Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2016     Volumen 41     Broj 2
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2016, Volumen 41, Broj 2.

SADRŽAJ

 


 

     
 
 
     
 

 

         
 


Preuzmite ceo broj u .pdf formatu

 

ORIGINALNI RADOVI

Vladimir Davidović, Vladimir Veselinov, Branislava Davidović
Palijativna pleurocenteza kod pacijenata sa malignim pleuralnim izlivom

Esad Kučević, Cena Kajević, Mithat Eminović
Prevalencija rotacije zuba kod jednojajčanih blizanaca

Aleksandra Klisić, Jelena Kotur-Stevuljević, Nebojša Kavarić, Milovan Jovanović,
Verica Škerović

Korelacija fibrinogena sa kardiometaboličkim faktorima rizika kod predgojaznih/gojaznih žena u postmenopauzi

Nataša Mihajlović, Žaklina Savić-Mitić, Maja Nakić, Vesna Dinov, Anita Nakić, Snežana Ćosić
Navike u ishrani starih ljudi u Zaječaru i Vranju

Maja Nakić, Nataša Mihajlović, Vesna Dinev, Anita Nakić, Siniša Filipović
Stepen životnog zadovoljstva studenata u Nišu i Kosovskoj Mitrovici

Aleksandar Veselinović, Marija Trenkić-Božinović, Jasmina Jocić-Đorđević, Marija Cvetanović, Maja Živković
Analiza razlike rezultata između Schirmer testa I i II kod zdravih ispitanika sa otvorenim i zatvorenim očima

Maljković Dejan, Vučinić Zoran, Đorđević Aleksandar
Analiza vrednosti 14 parametara kao prognostičkih faktora preživljavanja kod pacijenata sa operisanim skeletnim metastazama u apendikulranom skeletu


PREGLED LITERATURE

Sonja Smiljić, Milica Mijović, Slađana Savić
Značaj neuregulina u razvoju srca i bolestima kardiovaskularnog sistema


ISTORIJA MEDICINE

Petar Paunović
Medicinske struke preventivne medicine na području Timočke krajine – medicinska bakteriologija u periodu od 1922. do 2013. godine

Biljana Stojanović - Jovanović, Stevan Jovanović
Običaji pri porođaju i tretman dece i njihovih majki tokom prve polovine XX veka


MEDICINA U UMETNOSTI

Marija Mandić
Prikaz lekara u dečjoj poeziji


PRIČA O SLICI

Ada Vlajić
Džon Singer Sardžent: Madam X, 1883–1884.


 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace