Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar
Godina 2002     Volumen 27     Broj 1-4
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]

Sadržaj

Originalni rad 
Ljubiša Tikić:
Osobenosti zdravstvenog stanja vozača teških rudarskih mašina 

Originalni rad
Mirjana Milićević, Svetlana Mladenović, Vladimir Mitov, Slaviša Kostić, Bojana Petković, Zoran Živković:
Terenski rad službe hitne medicinske pomoći u Zaječaru za 2000 godinu 

Originalni rad
Ljubica Milošević, Tihomir Kostić, Dragoslav Kalinović, Dragan Perišić:
Komparacija otkrivenih karcinoma ovarijuma u 1991. i 2001. godini 

Originalni rad
Dragan Perišić, Dragoslav Kalinović, Zoran Gajić:
Terapijski modaliteti u zbrinjavanju obolelih od karcinoma endometrijuma 

Pregledni članak
Milorad Jevtić:
Kineziterapija kod Diabetes mellitus 

Prikaz bolesnika 
Vera Najdanović-Mandić, Goran Zdravković:
HELLP sindrom na Ginekološko-akušerskom odeljenju u Zaječaru 

Prikaz bolesnika 
Dragoslav Kalinović, Dragan Perišić, Ljubica Milošević:
Miom i trudnoća - prikaz slučaja 

Pismo
Mirjana Jacanović, Dragan Jacanović: 
Prilog prevenciji AIDS–a 

Pismo
Roksanda Stojanović:
Uloga i mesto reumatologa u okviru regionalne zdravstvene zaštite 

Istorija medicine i zdravstvene kulture
Srebrica Knežević:
Osvrt na XXI Timočke medicinske dane 

Istorija medicine i zdravstvene kulture
Goran Čukić:
Masovno oboljevanje u nekim kasarnama Srbije od 1836. do 1864. godine (intuicija nekad i sad) 

Istorija medicine i zdravstvene kulture
Dragana Lazarević-Ilić:
Epidemija pegavog tifusa u valjevskom kraju 1914. i 1915. godine 

Istorija medicine i zdravstvene kulture
Srebrica Knežević:
Etnološki pristup fenomenu dugovečnosti 

Istorija medicine i zdravstvene kulture
Srebrica Knezević, Irena Fileki: 
Zdravstveni i društveni značaj umivanja i kupanja 

Istorija medicine i zdravstvene kulture
Gordana Marković:
Predmeti za zaštitu zdravlja u etnološkoj zbirci Narodnog muzeja u Valjevu 

Istorija medicine i zdravstvene kulture
Dragan Jacanović, Mirjana Jacanović: 
Farmakološko-medicinski aspekt biljaka - simbola zdravlja u tradicionalnoj kulturi Srba 

Istorija medicine i zdravstvene kulture
Danica Đokić:
Zaštita zdravlja u obrednoj praksi životnog i godišnjeg ciklusa 

Istorija medicine i zdravstvene kulture
Gordana Živković:
Zaštitna uloga srebra u narodnoj medicini Timočke krajine 

Istorija medicine i zdravstvene kulture
Aleksandar Rajić:
Lečenje biljem u srpskom narodu 

Istorija medicine i zdravstvene kulture
Dragoljub Zlatković:
Tradicionalna medicina pirotskog kraja između magije i kolektivnog iskustva 

 

[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 13 Dec 2010