Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2011     Volumen 36     Supplement 1
     
      [ Program ]      
             
   

XXX Timočki medicinski dani
Zaječar, 19–21. maj 2011.

Izveštaj o aktivnostima na XXX Timočkim medicinskim danima

Jubilarni XXX Timočki medicinski dani

- Evaluacija i zaključak

     
 
 
     
  Satelitski simpozijum
"Novine u hipertenziji 2011"

Jubilarni XXX
Timočki medicinski dani,
Zaječar, 19-21. maj 2011.

 

 

EVALUACIJA SIMPOZIJUMA
XXX TMD i Satelitskog simpozijuma "Novine u hipertenziji"
Na osnovu prikupljenih evaluacionih formulara, dobijeni su sledeći rezultati po pitanju ocene kongresa (prikazana brojčana vrednost predstavlja prosečnu ocenu koja je bila rangirana od 1 – 5 u odnosu na stepen zadovoljstva, od 1 - „uopšte ne“ ili „nezadovoljan“, do 5 „u potpunosti“ odnosno „odličan“):

Evaluacioni list sa TMD i Satelitskog simpozijuma "Novine u hipertenziji"

  5 4 3 2 1 ukupno srednja
ocena
opšti pristup
 
125 19 8     152 4,77
prezentovani materijal 112 26 10 1   149 4,66
metod rada 108 27 16 1   152 4,55
data objašnjenja 111 25 13 1   150 4,63
korisnost za vaše radno mesto 99 25 12 3 2 141 4,53
Vaša opšta ocena 118 25 7     150 4,74


ZAKLJUČAK

XXX Jubilarni Timočki medicinski dani, Domaći simpozijum I kategorije održan od 19.- 21. aprila 2011. godine u Zaječaru, Dom zdravlja je ispunio očekivanja kako organizatora tako i učesnika i posetilaca.

Ovakav skup smatramo od važnosti jer okuplja zdravstvene radnike iz brojnih oblasti, a tradicionalno ima sesije koje se retko održavaju u sklopu Simpozijuma (npr SESIJA ISTORIJA MEDICINE, MEDICINA I UMETNOST, DIJAGNOSTIKA, MLADI LEKARI....), već češće kao posebno organizovani naučni skupovi.
Lekari Srpskog lekarskog društva-Podružnivca Zaječar će vredno nastaviti sa aktivnostima u oblasti unapređenja struke i okupljanja lekara , stomatologa, farmaceuta, biohemičara i srodnih struka.

Izveštaj uz veliku pomoć članova Organizacionog odbora i dr Petra Paunovića sastavila
Prim. mr sci med dr Bratimirka Jelenković
Predsednik Organizacionog odbora XXX Timočkih medicinskih dana
U Zaječaru, 07.06.2011. godine

     
             
             
      [ Program ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend