Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2011     Volumen 36     Supplement 1
     
      [ Program ]      
             
   

XXX Timočki medicinski dani
Zaječar, 19–21. maj 2011.

Izveštaj o aktivnostima na XXX Timočkim medicinskim danima

Jubilarni XXX Timočki medicinski dani

- Uvod

     
 
 
     
  Satelitski simpozijum
"Novine u hipertenziji 2011"

Jubilarni XXX Timočki medicinski dani,
Zaječar, 19-21. maj 2011.

 

 

SRPSKO LEKARSKO DRUŠTVO
PODRUŽNICA ZAJEČAR


JUBILARNI TRIDESETI TIMOČKI MEDICINSKI DANI
Zaječar, 19- 21. maj 2011.

www.tmg.org.rs

e-mail: timockidani2011@gmail.com

Naučni odbor

Predsednik
Dr sc. med Dušan Bastać

Članovi:

 • Prof. dr Nebojša Paunković
 • Mr. sc. med Biserka Tirmenštajn Janković
 • Mr. sc. med Danijela Nikolić
 • Mr. sc. med Željka Aleksić
 • Mr. sc. med Vladimir Mitov
 • Mr. sc. med. Bratimirka Jelenković
 • Mr. sc. med Miodrag Đorđević
 • Mr. sc. med Predrag Marušić
 • Mr. sc. med Aleksandar Aleksić
Organizacioni odbor

Predsednik
dr Bratimirka Jelenković

Članovi

 • Dr sc. med Dušan Bastać
 • Mr. sc. med Željka Aleksić
 • Mr. sc. med Aleksandar Aleksić
 • Mr. sc. med Vladimir Mitov
 • Mr. sc. med Predrag Marušić
 • dr Miljan Jović
 • dr Emil Vlajić
 • dr Zoran Jelenković
 • dr Vera Najdanović Mandić
 • dr Vesna Petković
 • dr Aleksandar Petrović
 • dr Žaklina Damjanović
JUBILARNI TRIDESETI TIMOČKI MEDICINSKI DANI

Poštovane koleginice i kolege,
Sa posebnim zadovoljstvom Vas pozivamo da učestvujete na jubilarnim tridesetim Timočkim medicinskim danima, koji će se održati u Zaječaru od 19. do 21. maja 2011.
Čast je i ponos naše podružnice što smo u nasledstvo dobili ovako važan događaj kao što su Timočki medicinski dani. To je takođe i velika obaveza, pre svega prema našim učiteljima, ali i prema mlađim kolegama da negujući tradiciju Timočkih medicinskih dana oplemenjujemo, usavršavamo i osavremenjujemo ličnost lekara.
Kao što je čoveku potrebno trideset godina da bi postao zreo, tako su i Timočki medicinski dani rasli, sazrevali i menjali se čitave tri decenije, ali uvek sa istim ciljem – usavršavanje u struci i nauci. Danas je to prepoznatljiv, kvalitetan i značajan medicinski skup, ne samo za istočnu Srbiju, već i za širi region.
Želja nam je da se tradicija Timočkih medicinskih dana nastavi i njihov glas pronese daleko, govoreći o dobrim lekarima i dobrim domaćinima.

AKREDITACIJA

XXX Timočki medicinski dani su na osnovu odluke ZDRAVSTVENOG SAVETA Srbije-Broj: 153-02-575/2011-02.( Datum: 01.03.2011. godine.), B e o g r a d akerditovani pod rednim brojem A-1-1067/11, kao Domaći simpozijum prve kategorije.
CILJNA GRUPA: Lekari , Stomatolozi, Farmaceuti, Biohemičari
TRAJANJE NASTAVE U SATIMA: 16 sati
BROJ BODOVA ZA PREDAVAČA: 13
BROJ BODOVA ZA PASIVNO UĆEŠĆE: 7
BROJ BODOVA ZA USMENU PREZENTACIJU NA SIMPOZIJUMU: 11
BROJ BODOVA ZA POSTER PREZENTACIJU NA SIMPOZIJUMU: 9

XXX TIMOČKI MEDICINSKI DANI
19 – 21. maj 2011.

Dom zdravlja „ZC Zaječar“
Zaječar

ORGANIZATORI

 • ZAJEČARSKA PODRUŽNICA SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA
 • ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR
 • SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU "GAMZIGRAD",
  GAMZIGRADSKA BANJA
 • ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE "TIMOK", ZAJEČAR
TEHNIČKI ORGANIZATOR

U okviru XXX TMD održani su i :
1. Satelitski simpozijum: NOVINE U HIPERTENZIJI 2011
2. Konkurs za najbolju fotografiju lekara fotoamatera AD MANUM MEDICI (Organizator: dr Emil Vlajić)
3. Konkurs za najbolji umetnički rad ALTER EGO (Organizator: dr Gordana Vasilijević Lučić)

     
             
             
      [ Program ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend