Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2004     Volumen 29     Broj 4
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
 

Sadržaj

ORIGINALNI RADOVI

Mirjana Milićević, Miljan Jović, Bojan Šarčević, Emil Vlajić
Vreme - ključni faktor efikasne hitne službe

Miljan Jović, Mirjana Milićević, Aleksandar Jolić
Problemi u dispečerskom radu u službe hitne medicinske pomoći u Zaječaru

Suzana Milutinović, Milan Pavlović, Miloje Tomašević, Svetlana Apostolović,
Sonja Šalinger-Martinović, Aleksandra Bogdanović, Zoran Colić

Uticaj srčane frekvencije na dijastolnu funkciju leve komore kod bolesnika sa arterijskom hipertenzijom

Zoran Joksimović, Dušan Bastać, Nebojša Paunković
Refluksni gastritis posle holecistektomije - prekancerozno stanje?


PREGLEDI

Dušan Bastać
Upotreba alkoholnih pića i kardiovaskularne bolesti - hipertenzija i moždani udar u fokusu

Slađana Anđelić
Treba odlučiti: vazopresin ili adrenalin u kardiopulmonalnoj resustituciji
 

PRIKAZ BOLESNIKA

Emil Vlajić
Benigna dečja okcipatalna epilepsija sa ranim početkom (Panayiotopoulos-ov sindrom) - prikaz slučaja
 

ISTORIJA MEDICINE I ZDRAVSTVENE KULTURE

Srebrica Knežević
Karađorđev ustanak, zbrinjavanje ranjenika i zdravlje naroda

Ivana Janković, Dušanka Parojčić, Dragan Stupar
Paracelzus - alhemičar ili lekar


PRIKAZ KNJIGA I RADOVA IZ DRUGIH ČASOPISA

PISMA UREDNIŠTVU

 
     
[ Home ] [ Početak ] [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] [ Mapa ]
Infotrend Crea(c)tive Design Revised: 13 Dec 2010