Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2011     Volumen 36     Broj 4
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2011, Volumen 36, Broj 4.

SADRŽAJ

 


Preuzmite svesku
u .pdf formatu

     
 
 
     
 

 

         
     

ORIGINALNI RADOVI

Terezija Mošković
Vazomotorni simptomi u postmenopauzi

Ivana Janićijević, Miodrag Perović, Nataša Rančić, Snežana Mitić
Vakcinacija zdravstvenih radnika protiv virusnog hepatita B

Darinka Stožinić
Profesionalni traumatizam zaposlenih u proizvodnji toplotne enegrije

Jelena Zvekić-Svorcan, Predrag Filipov, Branislava Stanimirov, Karmela Filipović,
Sofija Subin Teodosijević

Povezanost mineralne koštane gustine i indeksa telesne mase kao faktora rizika za nastanak osteoporoze

Goran Savić
Kategorizacija, porođajne karakteristike i govorno jezički poremećaji djece sa kombinovanim smetnjama razvoja

Karmela Filipović, Jelena Zvekić-Svorcan, Čila Demeši-Drljan, Snežana Tomašević-Todorović, Nada Naumović
Povezanost indeksa telesne mase kao faktora rizika za nastanak osteoartroze kuka

Karol Čanji, Slobodan M. Mitrović, Rajko Jović
Maligni tumori nosa i paranazalnih šupljina - šesnaestogodišnje iskustvo ORL klinike u Novom Sadu


PRIKAZ SLUČAJA

Tatjana Cagulović , Ljubomir Paunović, Anka Ćirović, Tamara Lakić, Dejan Dinić
Postpartalna histerektomija kao posledica akutnog endometritisa - prikaz slučaja

Sofija Subin-Teodosijević, Jelena Zvekić-Svorcan, Slavenka Petković-Ćurić, Sanja Vrzić,
Uroš Bačić

Eksudativni perikarditis sa srčanom tamponadom kao manifestacija sistemskog eritemskog lupusa u starijoj životnoj dobi
 

ISTORIJA MEDICINE

Брана Димитријевић
Велике богиње у Великом рату у Србији (1914-1918)


SAOPŠTENJA
XXXVI Оktobarski zdravstveni dani


IN MEMORIAM
Mr ph Nikola Tasić


PRIČA O SLICI

Ada Vlajić
Teodor Žeriko: Splav Meduze, 1818-1819.

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace