Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2013     Volumen 38     Broj 1
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2013, Volumen 38, Broj 1.

INDEKS AUTORA

     
 
 
     
 

 

         
     
Rade Babović 5
Dušan Bastać 50
Miloš Bogoslović 61
Zoran Bukumirić 5
Vlada Cekić 30
Aleksandar Ćirić 35
Aleksandar Ćorac 5
Srđan Denčić 35
Ana M. Dević 21
Aleksandar P. Dević 21
Predrag Đurđević 40
Dušan Đurić 30
Marina J. Janjić  11
Zoran J. Janjić  11
Radmilo Janković 35
Zoran Joksimović 50
Aleksandra Karadžov Nikolić 5
Milica Lazović 30
Saša Milićević 5
Dragana Mitrović 61
Snežana Mladenović 61
Miljana Mladenović – Petrović 61
Željko Nikolić 25
Vesna Pašić 25
Dejan Petrović 40
Vladimir Piščević 5
Tatjana Sokolović 30
Biserka Tirmenštajn-Janković 40
Igor Trandafilović 25
Milenko Živanović 40
Ada Vlajić 69
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace