Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2017     Volumen 42     Supplement 1
     
      [ Program ] [ Indeks autora ]      
             
   

XXXVI Timočki medicinski dani
Zaječar, 11–14. maj 2017.

Radovi - Zbornik sažetaka

Objavljeni sažeci u zborniku ne podležu stručnoj recenziji ni lektorisanju i štampaju se u obliku u kojem su ih autori poslali.
Za sve stručne navode i jezičke greške odgovornost snose isključivo autori.
Organizacioni odbor TMD
Uredništvo TMG

     
 
 
     
 


Zbornik sažetaka radova

u .pdf formatu
 

IV nacionalna simpozijuma

XXXVI Timočki medicinski dani - Sesije

 

  XXXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI

Organizator:
- Srpsko lekarsko društvo, Podružnica Zaječar

Suorganizatori:
- Zdravstveni centar Zaječar
- Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad"

Generalni sponzor:
- Privatna internistička ordinacija "Dr Bastać", Zaječar (www.drbastac.co.rs)

1. Datum i mesto održavanja
14. maj 2017. godine (četvratk, petak, subota i nedelja) u Zaječaru

2. Akreditacija
Organizator Srpsko lekarsko društvo, Podružnica Zaječar
Adresa organizatora: Džordža Vašingtona 19, Beograd
E-mail adresa: sld.podruznicazajecar@gmail.com; bratimirkajelenkovic@gmail.com

Zajednički (ISTI) deo aktreditacije za sva četiri Simpozijuma:

XXXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI su na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA
Srbije, Broj. 153-02-3989/2016-01. (21.11.2016.. godine.), Beograd, akreditovani kao “Nacionalni simpozijum”.
Ciljna Grupa - Lekari, Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari
Trajanje nastave – različito za svaki Simpozijum
Broj Bodova:
Za predavača - 8
Za usmenu prezentaciju - 7
Za poster prezentaciju - 5
Za pasivno učešće – 4
Maksimalni broj slušalaca/ke – 270
Po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije i poster prezentacije (do 3 koautora).

IV nacionalna simpozijuma

Dan Datum Tema simpozijuma Evidencioni broj Predavači
I dan 11. maj
2017.
Novine u
dijagnostici i
terapiji bolesti i povreda
lokomotornog
sistem
A-1-2888/16
(red 41)
doc. dr Bojana Stamenković, prof. dr Slobodan Nikolić, doc. dr Mirjana Šefik Bukilica, prof. dr Milica Lazović, VNS dr sc i. med. dr Slađana Andrejević, Prim. dr Miljan Jović, prim. dr sci. med. dr Dušan Bastać
II dan 12. maj
2017.
Aktuelnosti u
hirurgiji i srodnim
granama
A-1-
2953/16
(red 63
prof. dr Sava Mićić, dr Svetlana Milenković, prof. dr Snežana Rakić, prof. dr Vladimir Pažin, prim. dr Vera Najdanović Mandić, doc. dr Tihomir Mihailović, NS dr sci. med. dr Zoran Stanković, emeritus prof. dr Matilde Bun, prof. dr Ljubomir Panajotović, prof. dr Radomir Živadinović, prof. dr Ivica Stančić, prof. dr Rade Živković
III dan 13. maj
2017.
Urgentna stanja u medicini i stomatologiji A-1-
2949/16
(red 60)
prof. dr Goran Jovanović, prof. dr Višeslav Hadži-Tanović, prof. dr Milka Drezgić, prim. mr sci. med. dr Tanja Jozić, prof. dr Svetolik Avramov, prof. dr Kosta Jovanović, prof. dr Steva Stanišić, Prim. dr Miljan Jović, prim. dr sci. med. dr Vladimir Mitov, dr Aleksandar Jolić, ass. dr Nebojša Mujović
IV dan 14. maj
2017.
Prevencija, dijagnostika i lečenje hroničnih nezaraznih bolesti A-1-
2887/16
(red 40)
prim. mr sci. med. dr Dragana Lozanović, prim. dr sci. med. dr Dušan Bastać, prim. dr sci. med. dr Aleksandar Aleksić, prim. mr sci. med. dr Bratimirka Jelenković, prof. dr Biljana Kocić, prof. dr Đorđije Karadaglić, prof. dr Višeslav Hadži-Tanović, prof. dr Radovan Bogdanović, mr sci. med. dr Zoran Joksimović, prof. dr Svetolik Avramov
 

*Svaki dan je posebno akreditovan kao Nacionalni sipozijum

ČLANOVI ORGANIZACIONOG ODBORA
Srpsko lekarsko društvo Podružnica Zajecar
- Rasadnicka bb, 19000 Zaječar
- Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenković, pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zaječar,
Rasadnicka bb; Dečije odeljenje. Predsednik Predsedništva SLD Podružnica Zaječar
- Dr Ljiljana Jovanović. Pedijatrijska služba, ZC Zaječar, Rasadnicka bb, 19000 Zaječar, Sekretar Predsedništva SLD Podružnica Zaječar
- Prim Dr sci.med. dr Dušan Bastać, Specijalista internista; subspecijalista kardiolog, internista
subspecijalista kardiolog Internisticka ordinacija Dr Bastac Ul Kosančićev Venac 16, 19000 Zaječar
- Prim. Dr sci. med. dr Vladimir Mitov, Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zaječar, Rasadnička bb, Interno odeljenje
- Prim.Mr sci. med. dr Predrag Marušić, Epidemiolog ZZJZ "Timok" Sremska 13, Zaječar 19000
- Dr Zoran Jelenkovic, urolog, ,Rrepublicki fond zdravstevnog osiguranja, Filijala Zajecar, Zajecar.
- Prim. dr Vera Najdanovic Mandić, specijalista ginekologije i akušerstna. Služba za zdravstvenu zaštitu
žena. DZ, ZC Zajecar, Rasadnicka bb.
- Prim. dr Vesna Petković, stomatolog,specijalista stomatološke protetike. Privatna stomatološka
ordinacija „Protektdent“. Ul Narodni front 41 a, Zaječar
- Dr Aleksandar Petrovic, infektolog. Infektivno odeljenje. ZC Zajecar, Rasadnicka bb.
- Dr Rade Kostić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije. Specijalna bolnica za rehabilitaciju
"Gamzigad"; Gamzigradska banja. Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja
- Mr Sc Zoran Joksimović, Specijalista Internista, magistra medicinskih nauka.Internistička ordinacija
„JOKSIMOVIĆ“ Bor.
Dr Brankica Vasić - Pedijatar. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske dece. DZ ,ZC
Zaječar.
- Dr Goran Jović, Na sepcijalizaciji iz Oralne hirurgije.Stomatološka služba.DZ ,ZC Zaječar.
- Dr Biljana Popović, Ginekolog akušer. privatna ginekološka ordinacija “GEOFEMINA”. Zaječar
- Dr Biljana Stanković, Lekar opšte medicine.Služba opšte medicine. DZ ,ZC Zaječar.
- Dr Miloš Protić, Specijalista Opšte meidcine. Služba opšte medicine. DZ ZC Zaječar.
- Dr Danijela Ćirić, Lekar opšte medicine. ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
- Dr Marko Jović, Lekar na specijalizaciji iz hirurgije. Opšta bolnica Zaječar. ZC Zaječar.
- Dr Tanja Jović, Lekar opšte medicine. Dispanzer za zdravstvenu zaštitu predđškolske i školske dece. DZ ZC Zaječar

Zdravstveni centar Zajecar, Zaječar - Rasadnička bb, 19000 Zaječar:
- Direktor Zdravstvenog centra Zaječar: Dr Stanislav Tadic, specijalista radiologije
- Direktor Bolnice: Dr Jovan Stevanović, spec. interne medicine
- Direktor Doma zdravlja: Prim. dr Olgica Stanojlović, specijalista opšte medicine

Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigad", Gamzigradska Banja
Adresa: Banjski trg 12, 19228 Gamzigradska Banja
- Direktor Dr Rade Kostić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

Suorganizator simpozijuma
NACIONALNI SIMPOZIJUM XXXVI TIMOČKI MEDICINSKI DANI, II DAN
Aktuelnosti u hirurgiji i srodnim granama
petak, 12. maj, 2017. godine, Amfiteatar DZ ZC Zaječar je Ginekološko akušerska sekcija SLD

Članovi naučnog odbora
Predsednik:
Prim Dr sci.med. dr Dušan Bastać, Specijalista internista; subspecijalista kardiolog. Internistička ordinacija Dr Bastać Ul Kosančićev Venac 16, 19000 Zaječar
Članovi:
- Prim. Dr sci. med. dr Nebojša Paunkovic. Ordnacija „Dr Paunkovic“, Zajecar
- Prim. Dr sci. med. dr Željka Aleksic. Nuklearna medicina ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Služba za nuklearnu medicinu
- Prim. Dr sci. med. dr Vladimir Mitov. Interna medicina; Magistar kardiologije ZC Zajecar, Rasadnicka bb, Interno odeljenje
- Prim Mr sci. med.dr Bratimirka Jelenkovic, pedijatar subspecijalista endokrinolog ZC Zajecar,
Rasadnicka bb; Dečje odeljenje
- Prim. Dr sci. med. dr Aleksandar Aleksić, Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zajecar,
Rasadnicka bb, Interno odeljenje
- Prim. mr sci. med. dr Predrag Marušić, Epidemiolog ZZJZ "Timok", Sremska 13, 19000 Zaječar
- Prim. mr sci. med. dr Miodrag Ðordević, Interna medicina; Magistar endokrinologije ZC Zajecar,
Rasadnicka bb, Interno odeljenje
- Prim. Dr sci. med. dr Biserka Janković Tirmenštajn, internista - nefrolog; Magistar nefrologije ZC
Zaječar, Rasadnička bb, Odeljenje hemodijalize
- Mr sci. med. dr Olica Radovanović, specijalista socijalne medicine, Zavod za javno zdravlje "Timok", 
Zaječar. ul. Sremska 13;19000 Zaječar.


IV nacionalna simpozijuma

I simpozijum: Novine u dijagnostici i terapiji bolesti i povreda lokomotornog sistema

II simpozijum: Aktuelnosti u hirurgiji i srodnim granama

III simpozijum: Urgentna stanja u medicini i stomatologiji

IV simpozijum: Prevencija, dijagnostika i lečenje hroničnih nezaraznih bolesti


XXXVI Timočki medicinski dani - sesije

Hirurgija i srodne grane - usmene prezentacije
Kazuistika - usmene prezentacije
Hirurgija i srodne grane - poster prezentacije

Urgentna stanja u medicini i stomatologiji - usmene prezentacije
Hirurgija i srodne grane - poster prezentacije

Istorija medicine i umetnosti - poster prezentacije
Istorija medicine i umetnosti - usmene prezentacije
Mladi autori - usmene prezentacije
Javno zdravlje - usmene prezentacije
Javno zdravlje - poster prezentacije
Kazaustika - usmene prezentacije
Kazaustika - poster prezentacije
Konzervativna medicina i dijagnostika - usmene prezentacije
Konzervativna medicina i dijagnostika - poster prezentacije

     
             
             
      [ Program ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend