Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2011     Volumen 36     Supplement 1
     
      [ Program ]      
             
   

XXX Timočki medicinski dani
Zaječar, 19–21. maj 2011.

Izveštaj o aktivnostima na XXX Timočkim medicinskim danima

Satelitski simpozijum "Novine u hipertenziji 2011"

- Predavanja

     
 
 
     
  Satelitski simpozijum
"Novine u hipertenziji 2011"

Jubilarni XXX Timočki medicinski dani,
Zaječar, 19-21. maj 2011.

 

 

Mesto održavanja: Amfiteatar Doma Zdravlja u Zaječaru, Rasadnička bb.

07:00-18:00 Prijem i registracija učesnika

09:00-09:20
Prof Dr Branko Lović - HIPERTENZIJA 2011 – GDE SMO SADA ?
09.20-09:40
Dr Sci Dragan Lović - HIPERTENZIJA I SO
09:40-10:10
Doc Dr Vesna Stojanov i Dr Sci Dragan Lović - Debata: DIJAGNOSTIČKE METODE U ARTERIJSKOJ HIPERTENZIJI
10:10-10:30
Prof Dr Mirjana Krotin - MIKROALBUMINURIJA
10:30-10:50
Doc Dr Vesna Stojanov - SEKSUALNA DISFUNKCIJA I HIPERTENZIJA

10:50-11:10 PAUZA

10:00-11:30
Dr Sci Steva Pavlović - HIPERTENZIJA I BUBREG
11:30-11:45
Dr Sci Dušan Bastać - KLASIFIKACIJA I KARAKTERISTIKE SEKUNDARNIH HIPERTENZIJA
11:45-12:00
Mr Sci Biserka Tirmenštajn - RENOVASKULARNA I RENOPARENHIMNA HIPERTENZIJA
12:00-12:20
Dr Sci Jasmina Ćirić - ENDOKRINA HIPERTENZIJA – ALDOSTERONIZAM I FEOHROMOCITOM
12:20-12:40
Dr Katarina Paunović - HIPERTENZIJA I FAKTORI SREDINE
12:40-13:10
Prof Dr Ivan Tasić: SIMPOZIJUM KOMPANIJE BERLIN CHEMIE MENARINI
13.10-13.25
OTVARANJE V IZLOŽBE FOTOGRAFIJA LEKARA FOTOAMATERA "AD MANUM MEDICI"

13:25-14:20 KOKTEL
(BERLIN CHEMIE MENARINI) UZ MUZIČKI PROGRAM - DŽEZ TRIO RISTE TRAJKOVIĆA

14:20-14:40
Prof Dr Ivan Tasić - FARMAKOLOŠKO LEČENJE HIPERTENZIJE
14:40-15:00
Doc Dr G. Koraćević - KOMBINOVANA TERAPIJE U LEČENJU ARTERIJSKE HIPERTENZIJE
15:00-15:20
Dr Sci Dušan Bastać - KAKO POSTIĆI CILJNE VREDNOSTI KRVNOG PRITISKA? REZISTENTNA HIPERTENZIJA U FOKUSU
15:20-15:40
Doc Dr Dragan Đorđević - REHABILITACIJA BOLESNIKA SA ARTERIJSKOM HIPERTENZIJOM

15:40-16:00 KAFE PAUZA

16.00-16:20
Prof Dr Zorana Vasiljević OD HIPERTENZIJE DO SRČANE INSUFICIJENCIJE: DA LI JE BOLJE SPREČITI ILI LEČITI?
16:20-16:40
Dr Marija Zdravković - PERI-OPERATIVNA HIPERTENZIJA
16:40-16:55
Mr Sci Zoran Joksimović - HEMODINAMSKI PODTIPOVI HIPERTENZIJE, HIPERTENZIJA BELOG MANTILA I MASKIRANA HIPERTENZIJA SA KLINIČKIM PRIMERIMA
16:55-17:10
Mr Sci Dr Danijela Nikolić - HIPERTENZIJA U TRUDNOĆI
17:10-17:25
Mr Sci Bratimirka Jelenković - HIPERTENZIJA U DECE
17:25-17:45
Dr Sci Dušan Bastać - CEREBROVASKULARNE KOMPLIKACIJE HIPERTENZIJE I HIPERTENZIVNO SRCE
17:45-18:00
Mr Sci Dr Vladimir Mitov - URGENTNA STANJA U HIPERTENZIJI – HIPERTENZIVNE KRIZE, EDEM PLUĆA


ORGANIZATORI SIMPOZIJUMA
Udruženje za hipertenziju Srbije i zaječarska podružnica SLD
Dr Sci Dragan Lović Dr Sci Dušan Bastać

Simpozijum NOVINE U HIPERTENZIJI je akreditovan odlukom Zdravstvenog Saveta Srbije
broj A-1-403/11 sa 11 bodova za predavače i 5 bodova za slušaoce.

Simpozijum Novine u hipertenziji 2011 je održan od 19.maja 2011. godine u Zaječaru, Amfiteatar Doma Zdravlja. Simpozijum je održan u sklopu Jubilarnih XXX Timočkih medicinskih dana u organizaciji Udruženja za Hipertenziju Srbije i Zaječarske podružnice Srpskog lekarskog društva .
Simpozijum je okupio oko 150-299 stručnjaka koji se profesionalno ili na neki drugi način imaju vezu sa Arterijskom hipertenzijom. Na simpozijumu je održano:
- 22 usmenih izlaganja eksperta iz raznih domena arterijske hipertenzije.
Sva predavanja su privukla veliku pažnju publike, a svaka sesija bila je praćena plodnom diskusijom i pitanjima predavačima.

EVALUACIJA simpozijuma je obavljena zajedno sa evaluacijom celih Timočkih medicinskih dana (videti rezultate evaluacije slušalaca)

ZAKLJUČAK
Simpozijum Novine u hipertenziji 2011 održan od 19.maja 2011. godine u Zaječaru, Amfiteatar Doma Zdravlja u okviru XXX Timočkih medicinskih dana 19-21.maj 2011 je ispunio sva očekivanja kako organizatora tako i učesnika i posetilaca. Ovakav skup smatramo od nacionalne važnosti jer Arterijska hipertenzija predstavlja glavni faktor rizika za kardiovaskularna i cerebrovaskularna oboljenja. Zaključci Simpozijuma s u bili da je neophodno poboljšati prevenciju hipertenzije, ranu dijagnozu i otkrivanje subkliničkih oštećenja organa u hipertenziji, kao i nefarmakološko i farmakološko lečenje, na čemu je u Simpozijumu dat akcenat od strane svih predavača. Udruženje za Hipertenziju Srbije i Lekari iz zaječarske podružnice SLD će vredno nastaviti sa aktivnostima u oblasti unapređenja prevencije, dijagnostike i terapije hipertenzije.

Izveštaj pripremio
Prim. Dr Sc. Dr Med Dušan Bastać
Zaječar, 07.06.2011. godinePredavači

Predavanje Prof Dr Branko Lović, kardiologa
 

Predavanje Mr Sci Biserka Tirmenštajn ,interniste-nefrologa, Zaječar
 

Predavanje Dr Sci Jasmine Ćirić

U pauzi Simpozijuma,
priprema za nastup džez orkestra Riste Trajkovića iz Niša

Direktor Zdravstvenog centra Zaječar Dr Stanislav Tadić i Glavna sestra Doma zdravlja Milijana Videnović
 

Predavanje na Simpozijumu
Dr Katarina Paunović

Predavanje na Simpozijumu
Prof. dr Ivan Tasić

Direktor Zdravstvenog centra Zaječar Dr Stanislav Tadić, učesnik sa tri rada na PRVIM Timočkim medicinskim danima, pet godina Predsednik Predesdništva Srpskog lekarskog društva-Podružnica Zaječar, Predsednik organizacionog odbora X Timočkih medicinskih dana i Predsednik Predsedništva Srpskog lekarskog društva-Podružnica Zaječar Prim mr sci med dr Bratimirka Jelenković
 

Direktor Zdravstvenog centra Zaječar Dr Stanislav Tadić, Predsednik Srpskog lekarskog društva-Podružnica Zaječar Prim mr sci med dr Bratimirke Jelenković i Glavna sestra Doma zdravlja Milijana Videnović

Predavanje na Simpozijumu
Prof Dr Zorana Vasiljević

U pauzi Simpozijuma
nastup džez orkestra Riste Trajkovića iz Niša 
     
     
             
             
      [ Program ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend