Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2015     Volumen 40     Broj 2
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
             
   

Timočki medicinski glasnik - TMG

Godina 2015, Volumen 40, Broj 2.

Radovi prezentovani na
1. Simpozijumu “Medicina u umetnosti”,
Zaječar, 7.11.2014. godine


SADRŽAJ

 


 

     
 
 
     
 

 

         
 


Preuzmite ceo broj u .pdf formatu

 

ORIGINALNI RADOVI

Kornelia Đaković Švajcer
Umetničko delo – ekspresija simptoma bolesti

Miloš Protić, Ljiljana Milošević, Ljiljana Jovanović
Leonardo da Vinči kao anatom

Biljana Velić, Miloš Protić
Mikelanđelo i Bartolomeo Pasaroti, mesto anatomije u stvaralaštvu ovih velikana renesansnog slikarstva

Filip Mihajlović, Đorđe Bulatović, Janko Petrović, Filip Martinović, Dušan Đurić
Prikaz tihovanja na freskama nemanjićkih manastira

Vladimir Veselinov, Vladimir Davidović
Frenk H. Neter – Mikelanđelo medicine

Ada Vlajić
Predstave bolesti i invaliditeta kao „Degenerisana umetnost” u nacističkoj Nemačkoj

Emil Vlajić
Doktori u očima umetnika

Maja Radanović
Biblioterapija kao edukativna i terapijska alatka i prikaz portretisanja psihopatoloških fenomena u jednom književnom delu, sa posebnim osvrtom na depresiju

Dragana Mitrović, Danijela Ćirić, Emilio Miletić, Miloš Bogoslović,
Miljana Mladenović, Milan Đorđević

Lapot u književnim delima i na filmskom platnu

Vladimir Davidović, Vladimir Veselinov
Transplantacija lica – hirurgija i umetnost 2 u 1

Ljiljana Milošević, Krsta Jovanović, Sanja Srđan Melentijević, Ljubica Milošević
Umetnost i anestezija – rizici i komplikacije „body piercinga’’ – prikaz slučaja

Miloš Bogoslović, Marko Tasić, Dragana Mitrović
Tetoviranje kao umetnost u rekonstrukciji dojke

ZBORNIK SAŽETAKA

PRIČA O SLICI

Ada Vlajić
Onore Domije: Dva doktora i smrt (Les deux médecins et la mort)

 

     
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace