Myeloma kidney: etiopathogenesis, diagnosis and therapy

Zoran Joksimović, Dušan Bastać
Clostridium difficile infekcija: prikaz novijih saznanja
Clostridium difficile infection: overview of recent findings


ISTORIJA MEDICINE

Miljana Mladenović – Petrović, Snežana Mladenović, Dragana Mitrović, Miloš Bogoslović
Dr Dimitrije Zlatanović, autor prvih udžbenika iz stomatologije
Dr Dimitrije Zlatanovic, one of the first writer of the books for dentist in Serbia


PRIČA O SLICI

Ada Vlajić
Frida Kalo, Slomljeni stub 1944.

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace