Glasilo Podružnice Srpskog lekarskog društva Zaječar

Godina 2015     Volumen 40     Broj 3
     
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
      UDK 014.3:[050:61 ТИМОЧКИ
МЕДИЦИНСКИ ГЛАСНИК"2005/2015"
COBISS.SR-ID 218197260
ISSN 0350-2899. - Vol. 40, br. 3 (2015),
str. 187-220.
     
   
40 godina izlaženja Timočkog medicinskog glasnika

Timočki medicinski glasnik – bibliografija redovnih brojeva 2006–2015. i indeks autora
Timok Medical Gazette – Bibliography of regular issues 2006-2015 and Index of authors


Željka Aleksić (1), Aleksandar Aleksić (2)
(1) SLUŽBA ZA NUKLEARNU MEDICINU, ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR, (2) INTERNISTIČKA SLUŽBA, ZDRAVSTVENI CENTAR ZAJEČAR

     
 
 
     
 

 

         
  Preuzmite rad u pdf formatu  

Timočki medicinski glasnik – bibliografija redovnih brojeva 2006–2015.
Timok Medical Gazette – Bibliography of regular issues 2006-2015

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2006; 31 (1–2)

ORIGINALNI RADOVI
Dragoslav Kalinović, Ljubica Milošević, Vera Najdanović-Mandić. Konizacija – metoda definitivnog lečenja malignih lezija u ranom stadijumu. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (1–2): 5–7.
Ivanka Milošević Manojlović, Dragana Ćirić, Dragan Glišić, Dragijana Jović. Prikaz potrošnje krvi i krvnih komponenti u Zdravstvenom centru Zaječar. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (1–2): 8–11.
Goran Stanković, Dragan Stanojević, Zorica Omanović, Miodrag Lukić, Igor Kuzmanović,
Borivoje Kostić . Fiberoptčka bronhoskopija u Bronhološkoj ambulanti Zdravstvenog centra Zaječar – naše početno jednogodišnje iskustvo. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (1–2): 12–15.

PRIKAZ BOLESNIKA
Dragoslav Kalinović, Miroslav Cokić, Slobodan Žikić, Tatjana Penčić, Nenad Urošević. Prvi porođaj u epiduralnoj anesteziji na Akušerskom odeljenju u Zaječaru – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (1–2): 16–18.
Bojan Vujin, Dragan Benc, Svetozar Srdić, Dejan Vučković, Biljana Radišić, Marko Kovač. Familijarna hipertrofična kardiomiopatija – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (1–2): 19–22.

PREGLED LITERATURE
Adnan Bajraktarević, Aida Đulepa-Đurđević, Lutvo Sporišević, Hakam Khatib. Herpes Simplex virus infekcija novorođenčadi – savremeni menadžment. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (1–2): 23–30.
Slađana Jovanović, Miloš Protić, Ljiljana Jovanović, Marija Bogdanović Živkov. Kontinuirana medicinska edukacija kod nas i u svetu. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (1–2): 31–36.

ISTORIJA MEDICINE I ZDRAVSTVENE KULTURE
Srebrica Knežević. Studije medicine, jedna neispunjena Cvijićeva želja. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (1–2): 37–40.
Gordana Živković. Narodno lečenje neplodnosti kod žena. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (1–2): 41–45.
Miroslav Cokić, Branislava Stanojević, Jasmina Diković, Dragana Sotirović, BorkaVukić. 40 godina razvoja zaječarske anestezije. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (1–2): 46–50.

Nebojša Paunković. IN MEMORIAM: Sto godina od rođenja dr Dratugina (Dragana) Paunkovića, osnivača Antituberkulozog dispanzera u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (1–2): 51.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2006; 31 (3)

UVODNA REČ
Milan Božina. Vreme promena.Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (3): 61.

ORIGINALNI RADOVI
Miljan Jović, Aleksandar Jolić, Miodrag Jovanović, Davor Mladenović, Petar Firović, Maja Todorov, Dragan Ćirić. Ishemična penumbra – terapijska meta hitne medicinske pomoći. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (3): 63–68.
Milijana Videnović. Sestrinske intervencije i prva pomoć u tretmanu bolesnika sa akutnim infarktom miokarda u vanhospitalnim uslovima.Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (3): 69–82.

PRIKAZ BOLESNIKA
Aleksandar Jolić. Prikaz slučaja – jedna reanimacija u SHMP – da li je sve kao što izgleda? Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (3): 83–88.
Aleksandar Jolić. Uspešno uspostavljanje cirkulacije kod kardiološkog bolesnika KPCR-om koji je otpočet 15 minuta nakon srčanog zastoja – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (3): 89–94.
Miljan Jović, Slaviša Milutinović. Tentamen Suicidi – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (3): 95–98.

PREGLED LITERATURE
Davor Mladenović, Miljan Jović, Miodrag Jovanović. Prehospitalni tretman anafilaktičnih reakcija. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (3): 99–101.
Miodrag Jovanović, Miljan Jović, Aleksandar Jolić. Diferencijalna dijagnoza abdominalnog bola u prehospitalnim uslovima. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (3): 102–115.
Davor Mladenović, Miljan Jović. Putevi administracije lekova u KPCR i njihove alternative. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (3): 116–120.

ISTORIJA MEDICINE I ZDRAVSTVENE KULTURE
Miroslav Nedeljković. 25 godina Službe hitne medicinske pomoći Zdravstvenog centra Zaječar. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (3): 121–123.

ZAPISI
Sakupili i pripremili: Miljan Jović, Slaviša Milutinović. Dugo putovanje u Evropu... (Sličice iz rada Hitne pomoći). Sakupili i pripremili: Miljan Jović, Slaviša Milutinović. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (3): 124.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2006; 31 (4)

REČ UREDNIKA
Emil Vlajić. Slobodan pristup medicinskom znanju. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (4): 138.

ORIGINALNI RADOVI
Bosiljka Ugrinić-Sklopić, Radmila Kandić, Mila Otašević, Marko Stojanović, Vesna Bogdanović. Kretanje zaraznih i parazitarnih bolesti na Zvezdari, za period januar–jun 2005. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (4): 139–142.
Bosiljka Ugrinić-Sklopić, Vesna Bogdanović, Branka Grujić, Radmila Kandić. Zadovoljstvo korisnika radom Službe za zdravstvenu zaštitu dece i omladine DZ Zvezdara. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (4): 143–147.
Vojislava Stuparević, Srđan Bogicić, Biljana Paraskijević, Biljana Todorović Kazimirović. Studija prevalencije bolničkih infekcija u Zdravstvenom centru Negotin. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (4): 148–151.
Vojislava Stuparević, Srdjan Bogicić, Jevrosima Puslojić, Biljana Todorović Kazimirović. Kontrola bakteriološke kontaminacije bolničke sredine u Zdravstvenom centru Negotin 2005. godine. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (4): 152–155.
Mila Otašević, Bosiljka Ugrinić-Sklopić. Spirometrija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dece. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (4): 156–158.
Olivera Laban, S. Obradović, G. Kostić, B. Vuletić, J. Đinđić-Andrić
Struktura ranog neonatalnog morbiditeta kod karlične prezentacije ploda. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (4): 159–164.
Olivera Laban, Slobodan Obradović. Učestalost i prognoza Downovog sindroma u Ginekološko-akušerskoj klinici u Kragujevcu. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (4): 165–170.
Dragan Perišić, Biljana Vukašinović, Slavka Đorđević, Dragoslav Kalinović. Prognostički faktori kod karcinoma grlića. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (4): 171–175.

PRIKAZ BOLESNIKA
Sabhiya Majid, Qazi Massod Ahmad, Iffat Hassan, Syed Nissar,
Farah Sameena, Massarat Rasool. Kongenitalna eritropoetična porfirija u pubertetu – prikaz slučaja,
Puberty Onset Congenital Erythropoietic Porphyria – A Case Report. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (4): 176–179.

PREGLED LITERATURE
Emina Sudar, Jelena Velebit, Esma R. Isenović. Signalni put insulina u ćelijama skeletnih mišića. Timočki medicinski glasnik, 2006; 31 (4): 180–185.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2007; 32 (1)

ORIGINALNI RADOVI
Ivan Stanković, Milica Pešić, Marija Lalić. Lomljenje tableta kao strategija uštede u zdravstvu. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (1): 5–10.
Aleksandra Stanković, Dragana Nikić, Dragan Bogdanović. Uticaj unutrašnjeg aerozagađenja na pojavu respiratornih simptoma i bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (1): 11–15.
Slavica Anđelković, Ljiljana Mihailović, Slavica Veljković, Dejan Anđelković. Učestalost astme kod dece koja su na rođenju imala respiratorni distres sindrom (RDS). Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (1): 16–18.
Vera Najdanović-Mandić. Rak grlića materice u opštini Zaječar od 1996. do 2006. godine. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (1): 19–23.
Adnan Bajraktarević, Lutvo Sporišević, Aida Đurđević-Đulepa, Hakam Khatib, Meliha Hamamdžić, Kenan Karavdić. Dojenčad sa pretjeranim plakanjem u Bosni i Hercegovini. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (1): 24–31.

PREGLED LITERATURE
Zoran Joksimović, Dušan Bastać. Varikoziteti jednjaka u cirozi jetre – prevencija krvarenja. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (1): 32–45.
Snežana N. Tepavčević, Slobodan R. Milovanović, Esma R. Isenović. Uloga azot-monoksida (NO) u gastrointestinalnom traktu (GIT). Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (1): 46–51.
Miljan Jović, Davor Mladenović, Miodrag Jovanović, Aleksandar Jolić. Lekari između etike i zakona. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (1): 52–56.

PRIKAZ BOLESNIKA
Vesna Stojanović Kamberović, Goran Bjelogrlić, Goran Videnović, ZlatkoVujičić. Pleomorfni adenom parotidne žlezde kod deteta – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (1): 57–60.

ISTORIJA MEDICINE
Budimir Pavlović. Medicinska etika – temelj lekarske profesija.Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (1): 61–64.
Priredili: Jelena Milošević; Petar Firović; Maja Totoović Nedejković. PRIKAZ RADOVA IZ DRUGIH ČASOPISA. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (1): 65–71.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2007; 32 (2–3)

ORIGINALNI RADOVI
Gavrilo Vasilev, Lidija Petrović. Kolor Doppler ehoflebografija u proceni topografije, morfologije i hemodinamike perforantnih vena. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (2–3): 79–81.
Dragan Perišić, Dragoslav Kalinović, Slavka Đorđević, Tomislav Pejović. Značaj socio-ekonomskih parametara na pojavu anemije u graviditetu i uticaj anemije majke na vitalnost novorođenčeta. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (2–3): 88–91.
Mirko Ilić, Konstansa Lazarević, Nataša Rančić, Zoran Deljanin, Branislav Petrović. Epidemiološke karakteristike obolelih od karcinoma želuca u Nišavskom okrugu. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (2–3): 92–98.
Jelena Jelenković, Miodrag Ž. Đorđević, Ljiljana Jovanović. Povezanost indeksa telesne mase i životne dobi trudnica sa pojavom gestacionog dijabetesa i ishodom trudnoće. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (2–3): 99–105.

PREGLED LITERATURE
Adnan Bajraktarević, Zaim Jatić, Semira Penava, Lutvo Sporišević, Amina Selimović. Savremena terapija alergijskih bolesti kod dece u primarnoj pedijatrijskoj praksi. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (2–3): 106–116.
Aleksandar Aleksić, Željka Aleksić, Vladimir Mitov, Miljan Jović. Kliničke manifestacije tirotoksikoze – pregled literature. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (2–3): 117–123.

PRIKAZ BOLESNIKA
Miroslav Cokić, Miroslav Stojanović, Milomir Marinković, Ivan Cokić. Oralna intubacija kod povrede lica. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (2–3): 124–126.
Goran Janković, Miodrag Jolić. Ektopični bubreg kod trinaestogodišnje devojčice – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (2–3): 127–131.
Zoran Joksimović, Dušan Bastać. Težak toksični hepatitis izazvan sokom crne rotkve (Raphanus sativus) – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (2–3): 132–135.
Vesna Stojanović-Kamberović, Mirjana Rangelov, Goran Bjelogrlić,
Miloš Božović, Goran Videnović. Senzoneuralna nagluvost, put ka dijagnozi Alportovog sindroma – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (2–3): 141–145.

ISTORIJA MEDICINE I ZDRAVSTVENE KULTURE
Petar Paunović. O malariji u Krajinskom srezu 1948. godine. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (2–3): 146–149.

OBAVEŠTENJA
Gradimirja Radojković. 20 godina Službe za kućno lečenje Zdravstvenog centra Zaječar. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (2–3): 150.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2007; 32 (4)

ORIGINALNI RADOVI
Aleksandra Vukotić, Aleksandra Živković, Predrag Petrović. Duboka sedacija pedijatrijskih pacijenata primenom midazolama i ketamina tokom dijagnostike magnetnom rezonancom u ambulantnim uslovima. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (4): 159–163.
Adnan Bajraktarević, Sanja Putica, Milan Mioković, Zaim Jatić, Aida Đurđević-Đulepa,
Lutvo Sporišević. Znanje majki u Bosni i Hercegovini o rahitisu, liječenje i prevenciji kod djece. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (4): 164–169.

PREGLED LITERATURE
Zoran Čeperković, Aleksandar Pejčić. Endotelna disfunkcija i ateroskleroza. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (4): 170–175.
Dragan Zdravković, Aleksandar Aleksić, Željka Aleksić, Vladimir Mitov, Miljan Jović. Mehanizmi delovanja hormona. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (4): 176–182.
Zoran Joksimović, Milena Joksimović. Prikaz najznačajnijih sistema zdravstvenih osiguranja. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (4): 183–188.

PRIKAZ SLUČAJA
Slađana Anđelić. Nefrotoksičnost gentamicina kod diabetičnih pacijenata. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (4): 189–193.

ISTORIJA MEDICINE I ZDRAVSTVENE KULTURE
Goran Čukić. Golgota i medicinska epopeja 1914/1915. godine (Specijalna epidemiologija pegavca između 1909. i 1919. godine). Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (4): 194–204.

PRILOZI
Dragan M. Momirović. Termomineralni izvori u funkciji razvoja zdravstvenog turizma u Timočkom regionu. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (4): 205–215.
Dragana Joksimović-Stevanović. Osam vekova bolnice u Studenici. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (4):216–217.

IZVEŠTAJ SA STRUČNOG SKUPA
Goran Stanković. Izveštaj sa Prvog kongresa respiratorne medicine Srbije/Jugoistočne Evrope. Timočki medicinski glasnik, 2007; 32 (4): 218.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2008; 33 (1–2)

ORIGINALNI RADOVI
Marina Miljević, Vidosava Jagodić-Torbica, Bojana Bulić, J. Jelić. Pregled dece obolele od hroničnih nezaraznih oboljenja, mogućnost prevencije, rana dijagnostika. Timočki medicinski glasnik, 2008; 33 (1–2): 5–6.
Marija Kržanović, Slađana Jovanović. Dijabetesno stopalo – problemi pacijenata i zdravstvenih radnika. Timočki medicinski glasnik, 2008; 33 (1–2): 7–12.
Nataša Nikolić, Slavojka Rajić, Radica Nikolić, Nataša Rančić. Mikrobiološka ispravnost kolača i sladoleda i higijensko stanje objekata za njihovu pripremu i usluživanje na teritoriji grada Niša. Timočki medicinski glasnik, 2008; 33 (1–2): 13–16.
Igor Maljković, Miodrag Jovanović, Dragoslav Božilović, Danijela Ivanović. Carpal tunnel syndroma – dijagnostika i hirurško lečenje – naša iskustva. Timočki medicinski glasnik, 2008; 33 (1–2): 17–21.
Vesna Stojanović Kamberović, Goran Bjelogrlić, Snežana Babac, Rade Kosanović. Mometazon fuorat u terapiji alergijskog rinitisa. Timočki medicinski glasnik, 2008; 33 (1–2): 22–33.
Ljubica Milošević, Tihomir Kostić, Dragoslav Kalinović, Jasmina Diković. Karcinom ovarijuma – bolest koja dolazi. Timočki medicinski glasnik, 2008; 33 (1–2): 34–39.

PRIKAZ BOLESNIKA
Adnan Bajraktarević, Lutvo Sporišević, Kenan Karavdić, Zlatan Zvizdić, Khatib Hakam. Eradikacija pseudomonas aeruginosa infekcije kod 19-godišnjeg mladića sa cističnom fibrozom, bronhiektazijama i pneumotoraksom. Timočki medicinski glasnik, 2008; 33 (1–2): 40–44.
Goran Bjelogrlić, Milovan Dimitrijević, Vesna Stojanović Kamberović, Goran Videnović. Asimptomatski ekspanzivni tumor parafaringealnog prostora kao uzgredni nalaz MR endokranijuma. Timočki medicinski glasnik, 2008; 33 (1–2): 45–51.
Dragana Joksimović Stevanović. Herpes zoster sine herpete – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2008; 33 (1–2): 52–53.

PREGLED LITERATURE
Snežana Petrović, Branislav Lazić, Slađana Anđelić, Miljan Jović. Savremeni stavovi o zbrinjavanju utopljenika. Timočki medicinski glasnik, 2008; 33 (1–2): 54–57.

ISTORIJA MEDICINE
Bojan Pešić, Saška Pešić, Slaviša Ristić, Zoran Milosavljević, Saša Lazović. Traktat o kilama – istorijski razvoj operativne tehnike. Timočki medicinski glasnik, 2008; 33 (1–2): 58–62.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2008; 33 (3–4)

ORIGINALNI RADOVI
Marija Kržanović, Slađana Jovanović. Hronične komplikacije dijabetes melitusa kod pacijenata u službi kućnog lečenja. Timočki medicinski glasnik, 2008; 33 (3–4): 69–73.
Vesna Stojanović Kamberović, Goran Bjelogrlić, Goran Videnović. Vozomotorni rinitis – terapijski modaliteti lečenja. Timočki medicinski glasnik, 2008; 33 (3–4): 74–80.
Dragana Stamatović, Zorica Vujnović Živković, Milena Vujošević, Vojislav Stamatović,
Danijela Tamburić. Dnevna varijabilnost vršnog ekspirijumskog protoka (PEF) u postavljanju dijagnoze astme kod dece. Timočki medicinski glasnik, 2008; 33 (3–4): 81–87.
Dragana Stamatović, Zorica Vujnović Živković, Milena Vujošević, Vojislav Stamatović,
Danijela Tamburić. Pouzdanost merenja vršnog ekspirijumskog protoka u proceni plućne funkcije kod dece sa astmom. Timočki medicinski glasnik, 2008; 33 (3–4): 88–93.

PRIKAZ BOLESNIKA
Goran Bjelogrlić, Vesna Stojanović Kamberović. Kombinovani terapijski pristup kod nepovoljne linije preloma angulusa mandibule – prikaz bolesnika. Timočki medicinski glasnik, 2008; 33 (3–4): 94–97.
Tatjana Cagulović, Jelena Milovanović, Sreten Cvetković. Tuberkuloza pluća – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2008; 33 (3–4): 98–100.

PREGLED LITERATURE
Slađana Anđelić, Snežana Petrović, Miljan Jović. Dejstvo taurina na električnu aktivnost srca. Timočki medicinski glasnik, 2008; 33 (3–4): 101–105.
Aleksandar Aleksić, Željka Aleksić. Akutne hiperglikemijske komplikacije diabetes mellitusa. Timočki medicinski glasnik, 2008; 33 (3–4): 106–114.

ISTORIJA MEDICINE
Petar Paunović. O radu narodnih ambulanti posle II svetskog rata na području Okružnog narodnog odbora Zaječar. Timočki medicinski glasnik, 2008; 33 (3–4): 115–119.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2009; 34 (1)
Zbornik radova: „Periferna vaskularna bolest: dijagnostičko–terapijski algoritam”.

Živan Maksimović, gost urednik.
REČ UREDNIKA. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (1): 4.

PREGLED LITERATURE
Živan Maksimović. Periferna vaskularna bolest – etiologija, dijagnoza, profilaksa i lečenje. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (1): 5–9.
Dušan Kostić, Živan Maksimović, Slobodan Cvetković, Miroslav Marković, Nikola Ilić, Igor Končar. Akutna ishemija ekstremiteta. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (1): 10–14.
Miroslav Marković, Dragan Vasić, Oliver Radmili, Dragica Jadranin, Marko Dragaš, Igor Končar, Milica Vraneš, Živan Maksimović. Ultrasonografska dijagnostika perifernih vaskularnih oboljenja. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (1): 15–19.
Đorđe Radak, Nenad Ilijevski, Lazar Davidović, Živan Maksimović, Slobodan Cvetković, Dušan Kostić, Dragan Marković. Oboljenja i lečenja karotidnih arterija. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (1): 20–25.
Lazar Davidović, Marko Dragaš, Živan Maksimović, Igor Končar, Nikola Ilić. Aneurizmatska bolest – klinika i lečenje. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (1): 26–33.
Ilijas S. Činara. Hronična ishemija esktremiteta: klinika i lečenje. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (1): 34–36.
Nenad Ilijevski, Dušan Kostić, Miroslav Miličić, Dragoslav Nenezić, Petar Popov, Predrag Gajin, Ilija Kuzmanović, Dragica Jadranin, Marko Dragaš, Đorđe Radak. Oboljenja supraaortalnih grana i sindrom gornje aperture toraksa (TOS). Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (1): 37–42.
Danica Vujnović, Rade Kostić. Periferna vaskularna oboljenja i terapija hiperbaričnim kiseonikom. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (1): 43–45.
Slobodan Cvetković, Ilija Kuzmanović, Dragica Jadranin, Miroslav Marković, Ilijas Činara, Lazar Davidović, Živan Maksimović, Nenad Ilijevski. Akutna i hronična venska insuficijencija. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (1): 46–50.
Olivera Tomanović Andonović, Katarina Đukić, Zorana Đaković. Dermatološki aspekti venskih oboljenja. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (1): 51–53.
Mile Ignjatović. Oboljenja limfatika: terapijski principi. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (1): 54–66.
Dragica Rondović, Rade Kostić. Fizikalna terapija vaskularnih bolesnika. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (1): 67–70.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2009; 34 (2)

ORIGINALNI RADOVI
Slavica Lončar, Dragan Lončar. Dostupnost izabranog lekara pacijentima lečenim od hipertenzije u Kragujevcu. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (2): 79–83.
Marija Kržanović. Doprinos hitne medicinske pomoći u palijativnom zbrinjavanju onkoloških pacijenata. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (2): 84–89.
Goran Bjelogrlić, Vesna Stojanović Kamberović, Rade Kosanović, Snežana Babac,
Goran Videnović. Ameloblastom donje vilice – terapijske opcije lečenja. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (2): 90–95.
Vesna Stojanović Kamberović, Snežana Babac, Goran Bjelogrlić, Marija Mihajlović,
Milica Tatović. Etiopatogeneza i lečenje peritonzilarnog apscesa kod dece. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (2): 96–103.

PREGLED LITERATURE
Ljiljana Lepšanović, Lazar Lepšanović. Uticaj masnih kiselina iz ishrane na razvitak ateroskleroze. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (2): 104–111.
Dragan D. Đorđević. Postavljanje dijagnoze i lečenje vrtoglavice u opštoj praksi. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (2): 112–125.

ISTORIJA MEDICINE
Irena Mandić, Dušanka Krajnović. Talidomidska tragedija – lekcija iz prošlosti. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (2): 126–134.
Petar Paunović. Civilne brige srpske vlade na Krfu od 1915. do 1918. godine. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (2): 135–139.
Aleksandar Vidojković. Razvoj zdravstvene zaštite u Kladovu između dva svetska rata – pionir zdravstva, dr Ljutica Dimitrijević. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (2): 140–142.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2009; 34 (3–4)

ORIGINALNI RADOVI
Žaklina Savić Mitić, Dragiša Mitić. Analiza zdravstvenih razloga za ograničenje i gubitak sposobnosti za upravljanje motornim vozilom. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (3–4): 151–157.
Željko Marković. 64 MD CT pregled srca. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (3–4): 158–161.
Mirjana Petrović-Lazić, Snežana Babac, Vesna Stojanović-Kamberović. Kompjuterska analiza glasa kod hiperkinetičkih disfonija. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (3–4): 162–168.

PREGLED LITERATURE
Biserka Tirmenštaj-Janković, Dušan Bastać. Upotreba kardijalnih biomarkera u dijagnozi i prognozi kardiovaskularnih događaja kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (3–4): 169–177.
Dragana Atanasijević, Saša Rikanović. Potrebe za uspostavljanjem struktuiranog i formalizovanog sistema procene zdravstvenih tehnologija u Srbiji. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (3–4): 178–182.
Nelica Atanasković. Uloga liderstva u upravljanju motivacijom zaposlenih u zdravstvenim organizacijama. Timočki medicinski glasnik, 2009;34(3–4):183–188.

ISTORIJA MEDICINE
Petar Paunović. Aktivnosti srpske vlade na Krfu u periodu od 1915. do 1918. godine na školovanju kadra za potrebe vojnog i civilnog saniteta. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (3–4): 189–196.
Branislava Stanimirov. Razvoj dečije zdravstvene službe u Srednjem Banatu. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (3–4): 197–202.

PREPORUKE
Prevela Jelena Milošević. Priprema rukopisa za objavljivanje u biomedicinskim časopisima. Timočki medicinski glasnik, 2009; 34 (3–4): 203–208.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2010; 35 (1–2)

ORIGINALNI RADOVI
Tatjana Gavrančić, Mirjana Bogavac, Brane Gavrančić. C reaktivni protein – marker perinatalne infekcije kod trudnica sa simptomima prevremenog porođaja. Timočki medicinski glasnik, 2010; 35 (1–2): 5–9.
Konstansa Lazarević, Dejan Nikolić. Zdravstveni značaj ispitivanja sadržaja benzoeve i sorbinske kiseline u osvežavajućim bezalkoholnim pićima. Timočki medicinski glasnik, 2010; 35 (1–2): 10–14.
Vladan Simić, Miloš Simić. Gojaznost i spirometrijska restrikcija. Timočki medicinski glasnik, 2010; 35 (1–2): 15–18.

PREGLED LITERATURE
Dejan Petrović, Biserka Tirmenštajn-Janković, Milenko Živanović, Aleksandra Nikolić, Mileta Poskurica, Biljana Stojimirović. Iznenadna srčana smrt kod bolesnika koji se leče redovnim hemodijalizama. Timočki medicinski glasnik, 2010; 35 (1–2): 19–26.
Goran Vasić, G. Mihajlović, M. Rafajlović. Morfološke promene i modeli razvoja shizofrenije. Timočki medicinski glasnik, 2010; 35 (1–2): 27–31.

PRIKAZ BOLESNIKA
Zoran Joksimović, Hakija Bašić, Dušan Bastać. Ulkus želuca u duodenumu ili ulkus duodenuma na polipoidno izmenjenoj heterotopičnoj sluznici želuca – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2010; 35 (1–2): 32–36.
Mirela Rakar–Andrić. Ocena radne sposobnosti muzičara-duvača – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2010; 35 (1–2): 37–39.

ISTORIJA MEDICINE
Petar Paunović. Dr Miloš Kandić, okružni fizikus u Knjaževcu, pokreće inicijativu za reviziju Vladanovog zakona i reformu bolnica u Srbiji 80-tih godina XIX veka. Timočki medicinski glasnik, 2010; 35 (1–2): 40–42.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2010; 35 (3–4)
Radovi sa II konkursa za najbolji stučni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare članove SLD.

ORIGINALNI RADOVI
Milena Mladenović, Jelena Ristić. Hiperlipoproteinemija radno aktivnog stanovištva društvenih delatnosti u opštini Zaječar. Timočki medicinski glasnik, 2010; 35 (3–4): 53–56.
Marija Ilić. Navike u ishrani adolescenata u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2010; 35 (3–4): 57–63.
Miodrag Kostić. Stil i način života učenika srednjih škola u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2010; 35 (3–4): 64–70.
Marija Kržanović. Ujedi pasa na teritoriji opštine Zaječar. Timočki medicinski glasnik, 2010; 35 (3–4): 71–75.
Jelena Ristić, Milena Mladenović. Uticaj faktora rizika na bolesti dojke (karcinom dojke). Timočki medicinski glasnik, 2010; 35 (3–4): 76–80.

PRIKAZ BOLESNIKA
Dragana Mitrović. Epilepsija, značaj blagovremenog dijagnostikovanja – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2010; 35 (3–4): 81–84.
Žaklina Savić Mitić, Slobodan Žikić, Dragiša Mitić. Neprepoznati perforativni apendicitis u trećem trimestru trudnoće – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2010; 35 (3–4): 85–88.

Priredili: Tanja Janković i Milan Kostić. PRIKAZI KNJIGA I RADOVA IZ DRUGIH ČASOPISA. Timočki medicinski glasnik, 2010; 35 (3–4): 89–93.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2011; 36 (1)

PRIČA O SLICI
Ada Vlajić. „Tri doba žene,” 1905. Gustav Klimt. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (1): 4.

ORIGINALNI RADOVI
Gordana Mumović, Slobodan M. Mitrović, Mila Veselinović, Tanja Arbutina. Fonijatrijski tretman posle operacija benignih izraštaja larinksa. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (1): 5–10.
Goran Savić. Govorno jezički poremećaji, komplikacije trudnoće i porođaja i kategorizacija djece sa Sy Down. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (1): 11–18.
Sandra R. Savić, Radmilo N. Savić. Informacioni sistem za diabetes mellitus . Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (1): 19–24.
Boris Zastranović, Lale Zastranović. Fizička spremnost učenika osmog razreda OŠ „Ljuba Nešić” iz Zaječara nakon školskog zimskog raspusta. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (1): 25–35.

PRIKAZ BOLESNIKA
Olivera Rankov, Mirjana Bogavac, Jadranka Dejanović. Peripartalna kardiomiopatija – kardiovaskularna komplikacija trudnoće – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (1): 36–38.
Terezija Mošković. Konzervativno hormonalno lečenje karcinoma endometrijuma kod dvadesetjednogodišnje devojke. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (1): 39–42.

PREGLED LITERATURE
Jelena Ivanović, Stevan Vasiljević. Uloga imunskog sistema novorođenčeta u patogenezi bronhopulmonalne displazije. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (1): 43–47.
Aleksandra Nikolić, Dejan Petrović, Biserka Tirmenštajn Janković, Milenko Živanović,
Mirjana Veselinović, Biljana Stojimirović. Dijagnoza i lečenje lupus nefritisa. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (1): 48–55.
Branislava Stanimirov. Preventivna uloga pedijatra u timskom radu na nivou primarne zdravstvene zaštite majki, dece i omladine. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (1): 56–59.

ISTORIJA MEDICINE I ZDRAVSTVENE KULTURE
Petar Paunović. Vitezovi u belom, jubilej – 30 godina bez variole u svetu. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (1): 60–64.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2011; 36 (2)

ORIGINALNI RADOVI
Vladan Simić, Emina Vujčić, Miloš Simić. Starenje i pušenje cigareta kao faktori smanjenja plućne funkcije. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (2): 73–78.
Terezija Mošković. Razlika u pojavi krvarenja kao sporednog efekta u prvoj i drugoj godini kontinuirane kombinovane hormonske supstitucije. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (2): 79–84.
Dušan Živić, Zoran Vukašinović. Kvalitet života dece posle ortopedske intervencije. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (2): 85–92.

PREGLED LITERATURE
Mihailo Bezmarević, Saša Micković, Vladan Lekovski, Darko Mirković, Nebojša Stanković, Bratislav Trifunović. Akutni pankreatitis: procena težine i ishoda. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (2): 93–102.
Terezija Mošković. Klasična hormonska supstituciona terapija u menopauzi: indikacije i rizici. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (2): 103–114.

PRIKAZ BOLESNIKA
Saša Micković, Mihailo Bezmarević, Miroslav Mitrović, Darko Mirković, Marijan Novaković, Nebojša Stanković , Irena Nikolić-Micković, Biserka Vukomanović-Đurđević. Hirurško lečenje izolovanih metastaza melanoma u slezini- Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (2): 115–119.
Marko Maksimović , Mirjana Bogavac. Skrivena kongenitalna malformacija uterusa i trudnoća. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (2): 120–125.

ISTORIJA MEDICINE I ZDRAVSTVENE KULTURE
Brana Dimitrijević. Borba protiv velikih boginja u obnovljenoj Srbiji- Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (2): 126–131.

PRIČA O SLICI
Ada Vlajić. Jan van Ajk: „Portret Arnolfinijevih,” 1434. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (2): 136.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2011;36(3)
Radovi sa III Konkursa za najbolji stučni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare članove SLD.

Emil Vlajić. REČ UREDNIKA. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (3): 141.

KONKURSI
Emil Vlajić, Bratimirka Jelenković. Konkurs za najbolji stručni ili naučno-straživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare članove SLD–a. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (3): 142.

ORIGINALNI RADOVI
Ivana Ćirić, Predrag Marušić, Dušica Mihajlović, Vlasta Đurišić, Svetlana Živković,
Javorka Stankulić, Staniša Lazić. Rezultati Treće nacionalne studije prevalencije bolničkih infekcija u Borskom i Zaječarskom okrugu. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (3): 142–151.
Miloš Bogoslović, Milena Potić, Miljana Stanojković-Nikolić. Uticaj fizičke aktivnosti, pušenja i načina ishrane – zastupljenost hiperlipoproteinemije populacije od 20 do 40 godina starosti na teritoriji opštine Doljevac. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (3): 152–156.
Borislav Miletić. Pokušaji samoubistva na teritoriji opštine Zaječar .Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (3): 157–161.

PRIKAZ SLUČAJA
Milena Potić Floranović, Jelena Rajković, Miloš Kostić, Miloš Bogoslović, Branka Mitić,
Vidojko Đorđević, Vojin Savić. Uloga elektronske mikroskopije u dijagnostici Alportovog sindroma – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (3): 162–165.
Marina Milenković, Dušica Janković. Lanac preživljavanja – da li to zaista funkcioniše? Prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (3): 166–169.
Dragana Mitrović, Rajko Zdravković, Jasmina Ignjatović, Jovica Đorđević, Jasmina Stamenović, Vesna Milijić, Emilio Miletić. Lajmska bolest kod pacijenta školskog uzrasta – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (3): 170–173.

PRIČA O SLICI
Ada Vlajić. Vinsent van Gog: „Autoportret sa zavijenim uhom,” 1889. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (3): 180.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2011; 36 (4)

ORIGINALNI RADOVI
Terezija Mošković. Vazomotorni simptomi u postmenopauzi. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (4): 183–187.
Ivana Janićijević, Miodrag Perović, Nataša Rančić, Snežana Mitić. Vakcinacija zdravstvenih radnika protiv virusnog hepatita B. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (4): 188–191.
Darinka Stožinić. Profesionalni traumatizam zaposlenih u proizvodnji toplotne enegrije. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (4): 192–196.
Jelena Zvekić–Svorcan, Predrag Filipov, Branislava Stanimirov, Karmela Filipović,
Sofija Subin Teodosijević. Povezanost mineralne koštane gustine i indeksa telesne mase kao faktora rizika za nastanak osteoporoze. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (4): 197–200.
Goran Savić. Kategorizacija, porođajne karakteristike i govorno jezički poremećaji djece sa kombinovanim smetnjama razvoja. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (4): 201–207.
Karmela Filipović, Jelena Zvekić-Svorcan, Čila Demeši–Drljan, Snežana Tomašević–Todorović, Nada Naumović. Povezanost indeksa telesne mase kao faktora rizika za nastanak osteoartroze kuka. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (4): 208–213.
Karol Čanji, Slobodan M. Mitrović, Rajko Jović. Maligni tumori nosa i paranazalnih šupljina – šesnaestogodišnje iskustvo ORL klinike u Novom Sadu. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (4): 214–218.

PRIKAZ SLUČAJA
Tatjana Cagulović , Ljubomir Paunović, Anka Ćirović, Tamara Lakić, Dejan Dinić. Postpartalna histerektomija kao posledica akutnog endometritisa – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (4): 219–222.
Sofija Subin-Teodosijević, Jelena Zvekić-Svorcan, Slavenka Petković-Ćurić, Sanja Vrzić,
Uroš Bačić. Eksudativni perikarditis sa srčanom tamponadom kao manifestacija sistemskog eritemskog lupusa u starijoj životnoj dobi. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (4): 223–226.

ISTORIJA MEDICINE
Brana Dimitrijević. Velike boginje u Velikom ratu u Srbiji (1914–1918). Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (4): 227–229.

SAOPŠTENJA
Saška Milisavljević. XXXVI Оktobarski zdravstveni dani. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (4): 230.
Vinka Jovanović. IN MEMORIAM – Mr ph Nikola Tasić. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (4): 231

PRIČA O SLICI
Ada Vlajić. Teodor Žeriko: „Splav Meduze,” 1818–1819. Timočki medicinski glasnik, 2011; 36 (4): 238.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2012; 37 (1)

ORIGINALNI RADOVI
Biljana Milošević, Saška Milisavljević. Anksioznost kod srpskog stanovništva Kosova i Metohije na barikadama. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (1): 5–9.
Tatjana Gavrančić, Milana Milanović, Brane Gavrančić. Učestalost različitih vrsta antitela kod trudnica sa pozitivnim indirektnim antiglobulinskim testom. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (1): 10–13.
Branislava Stanimirov. Ariasov ikterus. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (1): 14–19.
Dejan Dimić, J. Menković, Lj. Timotijević. Efekti salmeterol ksinafoata/flutikazon propionata na postizanje potpune kontrole kod obolelih od bronhijalne astme. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (1): 20–24.
Verа Nаjdаnović Mаndić. Karcinom grlića materice u Zaječarskom okrugu: skrining i lečenje obolelih 1996–2011. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (1): 25–28.
Mladena Kojić, Igor Trandafilović, Jane Paunković, Srđan Žikić. Istraživanje zadovoljstva pacijenata radom medicinskih sestara u onkološkom dispanzeru Zdravstvenog centra „Studenica,” Kraljevo, Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (1): 29–33.

PREGLED LITERATURE
Dejan Petrović, Biserka Tirmenštajn Janković, Milenko Živanović, Aleksandra Nikolić,
Mileta Poskurica. Akutna peritoneumska dijaliza: prednosti i nedostaci u lečenju bolesnika sa akutnim oštećenjem bubrega. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (1): 34–41.
Biljana Lazović. Udruženost HOBP-a sa drugim oboljenjima – pregled literature. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (1): 42–45.

PRIKAZ SLUČAJA
Nebojša Paunković, Džejn Paunković, Radoš Žikić. Prolazno povećanje koncentracije prostatičkog specifičnog antigena (PSA) u toku autoimune trombocitopenije – prikaz bolesnika. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (1): 46–48.

ISTORIJA MEDICINE
Petar Paunović. Zdravlje u knjigama. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (1): 49–56.

PRIČA O SLICI
Ada Vlajić. Edvard Munk: „Anksioznost,” 1894. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (1): 60.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2012; 37 (2)

ORIGINALNI RADOVI
Snežana Sretenović, Biljana Mihaljević, Nebojša Anđelković, Boško Anđelić, Ljuba Jaković, Snežana Janković, Ružica Jančić-Nedeljkov. Prognostički činioci kod obolelih od difuznog krupnoćelijskog B-limfoma. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (2): 65–73.
Ljiljana Antić, Dragan Antić, Dragana Radovanović, Vladimir Kaluđerović. Znanja i stavovi studenata Visoke medicinske škole u Ćupriji o prevenciji raka grlića materice. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (2): 74–80.
Milena Jokšić, Radojka Jokšić-Mazinjanin, Siniša Šijačić, Dušan Nikolić, Emilija Berčenji,
Lana Andrić, Mirjana Dimitrašković . Suicidum–tentamen suicidi u radu službe hitne medicinske pomoći u Bečeju. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (2): 81–87.
Vesna Nikolić, Slobodan Stanković, Duško Spasovski, Zoran Vukašinović, Zorica Živković
Najčešći tipovi lezija sličnih tumorima i fibroznih defekata kosti u dečijem dobu. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (2): 88–93.
Jelena Zvekić-Svorcan, Aleksandra Mikov, Ivan Mikov, Karmela Filipović,
Sofija Subin-Teodosijević. Uticaj bola na funkcionalnu sposobnost pacijenata sa osteoartrozom kolena. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (2): 94–100.

PREGLED LITERATURE
Jelena Pantelić. Prevencija dijabetesne nefropatije. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (2): 101–109.

PRIKAZ SLUČAJA
Ljiljana Ivanović, Mirjana Bogavac, Marko Maksimovic, Ljiljana Mladenović Segedi. Retroperitonelni tumor, uvek dijagnostička dilema: prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (2): 110–112.
Goran Savić, Amela Iriškić. Rehabilitacija dva slučaja afazije nakon vigilne kome. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (2): 113–117.

ISTORIJA MEDICINE
Brana Dimitrijević. Prodor goveđe kuge (pestis bovina) u Srbiju 1849. godine i njeno uspešno lokalizovanje. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (2): 118–122.
Vinka Repac, Branislava Stanimirov. Razvoj službe za očne bolesti opštine Žitište – kratak prilog za istoriju medicine. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (2): 123–124.

PRIČA O SLICI
Ada Vlajić. Džon Everet Mile: „Ofelija,” 1851. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (2): 128.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2012;37(3)
Radovi sa IV Konkursa za najbolji stučni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare članove SLD.

ORIGINALNI RADOVI
Maja Cukić, Brankica Vasić, Bratimirka Jelenković, Marina Cukić. Stanje uhranjenosti dece pred polazak u prvi razred generacije 1994. i 2004. godine. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (3): 134–138.
Žaklina Savić Mitić, Mirko Trailović, Dragiša Mitić. Poznavanje i primena metoda kontracepcije među adolescentima u Domu učenika srednjih škola u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (3): 139–144.
Saška Manić, Biljana Milošević, Milena Veličković. Nivo glikemije i težina neurološkog deficita kod pacijenata sa akutnim ishemijskim moždanim udarom. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (3): 145–149.
Miloš Bogoslović, Milena Potić, Dragana Mitrović. Upotreba benzodiazepina kod pacijenata u ordinaciji izabranog lekara u Domu zdravlja Doljevac. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (3): 150–153.
Dragana Mitrović, Rajko Zdravković, Jovica Đorđević, Danijela Ćirić, Emilio Miletić,
Miloš Bogoslović, Ana Zlatković. Zloupotreba alkohola, duvana i droga kod mladih u Knjaževcu. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (3): 154–159.
Marija Jović, Sanja Stanojević-Dikić. Etiologija hroničnog kalkuloznog holecistitisa u osoba uzrasta do 30 godina hirurški tretiranih u Opštoj bolnici Leskovac. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (3): 160–164.
Miljana Mladenović-Petrović, Verica Pavlović. Urođene mane u dečjoj populaciji na teritoriji opštine Bela Palanka od 2000. do 2011. godine. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (3): 165–168.

PRIKAZ SLUČAJA
Jelena Nikodijević Dobrosavljević. Epilepsije izazvane toplom vodom. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (3): 169–172.
Maja Mladenović. Epilepsija i astrocitom: povezanost, uzrok i međusobna pojava. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (3): 173–176.
Marko Cvetković. Gastrointestinalni tumor želuca – (ne)specifičnost simptoma i dijagnostika. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (3): 177–182.

KONKURS
Emil Vlajić, Bratimirka Jelenković. Konkurs za najbolji stručni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare članove SLD-a. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (3): 183.

PRIČA O SLICI
Ada Vlajić. Mikelanđelo Merizi, Karavađo – „Preobraženje na putu za Damask,” 1600–1601. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (3): 188.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2012; 37 (4)

ORIGINALNI RADOVI
Milena Jokšić, Siniša Šijačić, Ankica Vasić, Dragan Tančik, Ivan Lekin,
Radojka Jokšić-Mazinjanin, Lana Andrić. Faktori koji utiču na stepen neurološkog deficita kod pacijenata sa akutnim moždanim udarom. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (4): 193–199.
Ljiljana Ivanović, Mirjana Bogavac, Ljiljana Mladenović-Segedi. Mesto ultrazvuka u skriningu tumorskih promena dojke. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (4): 200–202.
Vinka Repac, Zoranka Vlatković, Branislava Stanimirov, Ivan Antić. Refrakciona mana kao uzrok glavobolje dece školskog uzrasta. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (4): 203–204.
Ljiljana Antić, Dejana Vuković, Dragan Antić, Dragana Radovanović, Vladimir Kaluđerović . Socio-demografske razlike kod korisnica prirodnih metoda kontracepcije u Srbiji. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (4): 205–2013.
Vesna Nikolić, Zorica Živković, Duško Spasovski, Zorica Terzić, Zoran Vukašinović. Usaglašenost stavova o kvalitetu života kod zdrave i bolesne dece (školskog uzrasta) i njihovih roditelja-pratilaca. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (4): 214–222.
Dragana Stanojević, Biljana Jaredić, Saška Manić. Depresivnost kod adolescenata na Kosovu i Metohiji. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (4): 223–228.
Biljana Lazović, Zoran Stajić, Sanja Mažić, Marina Đelić. Prevalenca metaboličkog sindroma kod obolelih od hroničnog obstruktivnog bronhitisa. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (4): 229–232.
Ana Jakovljević, Mirjana Bogavac, Aleksandra Nikolić, Jan Suđi. Značaj ranog određivanja mokraćne kiseline, kreatinina i uree u serumu i plodovoj vodi u preeklampsiji. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (4): 233–238.

PREGLED LITERATURE
Slađana Anđelić . „Sindrom nemirnih nogu” – najčešći među onima za koje nikada nismo čuli. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (4): 239–243.

ISTORIJA MEDICINE I NARODNOG ZDRAVLJA
Petar Paunovi. Dom narodnog zdravlja u Zaječaru – centar preventivne medicine Timočke oblasti. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (4): 244–258.

PISMA REDAKCIJI
Uroš Šuvaković. Povodom članka „Vitezovi u belom, jubilej – 30 godina variole u svetu,” objavljenog u TMG, 2011; 36 (1) 60–64. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (4): 259

PRIČA O SLICI
Ada Vlajić. Ilja Rjepin, „Prosjak (Devojčica ribar),” 1874. Timočki medicinski glasnik, 2012; 37 (4): 264.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2013; 38 (1)

ORIGINALNI RADOVI
Saša Milićević, Zoran Bukumirić, Aleksandra Karadžov Nikolić, Rade Babović, Aleksandar Ćorac, Vladimir Piščević. Demografske karakteristike i funkcionalni oporavak pacijenata sa kliničkim sindromima kod povreda kičmene moždine. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (1): 5–10.
Marina J. Janjić, Zoran J. Janjić. Učestalost porođaja adolescentkinja s obzirom na njihovo nacionalno i socijalno poreklo. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (1): 11–20.
Ana M. Dević, Aleksandar P. Dević . Uticaj tibolona i hormonske supstitucione terapije na aktivnost ostekalcina kod žena u postmenopauzi. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (1): 21–24.
Igor Trandafilović, Vesna Pašić, Željko Nikolić. Istraživanje stavova stanovništva o važnosti rekreativnog bavljenja sportom. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (1): 25–29.

PREGLED LITERATURE
Tatjana Sokolović, Milica Lazović, Dušan Đurić, Vlada Cekić. Indukcija apoptoze jedan od mehanizama citotoksičnosti antiproliferativnog efekta hipericina. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (1): 30–34.
Aleksandar Ćirić, Radmilo Janković, Srđan Denčić. Multimodalni pristup u prevenciji postoperativne mučnine i povraćanja (POMP). Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (1): 35–39.
Dejan Petrović, Predrag Đurđević, Biserka Tirmenštajn-Janković, Milenko Živanović. Mijelomski bubreg: etiopatogeneza, dijagnostika i lečenje. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (1): 40–49.
Zoran Joksimović, Dušan Bastać. Clostridium difficile infekcija: prikaz novijih saznanja. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (1): 50–60.

ISTORIJA MEDICINE
Miljana Mladenović-Petrović, Snežana Mladenović, Dragana Mitrović, Miloš Bogoslović . Dr Dimitrije Zlatanović, autor prvih udžbenika iz stomatologije. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (1): 61–65.

PRIČA O SLICI
Ada Vlajić. Frida Kalo, „Slomljeni stub,” 1944. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (1): 69.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2013;38(2)
Radovi sa V Konkursa za najbolji stučni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare članove SLD.

ORIGINALNI RADOVI
Bojana Chiritescu, Bratimirka Jelenković. Uticaj bezalkoholnih pića na nastanak karijesa. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (2): 76–81.
Miloš Bogoslović, Milena Potić-Floranović, Dragana Mitrović, Miljana Mladenović-Petrović
Samolečenje pacijenata u ordinaciji izabranog lekara Doma zdravlja Doljevac. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (2): 82–88.
Maja Mladenović, Saška Manić, Mirjana Krkić, Srđana Štulić, Saša Ignjatijević
Ispitivanje funkcije trombocita i efikasnosti antitrombocitne terapije kod akutnog ishemijskog moždanog udara (AIMU). Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (2): 89–94.
Mirjana Krkić, Saška Manić, Maja Mladenović
Uticaj atrijalne fibrilacije i hronične kardiomiopatije na preživljavanje kod pacijenata sa akutnim ishemijskim moždanim udarom. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (2): 95–99.

PRIKAZ SLUČAJA
Dragana Mitrović, Rajko Zdravković, Jovica Đorđević, Danijela Ćirić, Emilio Miletić, Miloš Bogoslović, Mladenović Miljana, Nataša Milović, Aneta Živulović, Ana Zlatković. Žilberov sindrom kod pacijenta školskog uzrasta – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (2): 100–103.

PRIČA O SLICI
Ada Vlajić. Priča o slici: Gerit van Hontorsta, „Zubar,” 1622. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (2): 107.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2013; 38 (3)

ORIGINALNI RADOVI
Goran Savić, Amela Iriškić, Dijana Đurić, Vojo Buzadžija. Lokacija lezije i razumijevanje govora bolesnika nakon moždanog udara. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (3): 112–118.
Sanja Drača. Lateralizacija lezije kao faktor funkcionalnog oporavka bolesnika sa prvim unilateralnim moždanim udarom. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (3): 119–124.
Vladimir Mitov, Zoran Perišić, Aleksandar Jolić, Tomislav Kostić. Uticaj položaja pejsmejker elektrode u desnoj komori na stabilnost elektrode. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (3): 125–128.

PREGLED LITERATURE
Aleksandar Aleksić, Željka Aleksić, Saška Manić, Vladimir Mitov, Aleksandar Jolić,
Dušan Vešović. Prediktori ishoda medikamentne tirosupresivne terapije kod pacijenata sa Grejvsovom bolešću. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (3): 133–141.

ISTORIJA MEDICINE
Petar Paunović. Dr Mićo Mićović, prvi upravnik higijenskog zavoda u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (3): 142–147.
Vinka Repac, Branislava Stanimirov. Okulisti srednjeg Banata. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (3): 148–149.

PRIKAZ KNJIGE
Olivera Radulović. MKF – međunarodna klasifikacija funkcionisanja, nesposobnosti i zdravlja. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (3): 150–151.

SAOPŠTENJA
Bratimirka Jelenković. Izveštaj sa 8. Srpskog kongresa o šećernoj bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (3): 152–153.

PRIČA O SLICI
Ada Vlajić. Stevan Aleksić, „Autoportret u kafani,” 1901. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (3): 157.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2013; 38 (4)

ORIGINALNI RADOVI
Aleksandar Aleksić, Željka Aleksić, Saška Manić, Vladimir Mitov, Aleksandar Jolić,
Dušan Vešović. Klinički parametri kao prediktori ishoda medikamentne tiropsupresivne terapije kod pacijenata sa Grejvsovom bolešću. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (4): 162–169.
Mirjana A. Janićijević-Petrović, Katarina Janićijević, Marko Petrović, Andrijana Popović. Epidemiološka studija pacijenata sa primarnim juvenilnim glaukomom. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (4): 170–173.
Biserka Tirmenštajn Janković, Dušan Bastać, Sanja Milošević, Svetlana Žikić, Milenko Živanović. Hipertrofija leve komore kod bolesnika u predijaliznom periodu hronične bubrežne bolesti:
zastupljenost i faktori rizika. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (4): 174–180.
Dragana Dokić. Prevremeni porođaj i nedonošče. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (4): 181–187.

PREGLED LITERATURE
Ines Banjari, Snežana Bajraktarović-Labović, Andreja Misir, Boris Huzjak. Mediteranska prehrana i kardiovaskularne bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (4): 188–202.
Siniša Ristić, Maja Račić. Uloga radioloških metoda u merenju aktivnosti obolenja i oštećenja zgloba kod bolesnika sa reumatoidnim artritisom. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (4): 203–209.

PRIKAZ SLUČAJEVA
Mirjana A. Janićijević-Petrović, Tatjana S. Šarenac-Vulović, Katarina M. Janićijević,
Andrijana B. Popović. Grejvsova bolest i orbitalna dekompresija – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (4): 210–213.

ISTORIJA MEDICINE
Бранислава Станимиров. Деведесета година постојања Педијатријске службе Дома здравља Зрењанин. Timočki medicinski glasnik, 2013;38(4):214–216.

PRIČA O SLICI
Ada Vlajić. Pikaso – „Ribe i flaše,” 1908. Timočki medicinski glasnik, 2013; 38 (4): 220.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2014; 39 (1)

ORIGINALNI RADOVI
Biserka Tirmenštajn Janković, Dušan Bastać, Sanja Milošević, Svetlana Žikić, Milenko Živanović. Kalcifikacija srčanih valvula kod bolesnika u predijaliznom periodu hronične bubrežne bolesti: prevalenca i faktori rizika. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (1): 5–13.
Mirjana A. Janićijević Petrović, Katarina Janićijević, Marko Petrović, Andrijana Popović. Efekti intra i postoperativne primene steroidnih injekcija kod operacija pterigijuma. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (1): 14–19.
Snežana Sretenović , Žaklina Necin-Jovanović, Vesna Stojanović, Danijela Jovanović. Anemija usled deficita gvožđa – naše iskustvo. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (1): 20–24.
Marija Romić. Uspostavljanje sistema hemovigilance u Srbiji. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (1): 25–30.

PRIKAZ SLUČAJA
Milena Jokšić Zelić, Radojka Jokšić-Mazinjanin, Dušan Nikolić, Emilija Berčenji,
Valerija Ćirić–Feher, Eva Agoč–Benarik. Paroksizmalna supraventrikularna tahikardija u dečijem uzrastu. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (1): 31–35.

PREGLED LITERATURE SA PRIKAZOM SLUČAJA
Mirjana Ćeranić, Jovan Balinovac, Irena Matić, Slavica Vitorović. Diferencijalna dijagnoza kardijalne konvulzivne sinkope i epilepsije. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (1): 36–43.

ISTORIJA MEDICINE
Ivana Fratrić. Semelvajsove hipoteze – uoči 150 godina od smrti Ignaca Filipa Semelvajsa. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (1): 44–49.

PRIKAZ KNJIGE
Božidar Blagojević. Higijenske ustanove na području Timočke krajine između dva rata. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (1): 50–51.

PRIČA O SLICI
Ada Vlajić. Rene Magrit – „Lažno ogledalo” (Le Faux Miroir), 1928. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (1): 55.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2014; 39 (2)
Radovi sa VI Konkursa za najbolji stučni ili naučno-istraživački rad iz oblasti medicine i stomatologije za mlade lekare članove SLD.

ORIGINALNI RADOVI
Miloš Bogoslović, Milena Potić-Floranović, Miljana Stanojković-Nikolić, Dragana Mitrović, Milan Spasić, Miljana Mladenović-Petrović. Učestalost mentalnih poremećaja u Službi opšte medicine Doma zdravlja Doljevac. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (2): 61–65.
Dragana Mitrović, Jovica Đorđević, Danijela Ćirić, Emilio Miletić, Miloš Bogoslović ,
Miljana Mladenović, Milan Đorđević. Upotreba interneta kod đaka u Knjaževcu. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (2): 66–77.
Marko Cvetković, Dragana Stojanović, Bratimirka Jelenković, Brankica Vasić. Pojedine determinate stepena uhranjenosti dečaka i devojčica pred upis u školu i u periodu adolescencije (u 7, 14 i 17. godini), generacije rođene 1996. godine u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (2): 78–84.

PRIKAZ SLUČAJA
Ivica Milošević, Dragoslav Božilović, Vesna Jović . Obostrana donja luksacija ramenog zgloba (luxatio erecta humeri bilateralis) – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (2): 85–89.
Milan Đorđević, Slobodanka Milićević Mišić, Simonida Šeškar Stojančov. Trovanje korozivom – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (2): 90–93.

PRIČA O SLICI
Ada Vlajić. Toni Rober–Fleri, Filip Pinel à la Salpêtrière1795, 1876 – „Filip Pinel u Salpetrieru 1795,” 1876. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (2): 97.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2014; 39 (3)

ORIGINALNI RADOVI
Milosava Đelkapić, Božidar Nešević. Skrining gestacijskog dijabetesa O’Sullivan testom.
Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (3): 102–105.
Milena Jokšić Zelić, Radojka Jokšić-Mazinjanin, Dušan Nikolić, Siniša Šijačić, Eva Benarik, Siniša Saravolac. Prikaz osnovnih demografskih karakteristika pacijenata slučajno ili namerno intoksiciranih u radu Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bečej. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (3): 106–111.
Dejan Maljković, Zoran Vučinić, Aleksandar Đorđević. Analiza preživljavanja bolesnika sa operabilnim skeletnim metastazama apendikularnog skeleta. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (3): 112–117.
Mira Vučkovac, Goran Savić. Samostalnost u ishrani djece sa neurorizičnom simptomatologijom. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (3): 118–125.
Marija Trenkić Božinović, Dragan Veselinović, Branislav Tomašević, Maja Petrović. Ispitivanje bakterijske flore vežnjače u pripremi pacijenata za operaciju katarakte. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (3): 126–131.
Dobrinka Dragić, Đurđica Stevanović-Papić, Nataša Tomić, Vladimira Šolaja-Koščica,
Gabriela Mirković. Klasifikacija manuelne sposobnosti u procjeni funkcije ruku kod djece sa cerebralnom paralizom. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (3): 132–136.
Vera Najdanović-Mandić, Ana Veljković. Znanje zaječarskih osmaka o kontracepciji i polno prenosivim bolestima 2014. godine. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (3): 137–141.

ISTORIJA MEDICINE
Petar Paunović, Verica Josimovska. Prve zdravstvene ustanove na oslobođenoj teritoriji za vreme Solunskog fronta. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (3): 142–146.

PRIČA O SLICI
Ada Vlajić. Albreht Direr, „Isus među učiteljima,” 1506. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (3):150.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2014; 39 (4)
45 godina nuklearne medicine u Zaječaru

IZ LIČNOG UGLA
Nebojša Paunković. Moja sećanja. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (4): 157–160.
Slobodan Ilić. Zaječar – nuklearna priča. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (4): 161–163.

ORIGINALNI RADOVI
Milena Rajić, Marina Vlajković, Slobodan Ilić, Miloš Stević, Vladan Sekulić, Mila Zečević. Nepovoljan uticaj produženog lečenja antitiroidnim lekovima na ishod terapije radioaktivnim jodom kod pacijenata sa Grejvsovim hipertiroidizmom. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (4): 164–170.
Miloš Stević, Marina Vlajković, Milena Rajić, Goran Koraćević, Slobodan Ilić. Korelacija kliničkih testova za predikciju koronarne bolesti i nalaza na SPECT pa i perfuzionoj scintigrafiji miokarda i koronarnoj angiografiji. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (4): 171–175.
Marina Vlajković, Milena Rajić, Slobodan Ilić, Miloš Stević, Mila Zečević, Aleksandar Karanikolić, Radan Džodić, Milovan Matović, Vera Artiko. Značaj određivanja stimulisanog tireoglobulina u lečenju pacijenta sa diferentovanim tireoidnim karcinomom. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (4): 176–183.
Aleksandar Aleksić, Željka Aleksić, Saška Manić, Vladimir Mitov, Aleksandar Jolić, Kosta Zdravković . Veličina strume kao parametar za predviđanje remisije kod pacijenata sa Grejvsovom bolešću lečenih medikamentnom tirosupresivnom terapijom. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (4): 184–192.
Mirjana Milićević, Željka Aleksić, Aleksandar Aleksić. Postproceduralni hipotireoidizam nakon jedne terapijske doze radiojoda tokom pet godina praćenja kod pacijenata sa Grejvs-Bazedovljevom bolešću lečenih u službi za nuklearnu medicinu u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (4): 193–197.
Sanja Dugonjić. Nalaz suptrakcione paratireoidne scintigrafije 99mtc – liposolubilnim radiofarmacima kod primarne i sekundarne hiperplazije paratireoidnih žlezda – korelacija sa veličinom i histopatološkim nalazom. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (4): 198–204.
Vladimir Mitov, Zoran Perišić, Aleksandar Jolić, Željka Aleksić, Dragana Adamović, Lale Zastranović, Aleksandar Aleksić, Tomislav Kostić, Miloš Stević. Uticaj položaja pejsmejker elektrode u desnoj komori na ejekcionu frakciju i volumene leve komore. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (4): 205–209.
Džejn Punković, Milijana Jakovljević, Nebojša Paunković. Hormoni tireoidnog statusa kod eutireoidnih osoba – „normalne vrednosti”. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (4): 210–212.

PRIKAZ SLUČAJA
Željka Aleksić, Aleksandar Aleksić. Mc Cune-Albrightov sindrom – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (4): 213–218.
Željka Aleksić, Nenad Ristović, Aleksandar Aleksić. Atipični subakutni tiroiditis i funkcijski adenom tiroidee – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (4): 219–223.

PREGLED LITERATURE
Branislava Radović. Primena radiojodida u terapiji benignih bolesti štitaste žlezde (sa iskustvom Centra za nuklearnu medicinu Kliničkog centra Srbije. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (4): 224–231.

ISTORIJA MEDICINE
Petar Paunović, Željka Aleksić. Velika služba u maloj varoši – 45 godina postojanja i rada Službe za nuklearnu medicinu Zdravstvenog centra u Zaječaru. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (4): 232–241.

PRIČA O SLICI
Ada Vlajić. Salvador Dali, „Rafaelovska glava koja eksplodira” (Tête Raphaëlesque éclatée), 1951. Timočki medicinski glasnik, 2014; 39 (4): 246.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2015; 40 (1)

ORIGINALNI RADOVI
Slobodan Savović, Sofija Bolinovska. Korelacija između subjektivne procene težine bolesti i radiološkog nalaza kod obolelih od hroničnog rinosinuzitisa. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (1): 5–8.
Enes Slatina, Amra Avdanović. Karakteristike akutnih trovanja kod djece. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (1): 9–19.

PREGLED LITERATURE
Dejan Petrović, Biserka Tirmenštajn Janković, Milenko Živanović, Mina Poskurica,
Julija Marjanović, Milan Radovanović. Kardiomiopatija povezana sa hemodijalizom: etiopatogeneza, dijagnostika i lečenje. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (1): 20–27.

PRIKAZ SLUČAJA
Marija Trenkić Božinović, Saša Novak, Marija Radenković, Aleksandar Veselinović. Bilateralna perzistentna hialoidna arterija u odraslog pacijenta. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (1): 28–31.
Nebojša Paunković, Emil Vlajić, Jane Paunković. Ishemijski cerebralni infarkt izazvan kompletnom opstrukcijom leve arterije carotis interne – prikaz bolesnika Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (1): 32–35.
Goran Ilić. Bilijarni ileus – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (1): 36–40.
Aleksandra Lučić-Prokin, Željko Živanović, Sonja Lukić, Jelena Šekarić, Petar Slankamenac, Vladimir Manojlović. Tranzitorni ishemijski atak u prijemnoj ambulanti – očekuj neočekivano. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (1): 41–43.

ISTORIJA MEDICINE
Petar Paunović. Pozorište, škola zdravlja – glumci, učitelji zdravlja. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (1): 44–48.

PRIČA O SLICI
Ada Vlajić. Anri de Tuluz Lotrek: „Loža sa pozlaćenom maskom,” litografija (La loge au mascaron doré), 1893. Timočki medicinski glasnik, 2015;.40 (1): 52.

TIMOČKI MEDICINSKI GLASNIK, 2015;40(2)
Radovi prezentovani na 1. Simpozijumu „Medicina u umetnosti”, Zaječar, 7. 11. 2014. godine.

ORIGINALNI RADOVI
Kornelia Đaković Švajcer. Umetničko delo – ekspresija simptoma bolesti. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 57–70.
Miloš Protić, Ljiljana Milošević, Ljiljana Jovanović. Leonardo da Vinči kao anatom. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 71–78.
Biljana Velić, Miloš Protić. Mikelanđelo i Bartolomeo Pasaroti, mesto anatomije u stvaralaštvu ovih velikana renesansnog slikarstva. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 79–82.
Filip Mihajlović, Đorđe Bulatović, Janko Petrović, Filip Martinović, Dušan Đurić. Prikaz tihovanja na freskama Nemanjićkih manastira. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 83–86.
Vladimir Veselinov, Vladimir Davidović. Frenk H. Neter – Mikelanđelo medicine. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 87–91.
Ada Vlajić. Predstave bolesti i invaliditeta kao „Degenerisana umetnost” u nacističkoj Nemačkoj. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 92–96.
Emil Vlajić. Doktori u očima umetnika. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 97–105.
Maja Radanović. Biblioterapija kao edukativna i terapijska alatka i prikaz portretisanja psihopatoloških fenomena u jednom književnom delu, sa posebnim osvrtom na depresiju. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 106–110.
Dragana Mitrović, Danijela Ćirić, Emilio Miletić, Miloš Bogoslović,Miljana Mladenović, Milan Đorđević. Lapot u književnim delima i na filmskom platnu. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 111–112.
Vladimir Davidović, Vladimir Veselinov. Transplantacija lica – hirurgija i umetnost 2 u 1. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 113–119.
Ljiljana Milošević, Krsta Jovanović, Sanja Srđan Melentijević, Ljubica Milošević. Umetnost i anestezija – rizici i komplikacije „body piercinga’’ – prikaz slučaja. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 120–123.
Miloš Bogoslović, Marko Tasić, Dragana Mitrović. Tetoviranje kao umetnost u rekonstrukciji dojke.

Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 124–126.
ZBORNIK SAŽETAKA

Marija Mandić. Umetnost reanimacije. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2):128.
Dimić Dejan, Dimić Nemanja, Timotijević Ljiljana, Nikolić–Brstina Ivana, Nikčevć Ljiljana, Zdravković Aleksandra, Damnjanović Ivana. Tuberkuloza među srpskim umetnicima u XIX i prvoj polovini XX veka. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 128.
Aleksandar Ćirić. Rembrantovi časovi anatomije. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 129.
Marijana Janković, Dejan Janković, Ana Okiljević, Zora Okiljević. Zavisnost iz arhetipske perspektive keltske kraljice Mab. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 130.
Miljana Mladenović-Petrović. Mandale i njihov značaj u radu karla Gustava Junga. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 131.
Snežana Mladenović. Stomatološka protetika, nauka ili umetnost? Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 132.
Zoran Vacić, Jelena Jovanović Simić. O epidemiji pegavog tifusa 1914/15. godine u srpskoj književnosti. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 132.
Miljana Mladenović-Petrović, Živorad Mladenović, Snežana Mladenović. Efekat likovne umetnosti na zdravlje. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 133.
Đorđe Bulatović, Filip Mihajlović, Janko Petrović, Filip Martinović, Dušan Đurić. Anatomija melanholije. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 134.
Bojana Cokić. Medicina i umetnost. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 135.
Milan Stanulović. Ikonografija isusa u ranom detinjstvu kroz prigodne marke Pošte Srbije. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 135.
Dušan Đurić. Kako naslikati tugu? Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 136.
Bratimirka Jelenković. Gojaznost i pop kultura. Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 136.
PRIČA O SLICI
Ada Vlajić. Onore Domije: „Dva doktora i smrt” (Les deux médecins et la mort). Timočki medicinski glasnik, 2015; 40 (2): 141.


Indeks autora, 2006-2015.
Index of authors, 2006-2015.

A

Adamović Dragana 212
Agoč-Benarik Eva 209
Aleksić Aleksandar 191,192,194,207,208,211,212
Aleksić Željka 191,192,194,207,208,211,212
Anđelić Boško 203
Anđelić Slađana 192,193,194,205
Anđelković Dejan 192
Anđelković Nebojša 203
Anđelković Slavica 192
Andrić Lana 203,205
Antić Dragan 203,205
Antić Ivan 203
Antić Ljiljana 203,205
Arbutina Tanja 198
Atanasijević Dragana 196
Atanasković Nelica 196
Avdanović Amra 212

B

Babac Snežana 193,195,196
Babović Rade 206
Bačić Uroš 201
Bajraktarević Adnan 187,190,191,192,193
Bajraktarović-Labović Snežana 208
Balinovac Jovan 209
Banjari Ines 208
Bašić Hakija 197
Bastać Dušan 190,191,196,197,206,208,209
Benarik Eva 210
Benc Dragan 197
Berčenji Emilija 203,209
Bezmarević Mihailo 199
Bjelogrlić Goran 190,191,193,194,195,196
Blagojević Božidar 209
Bogavac Mirjana 197,199,200,203,205
Bogdanović Dragan 190
Bogdanović Vesna 189
Bogdanović Živkov Marija 187
Bogicić Srđan 189
Bogoslović Miloš 200,204,206,207,210,214
Bolinovska Sofija 212
Božilović Dragoslav 193,210
Božina Milan 188
Božović Miloš 191
Bukumirić Zoran 206
Bulatović Đorđe 213,214
Bulić Bojana 213
Buzadžija Vojo 207
 

C

Cagulović Tatjana 194,201
Cekić Vlada 206
Chiritescu Bojana 206
Cokić Miroslav 187,188,191
Cokić Ivan 191
Cokić Bojana 214
Cukić Maja 204
Cukić Marina 204
Cvetković Marko 204,210
Cvetković Slobodan 195
Cvetković Sreten 195

Č, Ć

Čanji Karol 201
Čeperković Zoran 192
Činara S. Ilijas 195
Čukić Goran 192
Ćirić Aleksandar 2016,214
Ćirić Danijela 204,207,210,214
Ćirić Dragana 187,188
Ćirić Ivana 200
Ćirić-Feher Valerija 209
Ćirović Anka 201
Ćeranić Mirjana 209
Ćorac Aleksandar 206
 

D

Damnjanović Ivana 214
Davidović Lazar 195
Davidović Vladimir 213,214
Dejanović Jadranka 199
Deljanin Zoran 191
Demeši-Drljan Čila 201
Denčić Srđan 206
Dević M. Ana 206
Dević P. Aleksandar 206
Diković Jasmina 188,193
Dimić Dejan 202,214
Dimić Nemanja 214
Dimitrašković Mirjana 203
Dimitrijević Brana 200,201,203
Dimitrijević Milovan 193
Dinić Dejan 201
Dokić Dragana 208
Drača Sanja 207
Dragaš Marko 185
Dragić Dobrinka 211
Dugonjić Sanja 212
Džodić Radan 211
 

Đ

Đaković Švajcer Kornelia 213
Đaković Zorana 195
Đelić Marina 205
Đelkapić Milosava 210
Đinđić-Andrić J. 189
Đorđević D. Dragan 196
Đorđević Jovica 200,204,207,210
Đorđević Milan 210,214
Đorđević Slavka 189,191
Đorđević Vidojko 200
Đorđević Ž. Miodrag 191
Đorđević Aleksandar 210
Đukić Katarina 195
Đulepa-Đurđević Aida 187,190,192
Đurđević Predrag 206
Đurić Dijana 207
Đurić Dušan 206,213,214
Đurišić Vlasta 200

E, F

Emina Sudar 190
Filipov Predrag 201
Filipović Karmela 201,203
Firović Petar 188,190
Fratrić Ivana 209

G

Gajin Predrag 195
Gavrančić Brane 197,202
Gavrančić Tatjana 197,202
Glišić Dragan 187
Grujić Branka 187
 

H

Hakam Khatib 187,190,193
Hamamdžić Meliha 190
Hassan Iffat 189
Huzjak Boris 208

I

Ignjatijević Saša 207
Ignjatović Jasmina 200
Ignjatović Mile 195
Ilić Goran 213
Ilić Marija 198
Ilić Mirko 191
Ilić Nikola 195
Ilić Slobodan 211
Ilić Nikola 195
Ilijevski Nenad 195
Iriškić Amela 203,207
Isenović R. Esma 190
Ivanović Danijela 193
Ivanović Jelena 199
Ivanović Ljiljana 203,305
 

J

Jadranin Dragica 195
Jagodić-Torbica Vidosava 193
Jaković Ljuba 203
Jakovljević Ana 205
Jakovljević Milijana 212
Jančić-Nedeljkov Ružica 203
Janićijević Ivana 201
Janićijević Katarina 208,209
Janićijević M. Katarina 208
Janićijević Petrović A. Mirjana 208,209
Janjić J. Marina 206
Janjić J. Zoran 206
Janković Dejan 214
Janković Goran 191
Janković Marijana 214
Janković Radmilo 206
Janković Snežana 203
Janković Tanja 198
Janković Dušica 200
Jaredić Biljana 205
Jatić Zaim 191,192
Jelenković Bratimirka 200,204,206,208,210,215
Jelenković Jelena 191
Jelić J. 193

J

Jokšić Milena 203,205
Jokšić Zelić Milena 209,210
Jokšić-Mazinjanin Radojka 203,205,209,210
Joksimović Milena 192,193
Joksimović Stevanović Dragana 192
Joksimović Zoran 190,191,192,197,206
Jolić Aleksandar 188,190,207,208,211,212
Jolić Miodrag 191
Josimovska Verica 211
Jovanović Krsta 214
Jovanović Ljiljana 187,191,213
Jovanović Miodrag 193
Jovanović Miodrag 188
Jovanović Simić Jelena 214
Jovanović Slađana 187,193,194
Jovanović Vinka 202
Jovanović Danijela 209
Jovanović Ljiljana 213
Jovanović Miodrag 188
Jović Dragijana 187
Jović Marija 204
Jović Miljan 188,189,190,191,192,193,194
Jović Rajko 201
Jović Vesna 210
 

K

Kalinović Dragoslav 187,189,191,193
Kaluđerović Vladimir 203,205
Kandić Radmila 189
Karadžov Nikolić Aleksandra 206
Karanikolić Aleksandar 211
Karavdić Kenan 190,193
Knežević Srebrica 187
Kojić Mladena 202
Končar Igor 195
Kosanović Rade 193,195
Kostić Borivoje 187
Kostić Dušan 195
Kostić G. 189
Kostić Milan 198
Kostić Miloš 200
Kostić Miodrag 298
Kostić Rade 195
Kostić Tihomir 193
Kostić Tomislav 207,212
Koraćević Goran 211
Kovač Marko 187
Krajnović Dušanka 196
Krkić Mirjana 207
Kržanović Marija 193,194,195,198
Kuzmanović Igor 187
Kuzmanović Ilija 195
 

L

Laban Olivera 189
Lakić Tamara 201
Lalić Marija 190
Lazarević Konstansa 191,197
Lazić Branislav 193
Lazić Staniša 200
Lazović Biljana 202,205
Lazović Milica 206
Lazović Saša 193
Lekin Ivan 205
Lekovski Vladan 199
Lepšanović Lazar 196
Lepšanović Ljiljana 196
Lončar Dragan 195
Lončar Slavica 195
Lučić-Prokin Aleksandra 213
Lukić Miodrag 187
Lukić Sonja 214

M

Majid Sabhiya 189
Maksimović Marko 200
Maksimović Živan 194,195
Maljković Dejan 210
Maljković Igor 193
Mandić Irena 196
Mandić Marija 214
Manić Saška 204,205,207,208,211
Manojlović Vladimir 213
Marinković Milomir 191
Marjanović Julija 212
Marković Dragan 195
Marković Miroslav 195
Marković Miroslav 195
Marković Željko 196
Martinović Filip 213,214
Marušić Predrag 200
Massod Ahmad Qazi 189
Matić Irena 209
Matović Milovan 211
Melentijević Srđan 214
Menković J. 202
Micković Saša 199
Mihailović Ljiljana 190
Mihajlović Dušica 200
Mihajlović Filip 213,214
Mihajlović G. 197
Mihajlović Marija 196
Mihaljević Biljana 203
Mikov Aleksandra 203
Mikov Ivan 203
Milanović Milana 202
Milenković Marina 200
Miletić Borislav 200
Miletić Emilio 200,204,207,210,214
Milićević Mirjana 211
Milićević Mišić Slobodanka 210
Milićević Saša 206
Miličić Miroslav 195
 

M

Milijić Vesna 200
Milisavljević Saška 201,201
Miljević Marina 193
Milosavljević Zoran 193
Milošević Biljana 202,204
Milošević Ivica 210
Milošević Jelena 190,197
Milošević Ljiljana 213,214
Milošević Ljubica 187,193,214
Milošević Manojlović Ivanka 187
Milošević Sanja 208,209
Milovanović Jelena 194
Milovanović R. Slobodan 190
Milović Nataša 207
Milutinović Slaviša 188,189
Mirković Darko 199
Mirković Gabriela 211
Misir Andreja 208
Mitić Branka 200
Mitić Dragiša 196,198,204
Mitić Snežana 201
Mitov Vladimir 191,192,207,208,211,212
Mitrović Dragana 198,204,206,207,210,214
Mitrović Dragana 200,204
Mitrović M. Slobodan 198,201
Mitrović Miroslav 199
Mitrović Dragana 207
Mladenović Davor 188,190
Mladenović Maja 204,207
Mladenović Milena 198
Mladenović Miljana 198,207,210,214
Mladenović Segedi Ljiljana 203,205
Mladenović Snežana 206,214
Mladenović Živorad 214
Mladenović-Petrović Miljana 204,206,207,210,214
Momirović M. Dragan 192
Mošković Terezija 199,201
Mumović Gordana 198

N

Najdanović-Mandić Vera 197,190,211
Naumović Nada 201
Necin-Jovanović Žaklina 209
Nenezić Dragoslav 195
Nešević Božidar 210
Nikčevć Ljiljana 214
Nikić Dragana 190
Nikodijević Dobrosavljević Jelena 204
Nikolić Aleksandra 197,199,202
Nikolić Dejan 197
Nikolić Dušan 203,209
Nikolić Nataša 193
Nikolić Radica 193
Nikolić Vesna 203,205
Nikolić Željko 206
Nikolić Aleksandra 205
Nikolić-Brstina Ivana 214
Nikolić-Micković Irena 199
Nissar Syed 189
Novak Saša 213
Novaković Marijan 213
 

O

Obradović Slobodan 189
Okiljević Ana 214
Okiljević Zora 214
Omanović Zorica 187
Otašević Mila 189

P

Pantelić Jelena 203
Paraskijević Biljana 189
Pašić Vesna 206
Paunković Džejn 188,202,212
Paunković Jane 202,213
Paunković Nebojša 188,202,211,212,213
Paunović Ljubomir 201
Paunović Petar 191,194,196,197,199,202,207,211, 212,213
Pavlović Budimir 190
Pavlović Verica 204
Pejčić Aleksandar 192
Pejović Tomislav 191
Penava Semira 191
Penčić Tatjana 187
Perišić Dragan 189,191
Perišić Zoran 207,212
Perović Miodrag 201
Pešić Bojan 193
Pešić Milica 190
Pešić Saška 193

P

Petković-Ćurić Slavenka 201
Petrović Branislav 191
Petrović Dejan 197,199,202,206,212
Petrović Janko 213,214
Petrović Lidija 191
Petrović Maja 211
Petrović Marko 208,209
Petrović Predrag 192
Petrović Snežana 193,194
Petrović-Lazić Mirjana 196
Piščević Vladimir 206
Popov Petar 195
Popović Andrijana 208
Popović B. Andrijana 208,209
Poskurica Mileta 197,202
Poskurica Mina 212
Potić Milena 200,204
Potić-Floranović Milena 200,207,210
Protić Miloš 187,213
Puslojić Jevrosima 189
Putica Sanja 192
 

R

Račić Maja 208
Radak Đorđe 195
Radanović Maja 214
Radenković Marija 213
Radišić Biljana 187
Radmili Oliver 195
Radojković Gradimirja 191
Radovanović Dragana 203,205
Radovanović Milan 213
Radović Branislava 212
Radulović Olivera 208
Rafajlović. M. 197
Rajić Milena 211
Rajić Slavojka 193
 

R

Rajković Jelena 200
Rakar-Andrić Mirela 197
Rančić Nataša 191,193,201
Rangelov Mirjana 191
Rankov Olivera 199
Rasool Massarat 189
Repac Vinka 203,205,207
Rikanović Saša 196
Ristić Jelena 198
Ristić Siniša 208
Ristić Slaviša 193
Ristović Nenad 212
Romić Marija 209
Rondović Dragica 195

S

Sameena Farah 189
Saravolac Siniša 210
Savić Goran 198,201,203,207,210
Savić Mitić Žaklina 196,198,204
Savić N. Radmilo 198
Savić R. Sandra 198
Savić Vojin 200
Savović Slobodan 212
Sekulić Vladan 211
Selimović Amina 191
Simić Miloš 197,199
Simić Vladan 197,199
Slankamenac Petar 213
Slatina Enes 212
Sokolović Tatjana 206
Sotirović Dragana 188
Spasić Milan 210
Spasovski Duško 203,205
Sporišević Lutvo 187,190,191,192,193
Srdić Svetozar 187
Sretenović Snežana 203,209
Stajić Zoran 205
Stamatović Dragana 194
Stamatović Vojislav 194
Stamenović Jasmina 200
Stanimirov Branislava 197,199.201,202,203,205,
207
 

S

Stanković Aleksandra 190
Stanković Goran 187,192
Stanković Ivan 190
Stanković Nebojša 199
Stanković Slobodan 203
Stankulić Javorka 200
Stanojević-Dikić Sanja 204
Stanojević Branislava 188
Stanojević Dragan 187
Stanojević Dragana 205
Stanojković-Nikolić Miljana 200.210
Stanulović Milan 214
Stevanović-Papić Đurđica 211
Stević Miloš 211,212
Stojanović Dragana 210
Stojanović Kamberović Vesna 191,193,194,195, 196,209
Stojanović Marko 189
Stojanović Miroslav 191
Stojanović Vesna 190
Stojimirović Biljana 197,199
Stožinić Darinka 201
Stuparević Vojislava 189
Subin Teodosijević Sofija 201,203
Suđi Jan 205

Š

Šarenac-Vulović S. Tatjana 208
Šekarić Jelena 213
Šeškar Stojančov Simonida 210
Šijačić Siniša 203,205,210
Šolaja-Koščica Vladimira 211
Štulić Srđana 207
Šuvaković Uroš 205

T

Tamburić Danijela 194
Tančik Dragan 205
Tasić Marko 214
Tatović Milica 196
Tepavčević N. Snežana 190
Terzić Zorica 205
Timotijević Lj. 202
Timotijević Ljiljana 214
Tirmenštaj-Janković Biserka 196,197,199, 202,206,208,209,212
Todorov Maja 188
Todorović Kazimirović Biljana 189
Tomanović Andonović Olivera 195
Tomašević Branislav 211
Tomašević-Todorović Snežana 201
Tomić Nataša 211
Trailović Mirko 204
Trandafilović Igor 202,206
Trenkić Božinović Marija 211,213
Trifunović Bratislav 199
 

U

Ugrinić-Sklopić Bosiljka 189
Urošević Nenad 187
Vacić Zoran 214
Vasić Ankica 205
Vasić Brankica 204,210
Vasić Dragan 195
Vasić Goran 197
Vasilev Gavrilo 191
Vasiljević Stevan 199
Velebit Jelena 190
Velić Biljana 213
Veličković Milena 204
Veljković Ana 211
Veljković Slavica 190
Vera Artiko 211
Veselinov Vladimir 213,214
Veselinović Aleksandar 213
Veselinović Dragan 211
Veselinović Mila 198
Veselinović Mirjana 199
Vešović Dušan 207,208
Videnović Goran 190,191,193,194,195
Videnović Milijana 188
Vidojković Aleksandar 196

V

Vitorović Slavica 209
Vlajić Ada 198,200,201,202,203,204,205,206,207, 208,209, 210,211,212,213,215
Vlajić Emil 189,200,204,213
Vlajković Marina 211
Vlatković Zoranka 205
Vraneš Milica 195
Vrzić Sanja 201
Vučinić Zoran 210
Vučkovac Mira 210
Vučković Dejan 187
Vujčić Emina 199
Vujičić Zlatko 190
Vujin Bojan 187
Vujnović Danica 195
Vujnović Živković Zorica 194
Vujošević Milena 194
Vukašinović Biljana 189
Vukašinović Zoran 199,203,205
Vukić Borka 188
Vukomanović-Đurđević Biserka 199
Vukotić Aleksandra 192
Vuković Dejana 205
Vuletić B. 189
 

Z

Zastranović Boris 198
Zastranović Lale 198,212
Zdravković Aleksandra 214
Zdravković Dragan 192
Zdravković Rajko 200,204,207
Zdravković Kosta 211
Zečević Mila 211
Zlatković Ana 204,207
Zvekić-Svorcan Jelena 201,203
Zvizdić Zlatan 193

Ž

Žikić Radoš 202
Žikić Slobodan 187,198
Žikić Srđan 202
Žikić Svetlana 208,209
Živanović Milenko 197,199,202,206,208,209,212
Živanović Željko 213
Živić Dušan 199
Živković Aleksandra 192
Živković Gordana 188
Živković Svetlana 200
Živković Zorica 203,205
Živulović Aneta 207

     
             
     
     
             
      Adresa autora / Corresponding address:
Željka Aleksić,
Služba za nuklearnu medicinu,
Zdravstveni centar Zaječar,
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija.
E-mail: lukaal@open.telekom.rs
Rad primljen: 19.9.2015.
Rad prihvaćen: 20.9.2015.
Elektronska verzija objavljena: 14.10.2015.
     
             
             
      [ Sadržaj ] [ Indeks autora ] <<< ] >>> ]      
     
 
 
     
Timočki medicinski glasnik, Zdravstveni centar Zaječar
Journal of Regional section of Serbian medical association in Zajecar
Rasadnička bb, 19000 Zaječar, Srbija
E-mail: tmglasnik@gmail.com

Pretraživanje / Site Search

  www.tmg.org.rs

 
     
 
 
      Design: Infotrend  
         

counter on myspace