Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2009     Volumen 34     Broj 2
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2009, Volumen 34, Broj 2.

SADRŽAJ

     
 
 
     
 

 

         
      ORIGINALNI RADOVI

Dostupnost izabranog lekara pacijentima lečenim od hipertenzije u Kragujevcu
Slavica Lončar, Dragan Lončar

Doprinos hitne medicinske pomoći u palijativnom zbrinjavanju onkoloških pacijenata
Marija Kržanović

Ameloblastom donje vilice - terapijske opcije lečenja
Goran Bjelogrlić, Vesna Stojanović Kamberović, Rade Kosanović, Snežana Babac,
Goran Videnović

Etiopatogeneza i lečenje peritonzilarnog apscesa kod dece
Vesna Stojanović Kamberović, Snežana Babac, Goran Bjelogrlić, Marija Mihajlović,
Milica TatovićPREGLEDI

Uticaj masnih kiselina iz ishrane na razvitak ateroskleroze
Ljiljana Lepšanović, Lazar Lepšanović

Postavljanje dijagnoze i lečenje vrtoglavice u opštoj praksi
Dragan D. Đorđević


ISTORIJA MEDICINE

Talidomidska tragedija - lekcija iz prošlosti
Irena Mandić, Dušanka Krajnović

Civilne brige srpske Vlade na Krfu 1915. do 1918. godine
Petar Paunović

Razvoj zdravstvene zaštite u Kladovu između dva svetska rata - pionir zdravstva, Dr Ljutica Dimitrijević
Aleksandar Vidojković

 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace