Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

  [ Home ] [ Program ] [ Sažeci radova ] Indeks autora ] [ Mapa ]  
                 
 

XXIV Timočki medicinski dani :::
Sažeci radova - Plenarna predavanja

Interna medicina i Pneumoftiziologija
Pedijatrija
Hirurgija, Urologija, Ortopedija
Ginekologija
Stomatologija
Hitna pomoć i Opšta medicina
Transfuzija, ORL, Dematovenerologija, Medicina rada
Istorija medicine
     
  1. Prof Dr Milutin Dačić: METODOLOGIJA IZRADE NAUČNOSTRUČNOG RADA

2. Prof Dr Vojkan Stanić: REKONSTRUKCIJA VELIKIH DEFEKATA ZIDA GRUDNOG KOŠA

3. Ass Dr Ivan Marković: REFLUKSNA BOLEST JEDNJAKA

 
  [ Home ] [ Program ] [ Sažeci radova ] Indeks autora ] [ Mapa ]  

Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: vemil@open.telekom.rs

  Infotrend Crea(c)tive Design