Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Broj 1
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]

Sadržaj

REČ UREDNIKA

Reč urednika. Geopolitički uticaj na uređivačku politiku

 

ORIGINALNI RADOVI 

Milan Đorić, Branko Lović, Ivan Tasić, Danilo Stojiljković
Odnos između težine neurološkog statusa i promena u karotidnim arterijama u karotidnim arterijama u koronarnih bolesnika

Azar Baradaran, Hamid Nasri, Forouzan Ganji
Nivoi lipoproteina A u odnosu na arterosklertoične promene na karotidama i femoralnim arterijama kod pacijenata koji su na hemodijalizi zbog termalne bubrežne insuficijencije

Darko Vugdelija
Imunohistohemijska analiza ekspresije ciklina D1 u B-ćelijskim Non Hodgin limfomima niskog stepena malignosti

Nensi Mitrović, Danijela Stanković
Značaj rane dijagnostike i rehabilitacije dece sa posebnim potrebama

 

PREGLEDI

Biserka Tirmenštajn Janković
Hronično inflamatorno stanje u uremiji: uzroci i posledice

 

PRIKAZ BOLESNIKA

Vera Najdanović-Mandić, Ljubica Milošević, Dragoslav Kalinović
Porođaj posle hirurškog lečenja Ca in situ na GA odeljenju u Zaječaru - povodom četiri slučaja

Boban Stanojević, Dragan Perišić
Tubarni abortus kod ampularne vanmaterične trudnoće - prikaz slučaja

Bojana Cokić, Ljiljana Jovanović, Dušica Stefanović
Akutna hemoliza nakon konzumiranja boba - prikaz dva bolesnika

 

ISTORIJA MEDICINE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Srebrica Knežević
Lekovito bilje i vegetacija u narodnim shvatanjima

Dragan Stojmenović
Brakovi maloletnika. Socijalno-zdravstveni problem u selima borske opštine (Slatina i Zlot)

 

PRIKAZ KNJIGA I RADOVA IZ DRUGIH ČASOPISA
Prikaz radova iz drugih časopisa

IN MEMORIAM
Prim dr sci Radoslav Paunović

[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 13 Dec 2010